РБ Непорески намет Стварна природа намета   Коментар Закон Подзаконски акт   Надлежно министарство Сврха увођења и намена прихода Основ (предмет) плаћања Обвезник Основица Стопа/износ Начин утврђивања   Ослобађања/ олакшице   Орган за утврђивање и наплату Рокови плаћања Надлежни орган за принудну наплату Расподела прихода Уплатни рачун
1 Накнаде за обраду пријаве за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
2 Накнада за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
3 Накнада за одлагање полагања дела стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 7.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
4 Накнада за поновно полагање усменог дела стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 7.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
5 Накнада за обраду захтева за издавање и обнављање лиценце   Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
6 Накнада за издавање и обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 40.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
7 Накнада за обраду захтева за издавање дупликата лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
8 Накнада за издавање дупликата лиценце за обављање послова стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
9 Накнада за обраду захтева за брисање из именика стечајних управника на лични захтев стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
10 Накнада за издавање извода из именика стечајних управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
11 Накнада за издавање потврде да је стечајни управник уписан у именик стечајних управника или друге потврде Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
12 Накнада за издавање потврде о промени података у именику стечајних управника   Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
13 Накнада за обраду захтева за промену статуса активног, односно неактивног стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
14 Накнада за коришћење система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС)   Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Број година трајања појединачног стечајног поступка. - 4.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева за отварање налога за коришћење система.
До 31. марта за сваку наредну годину трајања стечајног поступка.
  100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
15 Накнада за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка   Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника. - 6.000 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за вредност од 3 до 10 милиона динара;
- 10.000 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за вредност од 10 до 50 милиона динара;
- 32.000 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за вредност од 50 до 200 милиона динара;
- 60.000 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за вредност од 200 милиона до милијарду динара;
- 120.000 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за вредност преко милијарду динара.
Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника 45 дана од дана подношења захтева за годину у којој је отворен стечајни поступак, а за сваку наредну годину трајања стечајног поступка најкасније до 31. марта текуће године.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
16 Накнада за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Висина прилива из стечајне масе у току календарског тромесечја. - 10.000 динара за прилив од 500.000,01 до 1.000.000 динара;
- 20.000 динара за прилив од 1.000.000,01 до 3.000.000 динара;
- 80.000 динара за прилив од 3.000.000,01 до 10.000.000 динара;
- 300.000 динара за прилив од 10.000.000,01 до 50.000.000 динара;
- 800.000 динара за прилив од 50.000.000,01 до 100.000.000 динара;
- 1.500.000 динара за прилив преко 100.000.000,01 динара.
Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника 15 дана од дана достављања кварталног извештаја   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
17 Накнада за издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника по притужби на рад стечајног управника Такса   Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника – члан 6. став 2. тачка 1) (СГ РС, бр. 84/2004, ..., 89/2015)   Тарифа о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (СГ РС, бр. 46/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 4.000 динара. Прописани износ   Агенција за лиценцирање стечајних управника Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лиценцирање стечајних управника 840-957627-96
18 Трошкови полагања адвокатског испита Такса   Закон о адвокатури – члан 87. (СГ РС, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука УС)   Министарство надлежно за правосуђе Покриће трошкова испита.
Финансирање Адвокатске коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.600 динара - за прво полагање испита;
- 5.200 динара - за накнадно полагање испита за кандидате који полажу један предмет;
- 15.800 динара - за накнадно полагање испита, за кандидате који полажу цео испит.
Прописани износ   Адвокатска комора Приликом подношења захтева.   100% Адвокатска комора Рачун конкретне коморе.  
19 Трошкови уписа у именик адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава Наменски порез Износ за упис у именик адвоката није јавно расположив податак, ПАРАФИСКАЛ. Закон о адвокатури (СГ РС, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука УС) Одлука о утврђивању висине трошкова уписа у именик адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава (огласна табла Адвокатске коморе Србије и СГ РС, бр. 54/2014 - одлука УС) Министарство надлежно за правосуђе Финансирање адвокатске коморе. Обављање адвокатске делатности. Адвокат. Врста услуге. Видети Одлуку. (преузми) Прописани износ   Адвокатска комора Приликом подношења захтева.   100% Адвокатска комора Рачун конкретне коморе.  
20 Чланарина за Адвокатску комору Србије Обавезна чланарина   Закон о адвокатури (СГ РС, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука УС)   Министарство надлежно за правосуђе Финансирање адвокатске коморе. Обављање адвокатске делатности. Адвокат.   У зависности од подружнице. Прописани износ   Регионална адвокатска комора     100% Регионална адвокатска комора Рачун конкретне коморе.
21 Трошкови акредитационог тела Такса   Закон о акредитацији – члан 13. став 1. тачка 1) (СГ РС, бр. 73/2010) Одлука о висини трошкова акредитације (СГ РС, бр. 43/2013) Министарство надлежно за акредитацију Покриће трошкова поступка.
Финансирање Акредитационог тела Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети Одлуку. (преузми) Прописани износ   Акредитационо тело Србије Приликом подношења захтева за обраду пријаве, прелиминарне посете и трошкове оцењивања.
Одржавање акредитације се уплаћује у две једнаке рате (до 30. априла и 31. октобра текуће године).  
  100% Акредитационо тело Србије 840-867668-22
22 Трошкови издавања акцизне маркице Такса   Закон о акцизама - члан 18. (СГ РС, бр. 22/2001, ... 103/2015) Уредба о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића (СГ РС, бр. 137/2004, ..., 108/2017) Министарство надлежно за финансије Покриће трошкова. Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети Уредбу.
- 1,37 динара за лекове за употребу у хуманој медицини. (преузми)
Прописани износ   НБС Плаћање претходи услузи.   100% НБС - Завод за израду новчаница и кованог новца 980-333-07
23 Накнада за стављање амбалаже у промет Накнада Не плаћа се ако се испуне циљеви. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду – члан 43.   (СГ РС, бр. 36/2009) Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде (СГ РС, бр. 8/2010 и 22/2016) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Финансирање управљања отпадом.   Пуштање у промет амбалаже или упакованог производа. Лице које амбалажу или упакован производ ставља у промет на територији РС. Врста и количина употребљене амбалаже (папир/картон, пластика, стакло, метал и дрво). Видети чл.- 5 . и 6. Уредбе.
Износ за плаћање постоји ако обвезник не испуни националне циљеве за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада, у складу са прописом којим се утврђује План смањења амбалажног отпада и овом уредбом.
(преузми)
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за:
- упакован производ ако количина употребљених амбалажних сировина токпм једне календарске године није већа од 1000 кг;
- амбалажа са дугим веком трајања и повратна амбалажу на коју се примењује кауцијски систем;
- извезена амбалажа или упакован производ, односно који је предмет поновног увоза, а за који је већ плаћена накнада по другим прописима;
- амбалажа или упакован производ увезен у некомерцијалне сврхе или који је физичко лице купило за сопствене потребе;
- амбалажа или упакован производ који се транспортује из иностранства у слободне зоне ради складиштења или ако се не врши његово препакивање;
- произведен, увезен или извезен амбалажни материјал који служи за даљу производњу амбалаже
Умањује се на 80% обвезницима који су уговором пренели обавезу на оператера који није испунио националне циљеве, пропорционално количини амбалаже коју су ставили у промет.  
Министарство надлежно за заштиту животне средине 15 дана од дана пријема решења за накнаду до 1.000.000 динара;
У три једнаке месечне рате за накнаду преко 1.000.000 динара.
ПУ 100% буџет Републике 840-741593843-26
24 Накнада за употребу интерпретација из репертоара ПИ снимљених на комерцијалне носаче звука (фонограме), односно звука и слике (видеограме) Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117  и 127. (СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа за употребу интерпретација из репертоара ПИ снимљених на комерцијалне носаче звука (фонограме), односно звука и слике (видеограме) (СГ РС, бр. 6/2008, …, 98/2011 - др. тарифа) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Употреба интерпретација из репертоара ПИ снимљених на комерцијалне носаче звука (фонограме), односно звука и слике (видеограме). Корисник интерпретација из репертоара ПИ снимљених на комерцијалне носаче звука (фонограме), односно звука и слике (видеограме). Накнаде за коришћење репертоара ПИ одређују се у зависности од начина коришћења предмета заштите, то:
1. уколико корисник остварује приход, применом одговарајућег процента од укупног прихода који корисник остварује обављајући делатност у оквиру које и/или у вези са којом користи предмете заштите из репертоара ПИ. Под укупним приходом се подразумева приход који корисник остварује по свим основама (претплата, субвенције или друга средства од републичких, покрајинских,/или локалних државних органа, маркетинг, спонзорства, продаја улазница, конзумације, итд.) без икаквих умањења;
2. уколико корисник не остварује приход, применом одговарајућег процента од трошкова обављања делатности у оквиру које и/или у вези са којом користи предмете заштите из репертоара ПИ;
3. уколико се приходи односно трошкови корисника не могу поуздано утврдити, или је утврђивање прихода, односно трошкова или сразмерности тарифног износа приходима неразумно тешко, накнада ће се одредити у паушалном износу.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором Корисницима који сами пријаве, односно потпишу уговор за коришћење репертоара ПИ и правовремено плате своје обавезе биће признат попуст у висини од 10%. Организација за колективно остваривање права интерпретатора (ПИ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% ПИ 160-0000000387313-03 
25 Накнада за емитовање интерпретације са снимка издатог на носачу звука Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117  и 127. (СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Јединствена тарифа накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација путем VEB радија и VEB телевизије (СГ РС, бр. 7/2017) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација путем veb радија и veb телевизије. Пружалац медијских услуга који емитује програм искључиво путем интернета. Део укупног прихода/трошка у зависности од заступљености репертоара ОФПС и ПИ. - 4%-5% веб радио 3% -5% веб телевизија, али не мање од прописаног минимума. Актом/рачуном/уговором 15% попуста по коначном обрачуну за редовност плаћања и истинитост основице. Организације за заштиту ауторских права која убире средства (ОФПС по уговору са ПИ) Месечне аконтације током године и коначни обрачун по истеку године Судско извршење По покрићу трошкова наплате и других трошкова утврђених уговором приход  се дели 50% за чланове ОФПС, 50% за чланове ПИ ОФПС:  
160-0000000324956-58;
ПИ:
160-0000000387313-03 
26 Накнада за саопштавање јавности музичких дела преко интернета и мобилних сервиса Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117  и 127. (СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу саопштавања јавности музичких дела преко интернета и мобилних сервиса (СГ РС, бр. 78/2015) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање музичких дела путем интернета и мобилних сервиса. Корисник музичких дела из репертоара СОКОЈ-а. проценат прихода који корисник оствари обављајући делатност у оквиру које искоришћава предмете заштите. Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   СОКОЈ   Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
27 Накнада за искоришћавања предмета заштите, фонограма, који чине репертоар О.Ф.П.С.-а Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117  и 127. (СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (СГ РС, бр. 94/2009,  …, 25/2014 - др. споразум) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Искоришћавања предмета заштите, фонограма, који чине репертоар О.Ф.П.С.-а. Корисник предмета заштите, фонограма, који чине репертоар О.Ф.П.С. Основицу за обрачун накнаде чини укупан приход, који корисник остварује обављајући делатност у оквиру које користи репертоар О.Ф.П.С.
Уколико корисник не остварује приход, основицу за обрачун чини трошак који корисник има обављајући делатност у оквиру које користи репертоар.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором Право на попуст од 33,3% од износа основне накнаде, за коришћење фонограма путем јавног саопштавања и јавног саопштавања емитованог фонограма, одобрава се кориснику који прибави дозволу за коришћење предмета заштите, достави све податке релевантне за обрачун накнаде, као и у случајевима када благовремено извршава обавезу плаћања накнаде. Организације за заштиту ауторских права која убире средства (ОФПС по уговору са ПИ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% О.Ф.П.С. 160-0000000324956-58
28 Накнада за емитовање музичких дела на радио и телевизијским станицама Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127, 153. и 156. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу емитовања музичких дела на радио и телевизијским станицама (СГ РС, бр. 98/2011) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање музичких дела на радио и телевизијским станицама. Пружалац медијских услуга који емитује музичка дела из репертоара СОКОЈ-а на радио и телевизијским станицама. Укупни приходи остварени у оквиру радијске, односно телевизијске делатности, укључујући и приходе који су реализовани интервенцијама државних органа (приходи из буџета, субвенције, дотације и сл.). Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором Умањење основице највише до 5%  а по основу трошкова маркетиншких агенција, до висине стварних трошкова закључења маркетиншких уговора.
Попуст од 10% уколико емитер има закључен уговор са СОКОЈ и ако у уговореним роковима:
- пријави релевантне податке за обрачун накнаде;
- достави веродостојне пописе емитованих дела, у форми коју прописује СОКОЈ;
- накнаду исплати у целини по рачуну СОКОЈ-а, на износ накнаде одобриће се попуст од 10%.
Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
29 Накнада за јавна извођења музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127, 153. и 156. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу јавног извођења музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа (СГ РС, бр. 12/2012) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Јавна извођења музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа. Извођач музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа. Врста објекта. Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
30 Накнада за јавна извођења музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа на забавним приредбама Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127, 153. и 156. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу јавног извођења у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа на забавним приредбама (СГ РС, бр. 12/2012) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Јавна извођења музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа на забавним приредбама. Извођач музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа на забавним приредбама. Врста забавне приредбе. Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
31 Накнада за јавно извођење музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа са концерата, музичко-забавних приредби и других музичких манифестација Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127, 153. и 156. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу преношења извођења у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа са концерата, музичко-забавних приредби и других музичких манифестација (СГ РС, бр. 12/2012) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Јавно извођење музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа са концерата, музичко-забавних приредби и других музичких манифестација. Извођач музичких дела из репертоара СОКОЈ-а у угоститељским објектима (са или без смештајних капацитета), као и другим објектима угоститељског типа са концерата, музичко-забавних приредби и других музичких манифестација.
Солидарно одговарају за плаћање накнаде власник, држалац, закупац простора у коме се искоришћавају музичка дела и организатор.
Број продатих улазница и цене улазница. - 2% Актом/рачуном/уговором   Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
32 Накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација у случају када је корисник физичко или правно лице Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127. и 174. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација (СГ РС, бр. 25/2014 и 47/2015 - Анекс) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација. Корисник - правно или физичко лице које на територији РС, обављајући регистровану делатност, користи репертоар тако што врши емитовање фонограма, односно интерпретација, путем медијске услуге радија и телевизије као и путем њихових електронских (интернет) издања. Приход - укупан приход средстава који корисник остварује по основу делатности емитовања (на пример приходи од продаје рекламног времена и простора, од искоришћавања репертоара и сл.), без икаквих умањења.
Трошак - збир свих направљених трошкова које корисник има обављајући делатност у оквиру које користи репертоар, без обзира да ли су плаћени. 
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација произвођача фонограма Србије (ОФПС)
Организација за колективно остваривање права интерпретатора (ПИ)
14 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% ОФПС/ПИ ОФПС:  
160-0000000324956-58;
ПИ:
160-0000000387313-03 
33 Накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација у случају када је корисник јавни медијски сервис Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127. и 174. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација (СГ РС, бр. 4/2015 и 40/2015 - Анекс) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација. Корисник - јавни медијски сервиси у Републици Србији. Приход - укупан приход средстава који корисник остварује по основу делатности емитовања (на пример приходи од продаје рекламног времена и простора, претплате, прихода из буџета, од искоришћавања репертоара и сл.).
Трошак - збир свих направљених трошкова које корисник има обављајући делатност у оквиру које користи репертоар, без обзира да ли су плаћени.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација произвођача фонограма Србије (ОФПС)
Организација за колективно остваривање права интерпретатора (ПИ)
14 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% ОФПС/ПИ ОФПС:  
160-0000000324956-58;
ПИ:
160-0000000387313-03 
34 Накнада за кабловско реемитовање музичких дела из репертоара СОКОЈА Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127. и 176. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада за кабловско реемитовање музичких дела из репертоара СОКОЈА (СГ РС, бр. 55/2015) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Кабловско реемитовање музичких дела из репертоара СОКОЈА. Корисник репертоара СОКОЈА. Приход од претплате који се израчунава као производ месечне цене претплате у појединачној понуди и броја претплатника које је конкретни корисник пријавио надлежном органу или агенцији. - 2% Актом/рачуном/уговором   СОКОЈ Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
35 Накнада за кабловско реемитовање фотографских дела које наплаћује ОФА  Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127. и 176. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада за кабловско реемитовање фотографских дела које наплаћује Организација фотографских аутора - ОФА (СГ РС, бр. 59/2016) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Кабловско реемитовање фотографских дела из репертоара ОФА. Кабловски оператори који користе репертоар. Основица за обрачун накнаде за реемитовање фотографских дела из репертоара ОФА чини приход од претплате који се израчунава као производ месечне цене претплате у појединачној понуди и броја претплатника које је конкретни кабловски оператер пријавио надлежном органу или агенцији. - 0,158% Актом/рачуном/уговором   Организација фотографских аутора (ОФА)   Судско извршење 100% ОФА 160-0000000394657-87 
36 Накнада за реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127. и 177. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Јединствена тарифа накнада за реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација (СГ РС, бр. 53/2015) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација. Корисник фонограма и на њима забележених интерпретација. Основицу чини приход од реемитовања који представља производ месечне претплате без ПДВ и броја претплатника конкретног корисника.
Уколико корисник поред услуге реемитовања нуди и друге услуге као што су телефонија и интернет, основицу за обрачун накнаде за реемитовање чини основна цена услуге реемитовања сваког појединог корисника помножена са бројем претплатника.
Ако корисник не остварује приход, накнада се одређује у проценту од трошкова, а трошак представља збир свих направљених трошкова које корисник има обављајући делатност у оквиру које искоришћава фонограме и на њима забележене интерпретације. 
Накнада за реемитовање износи 1% од прихода/трошка корисника.
Накнада одређена применом процента на приход/трошак не може бити нижа од минималне накнаде, која представља најнижи износ накнаде за реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација.
Актом/рачуном/уговором   Организација произвођача фонограма Србије (ОФПС)
Организација за колективно остваривање права интерпретатора (ПИ)
Месечно. Судско извршење 100% ОФПС/ПИ ОФПС:  
160-0000000324956-58;
ПИ:
160-0000000387313-03 
37 Накнаде које СОКОЈ наплаћује корисницима за сваки облик коришћења музичких дела која чине репертоар СОКОЈ-а Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 117, 127. и 177. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ - организација за заштиту ауторских музичких права (СГ РС, бр. 85/2007, …, 29/2009) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Коришћење музичких дела која чине репертоар СОКОЈ-а а која нису обрађена посебним тарифама. Корисник музичких дела која чине репертоар СОКОЈ-а. Накнаде за коришћење музичких дела са репертоара одређују се у зависности од начина коришћења музичких дела, то:
- применом одговарајућег процента од прихода који корисник остварује обављајући делатност у оквиру које и/или у вези са којом користи музичка дела;
- применом одговарајућег процента од трошкова који су потребни за обављање делатности у оквиру које и/ или у вези са којом користи музичка дела, уколико се не остварује приход;
- применом паушала;
- применом минималне накнаде.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
38 Накнада за јавно саопштавање музичких дела, интерпретације и фонограма Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – чл. 12. и 156. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретације и фонограма (СГ РС, бр. 117/2013 и  14/2017 - др. тарифа) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма који се емитују са репертоара организација за колективно остваривање ауторског и сродних права;
Јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма са носача звука и носача звука и слике из репертоара организација за колективно остваривање ауторског и сродних права.
Корисници музичких дела, интерпретација и фонограма. Површина простора који корисник користи за пријем гостију, потрошача и наручилаца услуга.
Значај који за обављање делатности корисника има јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма.
Географска локација седишта корисника.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ)
Организација за колективно остваривање права интерпретатора (ПИ)
Организација произвођача фонограма Србије (ОФПС) 
Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Конкретна организација чији репертоар се користи ОФПС:  
160-0000000324956-58;
ПИ:
160-0000000387313-03;
СОКОЈ:
355-0000001016156-79
39 Накнаде за емитовање музичких дела из репертоара СОКОЈ на радијском и телевизијском програму РТВ-а Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – члан 174. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу емитовања музичких дела на радијским и телевизијским програмима РТВ-а (СГ РС, бр. 29/2015) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање музичких дела из репертоара СОКОЈ на радијском и телевизијском програму РТВ-а. Радио-телевизија Војводине (РТВ). Основицу за обрачун накнаде за коришћење репертоара СОКОЈ чини приход везан за делатност емитовања РТВ-а, то:
- приход који је у складу са законом и другим прописима намењен финансирању делатности емитовања РТВ-а (претплата, такса, буџетска давања, субвенције, донације, дотације итд.), као и било који други приход намењен финансирању делатности емитовања РТВ-а;
- приход остварен маркетиншком делатношћу.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором Одобрава се попуст у висини од 10% на износ обрачунате накнаде уколико РТВ има закључен уговор са СОКОЈ и у уговореним роковима, кумулативно испуни следеће услове:
- пријави податке за обрачун накнаде који су предвиђени овом тарифом;
- достави веродостојне пописе емитованих дела у форми коју прописује СОКОЈ;
- накнаду по рачуну исплати у целости у року од 10 дана по испостављеном рачуну СОКОЈ.
Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 10 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
40 Накнаде за емитовање музичких дела из репертоара СОКОЈ-а на радијском и телевизијском програму РТС-а Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – члан 174. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује СОКОЈ по основу емитовања музичких дела на радијским и телевизијским програмима РТС-а (СГ РС, бр. 23/2015) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Емитовање музичких дела из репертоара СОКОЈ-а на радијском и телевизијском програму РТС-а. Радио-телевизија Србије (РТС). Основицу за обрачун накнаде за коришћење репертоара СОКОЈ-а чини приход везан за делатност емитовања РТС-а, то:
- приход који је у складу са законом и другим прописима намењен финансирању делатности емитовања РТС-а (претплата, такса, буџетска давања, субвенције, донације, дотације итд.), као и било који други приход намењен финансирању делатности емитовања РТС-а;
- приход остварен маркетиншком делатношћу.
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором Одобрава се попуст у висини од 10% на износ обрачунате накнаде уколико РТС има закључен уговор са СОКОЈ и у уговореним роковима, кумулативно испуни следеће услове:
- пријави податке за обрачун накнаде који су предвиђени овом тарифом;
- достави веродостојне пописе емитованих дела у форми коју прописује СОКОЈ;
- накнаду по рачуну исплати у целости у року од 10 дана по испостављеном рачуну СОКОЈ-а.
Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 10 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
41  Накнада коју наплаћује ОФА по основу кабловског реемитовања фотографских дела Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – члан 176. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада које наплаћује ОФА по основу кабловског реемитовања фотографских дела (СГ РС, бр. 136/2014) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Кабловско реемитовање фотографских дела из репертоара ОФА. Кабловски оператори који користе репертоар. Приходи кабловских оператора од дистрибуције медијских садржаја, умањени за износ ПДВ-а. - 0,158% Актом/рачуном/уговором   Организација фотографских аутора (ОФА)   Судско извршење 100% ОФА  160-0000000394657-87 
42 Накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора у коме је одржан концерт, сабор, музички фестивал и друга музичка манифестација, музичко-плесно такмичење, ревија на леду, циркуска и артистичка приредба и друга музичко-забавна приредба, балет, опера, оперета, мјузикл, позоришна представа и друга музичко-сценска приредба, наплаћује СОКОЈ по основу извођења музичких дела  Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима – члан 176. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора у коме је одржан концерт, сабор, музички фестивал и друга музичка манифестација, музичко-плесно такмичење, ревија на леду, циркуска и артистичка приредба и друга музичко-забавна приредба, балет, опера, оперета, мјузикл, позоришна представа и друга музичко-сценска приредба, наплаћује СОКОЈ по основу извођења музичких дела (СГ РС, бр. 62/2014 и 65/2014) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Извођење музичких дела из репертоара СОКОЈ-а на концертима, саборима, фестивалима и осталим музичким манифестацијама, музичко-сценским приредбама (балет, опера, оперета, мјузикл и сл.) и музичко-забавним приредбама (музичко-плесна такмичења, ревије на леду, цирксуске и артистичке приредбе и сл.). Корисник репертоара на концертима, саборима, фестивалима и осталим музичким манифестацијама, музичко-сценским приредбама (балет, опера, оперета, мјузикл и сл.) и музичко-забавним приредбама (музичко-плесна такмичења, ревије на леду, цирксуске и артистичке приредбе и сл.). У зависности од начина коришћења музичких дела и то:
- применом одговарајућег процента од прихода који корисник остварује обављајући делатност у оквиру које и/или у вези са којом користи музичка дела;
- применом одговарајућег процента од трошкова који су потребни за обављање делатности у оквиру које и/или у вези са којом користи музичка дела, уколико се не остварује приход;
- применом паушала, односно минималне накнаде. 
Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Организација музичких аутора Србије (СОКОЈ) 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% СОКОЈ 355-0000001016156-79 
43 Посебна накнада за фотокопирање од физичких и правних лица уз накнаду, увознике (произвођаче) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање фотографија Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о ауторском и сродним правима – члан 39. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа од физичких и правних лица која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника (произвођача) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање фотографија (СГ РС, бр. 42/2015) Министарство надлежно за науку Финансирање права на посебну накнаду аутора. Обављање делатности пружања услуга фотокопирања и сличног умножавања;
Производња, односно увоз уређаја за умножавање (фотокопир апарати, штампачи и скенери).
Физичка и правна лица која:
 - пружају услугу умножавања;
 - производе, односно увозе уређаје за умножавање.
Број уређаја за умножавање.
Продајна цена без ПДВ, односно увозна цена увећана за царину.
 - 125 динара месечно по уређају;
 - 0,125%.
Актом/рачуном/уговором Обавеза плаћања накнаде не постоји за уређај увезен ради извоза. Организација фотографских аутора (ОФА) Квартално. Судско извршење Ауторима по покрићу трошкова Није јавно расположив податак.
44 Посебна накнада од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста  Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о ауторском и сродним правима ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа за остваривање права на посебну накнаду (СГ РС, бр. 43/2013 и 8/2017) Министарство надлежно за науку Финансирање права на посебну накнаду аутора. Увоз, односно прва продаја техничких уређаја и носача звука, слике и текста. Физичка и правна лица која увозе, односно продају техничке уређаје и празне носача звука, слике и текста. Продајна цена без ПДВ, односно увозна цена увећана за царину. Од 1% до 3% у зависности од уређаја. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Завод за интелектуалну својину Приликом увоза, односно прве продаје. Судско извршење Ауторима по покрићу трошкова  840-0000000039845-97
45 Посебна нканада Организације за остваривање репрографских права Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима - члан 201а. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа посебних наканада Организације за остваривање репрографских права (СГ РС, бр. 2/2018) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Увоз, односно прва продаја уређаје за фотокопорање, штампање и скенирање. Физичка и правна лица која увозе, односно производе уређаје за фотокопорање, штампање и скенирање, односно лица која пружају услугу фотокопирања уз накнаду. Продајна, односно увозна цена уређаја за фотокопирање и фотокопирању сличне технике умножавања.
Прописан износ код пружања услуга фотокопирања уз наплату.
Накнада која се наплаћује лицима која пружају услугу фотокопирања уз наплату, према броју фотокопирних уређаја и према њиховој удаљености од високошколске установе износи:
- 1.090 динара месечно по једном уређају за фотокопирање;
- 2.290 динара месечно по једном уређају када се уређај налази у високошколској установи или је од њеног улаза удаљен мање од 500 метара.
Накнада од увоза и производње техничких уређаја за умножавање
- 0,875% од њихове вредности фотокопир апарата, штампача и скенера увећаних за царину (без ПДВ), без обзира да ли су они независни апарати или су саставни део неког уређаја.
Актом/рачуном/уговором Обавеза плаћања накнаде не постоји за уређај увезен ради извоза. Организација за остваривање репрографских права Квартално. Судско извршење 100% Организација за остваривање репрографских права 330-0000004015759-18
46 Накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА - Организација филмских аутора Србије (СГ РС, бр. 112/2017) Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима - чл. 169. и 176. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА - Организација филмских аутора Србије   (СГ РС, бр. 112/2017) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Кабловско реемитовање филмских дела. Кабловски оператори. Приход од претплате. - 2%. Актом/рачуном/уговором   Организација филмских аутора Србије Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% Организација филмских аутора Србије 205-0000000213815-07
47 Накнада за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у угоститељским објектима и објектима за приређивање игара на срећу (ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране који поседују простор за смештај гостију, кладионице, коцкарнице, сплавови, дискотеке, клубови и други слични објекти) Прописана цена Обавезно колективно остваривање права. Закон о ауторском и сродним правима - члан 176. ( СГ РС, бр. 104/2009, …, 29/2016 – одлука УС) Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у угоститељским објектима и објектима за приређивање игара на срећу (ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране који поседују простор за смештај гостију, кладионице, коцкарнице, сплавови, дискотеке, клубови и други слични објекти) (СГ РС, бр. 114/2017) Министарство надлежно за науку Плаћање права сродних ауторским. Јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма који се емитују са репертоара организација за колективно остваривање ауторског и сродних права и јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма са носача звука и носача звука и слике из репертоара организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. Корисници који обављају угоститељску делатност и приређивање игара на срећу. Број бодова (одрђује се према површини простора који корисник користи за пријем гостију и локације). Видети Тарифу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   СОКОЈ, ОФПС и ПИ Месечно. Судско извршење 100% СОКОЈ, ОФПС и ПИ СОКОЈ:
355-0000001016156-79
ОФПС:   
160-0000000324956-58;
ПИ:
160-0000000387313-03  
48 Накнада за коришћење природног лековитог фактора Накнада   Закон о бањама – члан 13. (СГ РС, бр. 80/92) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за здравље Цена коришћења природног лековитог фактора.
Финансирање очувања, коришћења и унапређивања бање.
Коришћење природног лековитог фактора. Корисник.   Коришћена количина природног лековитог фактора. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт 100% ЈЛС 840-741542843-57
49 Трошкови коришћења базе података о техничким карактеристикама возила Накнада   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја. Коришћење базе података о техничким карактеристикама возила. Корисник.   - 5.000 динара месечно. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
50 Накнада за услуге у поступку хомологације типа производа (поступак хомологације, поступак проширења хомологације и поступак административног проширења хомологације) Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста поступка хомоголације и предмета који подлеже хомологацији. Видети члан 2. Уредбе. (преузми) Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
51 Накнада за издавање потврде за "норму еуро 3" за употребљавано возило Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
52 Накнада за обраду документације за хомологацију типа производа   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.300 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
53 Накнада за обраду документације за проширење хомологације типа производа   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.650 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
54 Накнада за полагање стручног испита за професионалног возача Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
55 Накнада за издавање уверења о положеном стручном испиту за професионалног возача Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
56 Накнада за издавање лиценце за обављање послова професионалног возача Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
57 Накнада за организовање семинара унапређења знања за професионалног возача Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
58 Накнада за издавање овлашћења правним лицима за хомологациона испитивања и/или контролу саобразности по УН/ЕЦЕ правилнику   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Број правилника. - 50.000 динара по правилнику до укупно 5,
- 35.000 динара по правилнику преко 5 правилника.
Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
59 Накнаде за обављање послова контроле саобразности нових возила, опреме и делова са прописима Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети члан 5. Уредбе. (преузми) Прописани износ Умањење цене од 15% у случају контроле саобразности по једном захтеву за више увозника, код увоза истог типа, варијанте и верзије возила.   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
60 Трошкови полагања испита за техничара из области познавања, испитивања и уградње тахографа   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
61 Трошкови издавања уверења о положеном испиту за техничара из области познавања, испитивања и уградње тахографа   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
62 Трошкови издавања лиценце техничару за обављање послова у радионици за тахографе   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
63 Трошкови присуства семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
64 Трошкови утврђивања испуњености услова за издавање дозволе радионици за тахографе   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 110.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
65 Трошкови утврђивања испуњености услова за продужење важења дозволе радионици за тахографе   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 80.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
66 Трошкови издавања / продужења / измене дозволе радионици за тахографе   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
67 Трошкови обрасца уверења о исправности тахографа   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 300 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
68 Трошкови утврђивања испуњености услова за измену дозволе радионице за тахографе   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 80.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
69 Трошкови организовања обуке из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 25.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
70 Трошкови полагања испита знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара.     Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
71 Трошкови издавања уверења о положеном испиту знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара.     Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
72 Трошкови одржавања семинара за предавача за поступак унапређења знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 25.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
73 Трошкови издавања потврде о завршеном семинару за предавача за поступак унапређења знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
74 Трошкови спровођења стручног испита за предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
75 Трошкови полагања стручног испита за предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
76 Трошкови издавања дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
77 Трошкови организовања семинара унапређења знања за предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
78 Трошкови полагања испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
79 Трошкови присуства семинару унапређења знања предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
80 Трошкови издавања потврде о завршеном семинару унапређења знања предавача теоријске обуке   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
81 Трошкови издавања дозволе (лиценце) за инструктора вожње   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
82 Трошкови организовања семинара унапређења знања за инструктора вожње   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
83 Трошкови полагања испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за инструктора вожње   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
84 Трошкови полагања стручног испита за испитивача   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
85 Трошкови издавања дозволе (лиценце) за испитивача   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
86 Трошкови организовања семинара унапређења знања за испитивача   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
87 Трошкови полагања испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за испитивача   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
88 Трошкови организовања обуке за возача трамваја   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
89 Трошкови полагања стручног испита за возача трамваја   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
90 Трошкови издавања дозволе за управљање трамвајем   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
91 Трошкови организовања обуке за возача туристичког воза   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
92 Трошкови полагања стручног испита за возача туристичког воза   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
93 Трошкови издавања дозволе за возача туристичког воза   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
94 Трошкови у вези унапређења безбедности возача, других учесника у саобраћају и унапређења безбедности саобраћаја са становишта возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Школски час. - 5.000 динара по часу. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
95 Трошкови издавања потврде о присуствовању унапређењу безбедности возача, других учесника у саобраћају и унапређења безбедности саобраћаја са становишта возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
96 Трошкови утврђивања услова у вези са испитивањем возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 110.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
97 Трошкови издавања овлашћења правним лицима за испитивање возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
98 Трошкови увида у техничку документацију и издавање одобрења преправке возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 20.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
99 Трошкови обраде документације за испитивање возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.300 динара. Прописани износ Ослобођено приликом испитивања:
1) преправке возила уградњом/изградњом уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас;
2) преправке возила уградњом уређаја за спајање вучног и прикључног возила;
3) преправке возила изградњом дуплих команди;
4) преправке возила уградњом уређаја (команди) за управљање возилом лица са инвалидитетом;
5) преправке возила накнадним пресвлачењем стакала возила унутрашњом пластичном превлаком;
6) возила за која нису познати или су погрешно уписани технички подаци у саобраћајној дозволи;
7) свих врста преправки за које Агенција не врши преглед документације.
Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
100 Трошкови издавања уверења о испитивању возила   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
101 Трошкови издавања потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
102 Трошкови издавања образаца потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас   Такса   Закон о безбедности саобраћаја на путевима – члан 10. став 2. (СГ РС, бр. 41/2009, …, 9/2016 – одлука УС) Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (СГ РС, бр. 121/2012 и 39/2016) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за безбедност саобраћаја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 300 динара. Прописани износ   Агенција за безбедност саобраћаја Приликом подношења захтева.   100% Агенција за безбедност саобраћаја 840-1068668-71
103 Накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за животиње биљног порекла узетих током службених контрола Такса   Закон о безбедности хране – члан 71. став 1. (СГ РС, бр. 41/2009) Одлука о висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за животиње биљног порекла узетих током службених контрола (СГ РС, бр. 113/2013) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова анализе.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста узорка који се испитије и врста услуга. Видети тачку 2. Одлуке. (преузми) Прописани износ   Министарство надлежно за пољопривреду Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742124843-57
104 Трошкови полагања стручног испита за оспособљавање за практичан рад у библиотеци Такса   Закон о библиотечко–информационој делатности – члан 47. (СГ РС, бр. 52/2011) Одлука о трошковима полагања стручних испита у библиотечко-информатичкој делатности Министарство надлежно за културу Покриће трошкова испита. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.200 динара - за кандидате са високим и вишим образовањем;
- 8.200 динара - за кандидате са средњим образовањем;
- 8.200 динара - за кандидате који полажу само део стручног испита (кандидати који су већ положили стручни испит за књижничара).
Прописани износ   Народна библиотека Србије Приликом подношења захтева.   100% Народна библиотека Србије 840-506668-17
позив на бр. 49-023477423217-14
модел 97
105 Накнада за процену основних информација ради доношења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу Такса   Закон о биоцидним производима – члан 11. став 4. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
106 Накнаде за проверу да ли је технички досије биоцидног производа потпун Такса   Закон о биоцидним производима – члан 20. став 1. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 105.000 динара - биоцидни производ;
- 75.000 динара - биоцидни производ мањег ризика.
Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
107 Накнада за процену биоцидног производа на основу техничког досијеа Такса   Закон о биоцидним производима – члан 20. став 1. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 875.000 динара - биоцидни производ;
- 195.000 динара - биоцидни производ мањег ризика.
Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
108 Накнада за процену података из сажетка техничког досијеа биоцидног производа, ради издавања одобрења за стављање у промет биоцидног производа за који је већ издат акт којим се одобрава стављање у промет од стране надлежног органа земље чланице ЕУ Такса   Закон о биоцидним производима – члан 23. став 9. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 285.000 динара - биоцидни производ;
- 95.000 динара - биоцидни производ мањег ризика.
Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
109 Накнада за процену нових сазнања, као и додатних информација у односу на податке из техничког досијеа за биоцидни производ за који је издато одобрење Такса   Закон о биоцидним производима – члан 27. став 6. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 65.000 динара - процена података о променама у саставу активне супстанце, односно промени произвођача активне супстанце, за процену података о променама у саставу биоцидног производа, за процену података о појави резистенције, као и за процену других промена података из техничког досијеа;
- 225.000 динара - процена података о новим дејствима активне супстанце или биоцидног производа на здравље људи и животиња и животну средину.
Прописани износ 50% умањења за биоцидни производ мањег ризика за који је издато одобрење износи
10.000 динара за биоцидни производ уписаног у Привремену листу за достављање техничког досијеа.
Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
110 Накнада за процену података достављених уз захтев за издавање привремене дозволе за стављање у промет биоцидног производа   Такса   Закон о биоцидним производима – члан 31. став 6. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 205.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
111 Накнада за процену података достављених уз захтев за издавање дозволе за научно истраживање и развој и уз захтев за издавање дозволе процес-оријентисано истраживање и развој   Такса   Закон о биоцидним производима – члан 36. став 6. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 25/2015) Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима (СГ РС, бр. 90/2015) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 16.000 динара - проценa података достављених уз захтев за издавање дозволе за научно истраживање и развој;
- 69.000 динара - проценa података достављених уз захтев за издавање дозволе процес-оријентисано истраживање и развој.
Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-31096845-22
112 Такса за издавање сертификата, дозволе и сагласности за коришћење аеродрома Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 107. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста аеродрома и пројектовани промет. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
113 Такса за измену дозволе и сагласности за коришћење аеродрома Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 111. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста аеродрома и пројектовани промет. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 2 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
114 Такса за пренос дозволе и сагласности за коришћење аеродрома Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 112. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста аеродрома и пројектовани промет. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 3 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
115 Такса за одобрење документације Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 116. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста аеродрома. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 4 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
116 Такса за одобрење документације Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 116. став 6. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Предмет изградње, доградње и реконструкције. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 5 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
117 Такса за потврду за постављање објеката, инсталација или уређаја који могу бити препрека   Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 117. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара - појединачни објекат;
- 2.000 динара по км - далековод, али не мање од 30.000 динара;
- 30.000 динара - обележени објекат.
Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
118 Такса за сагласност за постављање објеката, инсталација или уређаја који могу да утичу на рад радио-уређаја Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 119. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара - издавање сагласности за постављање антене/базне станице;
- 50.000 динара - издавање сагласности за постављање објеката у заштитној зони радио-навигационих и телекомуникационих уређаја.
Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
119 Такса за дозволу за пружање услуга земаљског опслуживања Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 127. став 5. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Број услуга које се пружају. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 8 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
120 Такса за дозволу за самоопслуживање Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 128. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста услуге и број услуга за које се даје дозвола. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Аеродроми - Тарифни бр. 9 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
121 Такса за издавање и измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности - пројектовање Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 150. став 4 . (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова и дозвола која се издаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
122 Такса за издавање и измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности - производња Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 150. став 4 . (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова и дозвола која се издаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 2 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
123 Такса за издавање и измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности - обезбеђивање континуиране пловидбености Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 150. став 4 . (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова и дозвола која се издаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 3 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
124 Такса за издавање и измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности - одржавање Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 150. став 4 . (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова и дозвола која се издаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 4 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
125 Такса за проверу испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности   Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 150. став 6. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова и дозвола која се издаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 5 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
126 Такса за проверу ваздухопловно-техничке организације у име "ЕАСА" Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 150. став 8. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова и дозвола која се издаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 6 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
127 Такса за признавање страног документа Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 151. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста и маса ваздухоплова. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 7 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
128 Такса за издавање потврде о типу, о генерисаној буци и потврде о емисији штетних гасова Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 154. став 5. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста потврде (тип, генерисана бука или емисија штетних гасова). Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 8 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
129 Такса за признавање страног документа о типу Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 155. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста потврде. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 9 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
130 Такса за основни преглед ваздухоплова Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 159. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.  
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова који је предмет прегледа. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 10 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
131 Такса за прибављање сагласности на систем управљања безбедношћу ваздухопловног субјекта Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 16. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Безбедност у ваздухопловству - Тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
132 Такса за издавање и продужење важења потврде о провери пловидбености Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 160. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста услуге која се пружа (издавање или продужење потврде) и врста ваздухоплова који је предмет прегледа. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 11 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
133 Такса за периодични преглед ваздухоплова Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 161. став 2. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова који је предмет прегледа. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 12 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
134 Такса за програм одржавања ваздухоплова Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 164. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова који се одржава. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 13 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
135 Такса за дозволу за лет Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 165. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста ваздухоплова за који се издаје дозвола. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно-техничке организације - тарифни бр. 14 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
136 Такса за проверу стручне оспособљености пилота лаких ваздухоплова - ЛАПЛ Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
137 Такса за проверу стручне оспособљености приватног пилота, пилота једрилице, пилота балона, професионалног пилота, пилота вишечлане посаде и транспортног пилота Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 2 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
138 Такса за овлашћење за инструментално летење, овлашћења за летење на класи/типу авиона, хеликоптера, ваздушног брода и ваздухоплова са вертикалним узлетањем Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 3 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
139 Такса за додатна овлашћења Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Рута летења и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 4 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
140 Такса за инструкторска овлашћења/ауторизације/сертификате - процена оспособљености Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 5 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
141 Такса за сертификат испитивача Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 6 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
142 Такса за проверу стручне оспособљености пилота/инструкторских овлашћења/ауторизације испитивача ултралаког ваздухоплова, пилота параглајдера и дозволе падобранца Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 7 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
143 Такса за инструкторска овлашћења кабинског особља, инжењера летача, навигатора летача и ваздухопловног диспечера Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 173. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста особља за које се полаже испит и врста испита. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 8 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
144 Такса за издавање и измену сертификата за обављање прегледа обезбеђивања и овлашћења за особље које врши контролу приступа, надзор и патроле на аеродрому Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 175. став 6. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 9 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
145 Такса за издавање дозвола и ауторизације, упис овлашћења у дозволу, продужење/проширење/обнову важења дозвола, ауторизације или овлашћења, измене ауторизације Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 177. став 2. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Класа ваздухоплова, врста услуге и врста дозволе. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 10 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
146 Такса центара за обуку ваздухопловног особља Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 179. став 5. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста програма обуке и врста услуге која се пружа (издавање или измена потврде). Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 11 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
147 Такса за прибављање одобрења за планирану промену у функционалном систему Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 18. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Безбедност у ваздухопловству - Тарифни бр. 2 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
148 Такса за уређаје за симулирање летења и друге врсте симулатора за обуку Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 180. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста документа који се издаје и врста уређаја. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 12 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
149 Такса за признавање обуке, дозвола и овлашћења стечених у страној држави Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 183. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста дозволе која се признаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 13 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
150 Такса за привремено признавање стране дозволе, а која није издата од стране државе чланице ЕАСА или државе препознате по ПАРТ-ФЦЛ Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 183. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста дозволе која се признаје. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздухопловно особље - тарифни бр. 14 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
151 Такса за другостепено разматрање здравствене способности Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 192. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара - другостепено разматрање здравствене способности. Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
152 Такса за програме за обезбеђивање у ваздухопловству Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 224. став 6. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста програма и врста услуге (одобрење, измена, административна измена). Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - обезбеђивање у ваздухопловству - тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
153 Такса за дозволу за обављање контроле приступа и прегледа обезбеђивања Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 227. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Капацитет аеродрома и врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - обезбеђивање у ваздухопловству - тарифни бр. 2 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
154 Такса за одобрење за стицање статуса регулисаног агента, познатог пошиљаоца и регулисаног снабдевача залиха Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 227. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста статуса и врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - обезбеђивање у ваздухопловству - тарифни бр. 3 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
155 Терминалне накнаде Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 241. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон)   Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби (СГ РС, бр. 98/2011, ..., 16/2015),
Одлука о висини накнаде за коришћење услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја у области терминалних контрола летења (СГ РС, бр. 91/2006 и 45/2007)
Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова пружања услуга контроле лета.
Финансирање послова контроле лета у међународном и националном ваздушном саобраћају.
Коришћење ваздушног простора Србије за полетање и слетање. Оператер ваздухоплова који за полетање и слетање користи аеродроме у Републици Србији. Фактор тежине ваздухоплова. Видети Одлуку о висини накнаде за коришћење услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја у области терминалних контрола летења. (преузми) Актом/рачуном/уговором Ослобођени:
- ВФР летови на аеродромима Краљево, Ниш, Подгорица, Тиват и Вршац;
- летови ваздухоплова максималне сертификоване масе при полетању до 2 тоне;
- летови искључиво ради калибраже радионавигационих уређаја;
- летови војних ваздухоплова за потребе летачке обуке и тренаже;
- летови за потребе званичних мисија владајућих монарха, њихове уже породице, председника држава, председника влада и министара у влади;
- летови ваздухоплова у поступку трагања и спасавања.
Умањење за летове ради добијања или одржавања летачке дозволе за   ИФР летење на 10% износа за ИФР летове.  
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе доо Београд Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе доо 160-0000000106057-65  
156 Рутне накнаде Накнада   Закон о ваздушном саобраћају – члан 241. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон);
Закон о ратификацији Мултилатералног споразума о рутним накнадама (СЛ СЦГ – Међународни уговори, бр. 4/2005)
Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби (СГ РС, бр. 98/2011, ..., 16/2015)            
Извод из Одлуке проширене комисије Евроконтрола бр.145 о утврђивању висине јединице рутне накнаде за период примене који започиње 1. јануара 2017. године
Министарство надлежно за саобраћај Финансирање послова контроле лета у међународном и националном ваздушном саобраћају. Коришћење ваздушног простора. Корисник. Јединица рутне услуге (производ фактора раздаљине и масе ваздухоплова). - 34,39 евра. Актом/рачуном/уговором Утврђене Уредбама ЕУ преузетим Правилником. (преузми) Евроконтрол - Централни биро за наплату рутних накнада Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе доо, Директорат цивилног ваздухопловства и Евроконтрол. Директорат цивилног ваздухопловства:
330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
160-0000000000888-31
Агенција за контролу летења:
160-0000000106057-65
157 Накнада коју плаћају путници у јавном авио превозу у одласку
Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о ваздушном саобраћају – члан 241. став 1. тачка 3) (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства РС (СГ РС, бр. 13/2011 и 28/2016 - тарифа) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање Директората цивилног ваздухопловства. Коришћење авио превоза. Авио-превозник, корисник ваздухоплова. Путник. - 0,98 евра за сваки одлазак.                Актом/рачуном/уговором - Транзитни путници;
- Путници са картама које се издају без накнаде (сервис карте ИД 00);
- Деца до две године (ИНФ).
Директорат цивилног ваздухопловства РС 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
158 Накнада коју плаћају корисници ваздухоплова по тони превезене поште и робе у авио превозу у одласку Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о ваздушном саобраћају – члан 241. став 1. тачка 4) (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства РС (СГ РС, бр. 13/2011 и 28/2016 - тарифа) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање Директората цивилног ваздухопловства. Коришћење авио превоза за превоз поште и робе. Авио-превозник, корисник ваздухоплова. Количина (кг). - 0,02 евра. Актом/рачуном/уговором - Транзитна пошта/роба;
- Пошта/роба ослобођена од плаћања услуга превоза.
Директорат цивилног ваздухопловства РС 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора. Судско извршење 100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
159 Такса за проверу на захтев објекта провере Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 244. став 5. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста објекта који се проверава и врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Одит - тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
160 Такса за проверавање појединих послова унутар провере признавања страног документа Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 248. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 100.000 динара - издавање дозволе за спровођење појединих послова унутар провере - за правно лице;
- 50.000 динара - издавање дозволе за спровођење појединих послова унутар провере - за физичко лице;
- 50.000 динара - признавање страног документа о праву на спровођење провере.
Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
161 Такса за издавање сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби
Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 66. став 4. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Број и врста услуге. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздушна пловидба - Тарифни бр. 1 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
162 Такса за признавање страног документа за пружање услуга у ваздушној пловидби   Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 72. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500.000 динара. Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
163 Такса за издавање или измену оперативне дозволе авио-превозника
Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 83. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 100.000 динара - издавање дозволе;
- 5.000 динара - измена дозволе.
Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
164  Такса за издавање сертификата ваздухопловног оператера Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 86. став 2. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Маса (кг), тип ваздухоплова и посебна овлашћења. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздушни саобраћај - Тарифни бр. 4 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
165  Такса за измену сертификата ваздухопловног оператера Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 86. став 2. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Предмет уписа, посебна овлашћења и врста уписа. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздушни саобраћај - Тарифни бр. 5 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
166 Такса за издавање потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 95. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Предмет уписа, посебна овлашћења. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздушни саобраћај - Тарифни бр. 6 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
167 Такса за измену потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности Такса   Закон о ваздушном саобраћају – члан 95. став 3. (СГ РС, бр. 73/2010, ..., 66/2015 – др. закон) Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства (СГ РС, бр. 28/2016 и 54/2016 - испр.) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање Директората цивилног ваздухопловства.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Предмет уписа, посебна овлашћења и врста уписа. Видети Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства РС - Ваздушни саобраћај - Тарифни бр. 7 (преузми) Прописани износ   Директорат цивилног ваздухопловства РС Приликом подношења захтева.   100% Директорат цивилног ваздухопловства РС 330-4011571-69 - CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD или
160-316614-58 - BANCA INTESA
168 Накнада трошкова стручног испита за добијање лиценце за израду процене ризика Такса   Закон о ванредним ситуацијама – члан 49а став 8. (СГ РС, бр. 111/2009, …, 93/2012) Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика (СГ РС, бр. 8/2013) Министарство надлежно за унутрашње послове Финансирање система заштите и спасавања. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 12.000 динара - полагање испита;
- 6.000 динара - поновно полагање само општег дела испита.
Прописани износ Не плаћају запослени у Министарству унутрашњих послова.   Министарство надлежно за унутрашње послове Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-47849-44
Позив на бр.: 07-112  
169 Накнада за издавање и продужење уверења о здравственом стању животиња Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 1) (СГ РС, бр. 91/2005, ..., 93/2012) Уредба о висини накнаде за издавање и продужавање уверења о здравственом стању животиња (СГ РС, бр.113/2013 ) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста животиње. Видети члан 2. Уредбе. (преузми) Прописани износ   Ветеринарска станица Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742222843-64
170 Накнаде за извршене прегледе при утовару пошиљке животиња ван епизоотиолошке јединице Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012)   Одлука о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе (СГ РС, бр. 113/2013 и   31/2014) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова ветеринарско-санитарних прегледа.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста и категорија животиње. Видети тачку 2. Одлуке.
Висина накнаде утврђена у складу са овом одлуком увећава се за 100% за ветеринарско-санитарни преглед који се обавља у току ноћи, недељом и у дане државних празника.
(преузми)
Прописани износ   Ветеринарска станица Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742223843-71
171 Накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе објеката, односно прегледе општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 3) (СГ РС, бр. 91/2005, ..., 93/2012)   Одлука о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе (СГ РС, бр. 113/2013 и   31/2014) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова ветеринарско-санитарних прегледа.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 12.000 динара.
Висина накнаде увећава се за 100% за ветеринарско-санитарни преглед који се обавља у току ноћи, недељом и у дане државних празника.
Прописани износ   Министарство надлежно за пољопривреду Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742223843-71
172 Накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и споредних производа животињског порекла у производњи и промету Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 4) (СГ РС, бр. 91/2005, ..., 93/2012)   Одлука о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе (СГ РС, бр. 113/2013 и   31/2014) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова ветеринарско-санитарних прегледа.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста и категорија животиње. Видети тачку 4. Одлуке.
Висина накнаде утврђена у складу са овом одлуком увећава се за 100% за ветеринарско-санитарни преглед који се обавља у току ноћи, недељом и у дане државних празника.
(преузми)
Прописани износ   Ветеринарска станица Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742223843-71
173 Накнада за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 5) (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012) Одлука о висини накнаде за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња
(СГ РС, бр. 47/2009)
Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 300 динара - говеда, по животињи;
- 50 динара - овце и козе, по животињи;
- 50 динара - свиње, по животињи;
- 400 динара - коњи, по животињи;
- 30 динара - пчеле, по кошници.
Прописани износ   Ветеринарска станица Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742225843-85
174 Накнада за обележавање и евиденцију паса односно евиденцију мачака Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 6) (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012) Одлука о висини накнаде за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња
(СГ РС, бр. 47/2009)
Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 200 динара - обележавање и евиденција паса, по животињи;
- 100 динара - евиденција мачака, по животињи.
Прописани износ   Ветеринарска станица Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742225843-85
175 Накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у међународном промету Такса   Закон о ветеринарству – члан 140. став 1. тачка 7) (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012) Одлука о висини накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у међународном промету (СГ РС, бр. 113/2013). Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова ветеринарско-санитарних прегледа.
Финансирање мера здравствене заштите животиња.  
Подношење захтева. Подносилац захтева. Маса пошиљки и врста услуге. Видети Одлуку. (преузми) Прописани износ   Ветеринарска станица Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742223843-71
176 Накнада за издавање лиценце за обављање ветеринарске делатности   Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о ветеринарству – члан 41. (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012) Правилник о лиценци за обављање ветеринарске делатности, одлука скупштине Ветеринарске коморе (Комора) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање Ветеринарске коморе. Обављање ветеринарске делатности. Ветеринар.   - 10.000 динара. Прописани износ   Ветеринарска комора У пет једнаких годишњих рата. Прва се плаћа пре издавања лиценце, а остале до 30. јуна текуће године за ту годину.   100% Ветеринарска комора 205-206170-50
177 Накнада за продужење лиценце за обављање ветеринарске делатности   Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о ветеринарству – члан 41. (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012) Правилник о лиценци за обављање ветеринарске делатности, одлука скупштине Ветеринарске коморе (Комора) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање Ветеринарске коморе. Обављање ветеринарске делатности. Ветеринар.   - 10.000 динара. Прописани износ   Ветеринарска комора У пет једнаких годишњих рата. Прва се плаћа пре издавања лиценце, а остале до 30. јуна текуће године за ту годину.   100% Ветеринарска комора 205-206170-50
178 Чланарина за Ветеринарску комору Србије Обавезна чланарина   Закон о ветеринарству – члан 41. (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012) Упутство за уплату чланарине (web сајт Ветеринарске коморе) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање Ветеринарске коморе. Обављање професије ветеринара. Доктори ветеринарске медицине.   - 300 динара месечно. Прописани износ   Ветеринарска комора Најмање тромесечно, најкасније до 15. у средњем месецу квартала (15. фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра).   100% Ветеринарска комора 205-206170-50
179 Трошкови поступка за регистрацију у регистар држалаца пчела - пчелињак Такса   Закон о ветеринарству – члан 84. ст. 5. и 6. (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012.)   Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.500 динара. Прописани износ   Управа за ветерину Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88       
Позив на бр.: 97
02-41900-0000-74232101
180 Трошкови издавања решења за карантирање животиња из увоза Такса   Закон о ветеринарству – члан 98. став 5. (СГ РС, бр. 91/2005, …, 93/2012.)   Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.500 динара. Прописани износ   Управа за ветерину Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88        
Позив на бр.: 97      
17-41900-04-01-760-742321
181 Накнада за издавања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда Такса   Закон о водама   – члан 118. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)    Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења (СЛ АПВ, бр. 12/2010) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка/издавања мишљења.
Финансирање јавног водопривредног предузећа.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Јединична цена часа рада запослених на обради захтева. Видети члан 4. Одлуке о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења. (преузми) Прописани износ   ЈВП "Воде Војводине" 30% од процењене вредности трошкова по подношењу захтева, а остатак до висине стварних трошкова пре издавања водопривредних аката.   ЈВП "Воде Војводине" 840-0000000001743-40  
182 Накнада за коришћење воде за доње намене, а где постоје уређаји за мерење количина воде:
1) захваћену из површинских и подземних вода за пиће, наводњавање, погонске, технолошке, комуналне и друге намене
2) захваћену и дистрибуирану воду регионалним и вишенаменским хидросистемима
3) воду која се користи за узгој риба у рибњацима
4) воду која се користи за снабдевање водом за пиће системом јавног водовода
Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник. Количина (м3) и квалитет захваћене воде.  - 0,2762 динара по м3 воде (погонске намене);
 - 0,3782 динара по м3 воде (пиће за своје потребе);
 - 0,1132 динара по м3 воде (наводњавање);
 - 0,0227 динара по м3 воде (узгој риба у хладноводним рибњацима);
 - 0,4524 динара по м3 (пиће из јавног водовода, правна лица);
 - 0,2341 динара по м3 (пиће из јавног водовода, грађани).
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода.
Обвезник плаћа 50% од висине накнаде, ако је објекат за наводњавање изградио сопственим средствима.
Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
183 Накнада за коришћење воде - флаширање воде и за коришћење воде у финалном производу Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник. Количина (л) продате флаширане воде (за флаширање воде).
Количина (л) воде у производу (за производњу алкохолних и безалкохолних пића).
 - 1,2147 динара по л за продате воде (флаширање);
 - 0,5660 динара по л воде у производу (алкохолна и безалкохолна пића).
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода. Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
184 Накнада за коришћење термалне воде Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник. Количина (м3) захваћене воде. - 4,3014 динара. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода. Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
185 Накнада за коришћење воде за наводњавање где не постоји могућност мерења количине испоручене воде Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник. Површина (ха) пољопривредног земљишта која се наводњава. - 679,1678 динара. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода.
Обвезник плаћа 50% од висине накнаде, ако је објекат за наводњавање изградио сопственим средствима.
Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
186 Накнада за коришћење воде за комерцијални узгој рибе, где не постоји могућност мерења количине испоручене воде Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник. Пројектовани капацитет (хладноводни рибњак).
Површина (ха) (топловодни и рибњак за спортски риболов).
- 0,0227 динара по м3 пројектованог капацитета;
- 5.659,7321 динара по ха (топловодни рибњак);
- 2.829,8661 динара по ха (рибњак за спортски риболов).
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода. Министарство, односно орган АП надлежан за пољопривреду Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
187 Накнада за коришћење воде за производњу електричне енергије Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник. Количина произведене електричне енергије (kWh) на прагу хидроелектране или термоелектране.  - 2,3% на цену једног киловат часа од 3,5995 динара (мале хидроелектранама до 10 МW);
 - 1,25% на цену једног киловат часа од 3,5995 динара (термоелектране са рециркулационим системом хлађења);
 - 2,3% на цену једног киловат часа од 3,9230 динара (остали).
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода. Министарство, односно орган АП надлежан за пољопривреду Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
188 Накнада за коришћење вода за погон других постројења Накнада   Закон о водама – чл. 153. став 1. тачка 1), 155, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 194. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)   Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- послова који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Захватање површинских и подземних вода, укључујући и термалне и минералне воде. Корисник.  Снага постројења (kW). Нема утврђеног износа за 2017. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за опште коришћење вода. Министарство, односно орган АП надлежан за пољопривреду Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741562843-3
189 Накнада за испуштену воду за:
1) испуштање отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канал, језеро, акумулацију и слично
2) сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације
Накнада   Закон о водама – чл. 160 – 163, 168, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 195 (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- заштите вода од загађивања;
- осталих послова од општег интереса.
Непосредно или посредно испуштање воде у реципијент или јавну канализацију. Лице које:
- испушта отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канал, језеро, акумулацију и слично;
- врши сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације.
Количина (м 3 ) и врста испуштене отпадне воде.  - 5,1641 динара по м3 (нафта и нафтни деривати, црна металургија, обојена металургија, текстилна индустрија, хемијска индустрија, индустрија папира, целулозе, коже, свињогојске фарме, кланичне индустрије и сервиси возила и машина);
 - 3,0172 динара по м3 (бродоградња, електроиндустрија, индустрија гуме, термоелектрана са рециркулацијом, прехрамбена индустрија, металопрерађивачка и грађевинске индустрије);
 - 2,8950 динара по м3 (дрвна и дрвнопрерађивачка индустрије, производња и прерада неметала, производња и прерада грађевинских материјала и прерада дувана);
 - 0,2108 динара по м3 (комуналне отпадне воде сакупљене системима јавне канализације);
 - 1,4401 динара по м3 воде (остале врсте отпадних вода).
 Висина накнаде повећава се у случају да је реципијент заштићена област, и то за:
 - 50% (зоне санитарне заштите изворишта);
 - 25% (водна тела намењена рекреацији).
Актом/рачуном/уговором   Министарство, односно орган АП надлежан за пољопривреду Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741563843-10
190 Накнада за испуштену воду за производњу електричне енергије у термоелектранама са отвореним - проточним системом за хлађење Накнада   Закон о водама – чл. 160 – 163, 168, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 195 (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016) Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање:
- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;
- уређења и коришћења вода;
- заштите вода од загађивања;
- осталих послова од општег интереса.
Непосредно или посредно испуштање воде у реципијент или јавну канализацију. Корисник. Количина произведене електричне енергије (кWh). - 1,25% на цену једног киловат часа од 3,9230 динара. Актом/рачуном/уговором   Министарство, односно орган АП надлежан за пољопривреду Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741563843-10
191 Накнада за загађивање вода
- за отпадне воде
Накнада   Закон о водама – чл. 164 – 168, 192. став 2. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)             Министарство надлежно за заштиту животне средине Финансирање заштите вода од загађивања. Испуштање отпадних вода. Лице које:
- испушта отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канал, језеро, акумулацију и слично;
- врши сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације.
Количина (м3), врста, количина и особине емисије из извора загађивања. Није утврђен износ.
Напомена: Ова накнада плаћа се истовремено са накнадом за испуштену воду и у збиру не може бити мања од цене пречишћавања отпадних вода до нивоа који одговара граничним вредностима емисије.
До утврђивања граничних вредности емисије плаћа се само накнада за испуштену воду.
Актом/рачуном/уговором Умањује се ако се отпадне воде пречишћавају, у складу са ефектима пречишћавања. Министарство надлежно за заштиту животне средине Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% буџет Републике 840-741564843-17
192 Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта   Накнада   Закон о водама – чл. 169 – 173, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 195 (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)                 Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова уређења водног режима земљишта одвођењем сувишних вода системима за одводњавање, којима управља јавно водопривредно предузеће. Поседовање или коришћење пољопривредног земљишта на мелирационом подручју на којем постоје системи за одводњавање. Власник, односно корисник. Површина (ха) и класа земљишта, пољопривредна култура и друго. Нема утврђеног износа за 2017. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за пољопривредно земљиште за које се плаћа накнада за коришћење воде за наводњавање. Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741565843-24
840-741566843-31
193 Накнада за одводњавање шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне инфраструктуре и других добара у општој употреби, осим земљишта под зградама Накнада   Закон о водама – чл. 169 – 173, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 195 (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)                 Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова уређења водног режима земљишта одвођењем сувишних вода системима за одводњавање, којима управља јавно водопривредно предузеће. Поседовање или коришћење на мелирационом подручју на којем постоје системи за одводњавање:
 - шумског и грађевинског земљишта, објекта, односно простора намењеног за обављање привредне и друге делатности,
 - саобраћајне инфраструктуре (путева, железница, лука, пристаништа, аеродрома и друго);
 - добара у општој употреби (паркови, тргови, улице и друго).
Власник, односно корисник. Површина (ха) шумског и грађевинског земљишта, односно других добара у општој употреби. Нема утврђеног износа за 2017. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се ако је одвођење вода уређено системом атмосферске канализације. Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741565843-24
840-741566843-31
194 Накнада за одводњавање грађевинског земљишта под стамбеним и пословним објектима   Накнада   Закон о водама – чл. 169 – 173, 186. став 1. тачка 2), 189. став 1. тачка 2, 191 – 195 (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)                 Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова уређења водног режима земљишта одвођењем сувишних вода системима за одводњавање, којима управља јавно водопривредно предузеће. Поседовање или коришћење стамбеног или пословног објекта на мелирационом подручју на којем постоје системи за одводњавање. Власник, односно корисник. Површина (м2) земљишта. Нема утврђеног износа за 2017. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се
- ако је одвођење вода уређено системом атмосферске канализације,
- за грађевинско земљиште под пословним и стамбеним објектима, ако се плаћа накнада за одводњавање за пословни, односно стамбени објекат.
Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741565843-24
840-741566843-31
195 Накнада за коришћење водних објеката и система за снабдевање водом индустрије и других корисника Накнада   Закон о водама – чл. 174 – 177, 186. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)     Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова који се односе на:
- системе одводњавања и наводњавања;
- регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Коришћење водних објеката и система. Корисник.   Ангажовани капацитет, односно преузета количина воде (м3). Инсталисани капацитет у индустрији (л/с) ако не постоје уређаји за мерење.
Површина (ха) за наводњавање и рибњаке ако не постоје уређаји за мерење.
Износи су различити у зависности од надлежног јавног водопривредног предузећа (Србија воде, Воде Војводине и Београд воде). (преузми) Актом/рачуном/уговором   Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741567843-38
196 Накнада за коришћење водних објеката и система за наводњавање Накнада   Закон о водама – чл. 174 – 177, 186. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)     Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова који се односе на:
- системе одводњавања и наводњавања;
- регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Коришћење водних објеката и система. Корисник.   Ангажовани капацитет, односно преузета количина воде (м3). Инсталисани капацитет у индустрији (л/с) ако не постоје уређаји за мерење. Нема утврђеног износа за 2017. Актом/рачуном/уговором   Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741567843-38
197 Накнада за коришћење водних објеката и система за узгој риба Накнада   Закон о водама – чл. 174 – 177, 186. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)     Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова који се односе на:
- системе одводњавања и наводњавања;
- регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Коришћење водних објеката и система. Корисник.   Површина водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији (ха).  - 12.106,28 динара на територији РС, осим територије АП и града Београда;
 - 11.209,53 динара на територији града Београда.
Напомена: висина ове накнаде за АП одређена је у оквиру коришћења система Дунав-Тиса-Дунав.
Актом/рачуном/уговором   Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741567843-38
198 Накнада за коришћење водних објеката и система за пловидбу каналима Накнада   Закон о водама – чл. 174 – 177, 186. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)     Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова који се односе на:
- системе одводњавања и наводњавања;
- регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Коришћење водних објеката и система. Корисник.   Носивост (т) и снага (kW) пловног објекта. Видети чл. 14-16 Уредбе. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741567843-38
199 Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за одвођење отпадних вода Накнада   Закон о водама – чл. 174 – 177, 186. став 1. тачка 2) (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)     Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање послова који се односе на:
- системе одводњавања и наводњавања;
- регионалне и вишенаменске хидросистеме.
Коришћење водних објеката и система. Корисник.   Количина (1.000 м3) упуштене воде;
Количина (1.000 м3) захваћене воде (ако нема мерног уређаја за испуштање воде);
Количина (1.000 м3) инсталисаних капацитета (ако нема мерних уређаја ни за захватање ни за испуштање воде).
Износи су различити у зависности од надлежног јавног водопривредног предузећа.
(Србија воде, Војводина воде и Београд воде) (преузми)
Актом/рачуном/уговором   Јавно водопривредно предузеће   Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741567843-38
200 Накнада за издавања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда Такса   Закон о водама – члан 118. став 6. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)    Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Србијаводе" у поступку вршења јавних овлашћења (СГ РС, бр. 29/2005) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка/издавања мишљења.
Финансирање јавног водопривредног предузећа.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Јединична цена часа рада запослених на обради захтева. Видети члан 4. Одлуке о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Србијаводе" у поступку вршења јавних овлашћења. (преузми) Прописани износ   ЈВП "Србијаводе" Пре издавања акта.   ЈВП "Србијаводе" 840-0000000078723-57  
201 Накнада за загађивање вода
- при регистрацији пловног објекта
Порез ПАРАФИСКАЛ Закон о водама – члан 164 – 168, члан 192. став 2. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)             Министарство надлежно за заштиту животне средине Финансирање заштите вода од загађивања.
Општи приход буџета Републике.
Власништво над пловним објектом. Правно лице, предузетник, односно физичко лице које је власник пловног објекта. Цена обавезног осигурања пловног објекта. Није утврђен %.
Напомена: ова накнада плаћа се уз накнаду за испуштену воду, а њихов збир не може бити мањи од цене пречишћавања отпадних вода до нивоа граничних вредности емисије, а до утврђивања ових граничних вредности плаћа се само накнада за испуштену воду.
Актом/рачуном/уговором Накнада за загађивање вода умањује се ако се отпадне воде пречишћавају, у складу са ефектима пречишћавања. Министарство надлежно за заштиту животне средине Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% буџет Републике 840-741564843-17
202 Накнада за загађивање вода
- за расуте загађиваче
Порез ПАРАФИСКАЛ Закон о водама – члан 164 – 168, члан 192. став 2. (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)             Министарство надлежно за заштиту животне средине Финансирање заштите вода од загађивања.
Општи приход буџета Републике.
Производња/увоз ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџената на бази фосфата. Произвођач, односно увозник ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџената на бази фосфата. Количина произведених/увезених ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџената на бази фосфата (кг). Није утврђен износ.
Напомена: ова накнада плаћа се уз накнаду за испуштену воду, а њихов збир не може бити мањи од цене пречишћавања отпадних вода до нивоа граничних вредности емисије, а до утврђивања ових граничних вредности плаћа се само накнада за испуштену воду.
Актом/рачуном/уговором   Министарство надлежно за заштиту животне средине Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење 100% буџет Републике 840-741564843-17
203 Накнада за извађени речни нанос   Накнада   Закон о водама – члан 177а (СГ РС, бр. 30/2010, ..., 101/2016)           Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање уређења водотока и заштите од штетног дејства вода. Вађење речних наноса из лежишта на водном земљишту и на подручјима угроженим ерозијом. Лице које вади речног нанос. Количина (м3) извађеног материјала.  - 58,1913 динара по м3 (из корита за малу воду водотока, акумулација);
 - 72,7301 динара по м3 (са земљишта угроженог ерозијом);
 - 113,4605 динара по м3 (инундационо подручје: пољопривредно, шумско и друго земљиште).
Актом/рачуном/уговором Не плаћају јавна водопривредна предузећа и ЈЛС за извађени речни нанос за изградњу и одржавање водних објеката за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода. Министарство, односно орган АП надлежан за водопривреду Утврђује се актом/рачуном/уговором Судско извршење Ван АП – 100% буџет Републике
За АП – 100% АП
840-741515843-62  
204 Чланарина за Ловачку комору Србије Обавезна чланарина   Закон о дивљачи и ловству – члан 11 (СГ РС, бр. 18/2010)   Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање Ловачке коморе Србије. Обављање послова израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе. Подносилац захтева.   - 800 динара. Прописани износ   Ловачка комора Србије Приликом подношења захтева за учлањење, годишње.   100% Ловачка комора Србије 205-206615-73
205 Накнада за мировање лиценце Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 11 (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука Ловачке коморе Србије Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање Ловачког савеза Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара. Прописани износ   Ловачка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачка комора Србије 295-1242495-46  
206 Накнада трошкова за полагање стручног испита Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 11 (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука Ловачке коморе Србије Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање Ловачког савеза Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Ловачка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачка комора Србије 295-1242495-46  
207 Трошкови издавања лиценце за израду планских докумената Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 17. став 3. (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука Ловачке коморе Србије Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање Ловачке коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара. Прописани износ   Ловачка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачка комора Србије 295-1242495-46  
208 Трошкови издавања лиценце за обављање стручних послова газдовања ловиштем Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 17. став 3. (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука Ловачке коморе Србије Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање Ловачке коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Ловачка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачка комора Србије 295-1242495-46  
209 Трошкови издавања лиценце за обављање послова ловочуварске службе Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 17. став 3. (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука Ловачке коморе Србије Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање Ловачке коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Ловачка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачка комора Србије 295-1242495-46  
210 Такса за издавање сагласности за ловну основу за газдовање ловиштем Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 49. (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука о висини трошкова поступка и таксама Министарство надлежно за пољопривреду Накнада трошкова поступка.
Финансирање Управе за шуме.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 40.000 динара. Прописани износ   Управа за шуме Приликом подношења захтева.   100% Управа за шуме 840-30973845-34
211 Такса за издавање сагласности за ревизију ловне основе за газдовање ловиштем Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 49. (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука о висини трошкова поступка и таксама Министарство надлежно за пољопривреду Накнада трошкова поступка.
Финансирање Управе за шуме.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара. Прописани износ   Управа за шуме Приликом подношења захтева.   100% Управа за шуме 840-30973845-34
212 Накнада за издавање уверења о положеном ловачком испиту   Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 64. став 6. (СГ РС, бр. 18/2010)   Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање Ловачког савеза Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500 динара. Прописани износ   Ловачки савез Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачки савез Србије 840-0000001250763-90  
213 Накнада за ловачку обуку за ловачки испит Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 64. став 6. (СГ РС, бр. 18/2010)   Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова обуке.
Финансирање Ловачког савеза Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.300 динара. Прописани износ   Ловачки савез Србије Приликом подношења захтева.   100% Ловачки савез Србије 840-0000001250763-90  
214 Такса за издавање сагласности на опште акте корисника ловишта Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 65. (СГ РС, бр. 18/2010) Одлука о висини трошкова поступка и таксама Министарство надлежно за пољопривреду Накнада трошкова поступка.
Финансирање Управе за шуме.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Управа за шуме Приликом подношења захтева.   100% Управа за шуме 840-30973845-34
215 Накнаде за одстрел дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуге у лову и живе дивљачи Прописана цена   Закон о дивљачи и ловству – члан 66. став 2. (СГ РС, бр. 18/2010) Ценовник Управног одбора Ловачког савеза Србије, донет на седници 28. новембра 2013. године Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање корисника ловишта. Одстрел дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи. Лица која се баве одстрелом дивљачи. Врста дивљачи, маса дивљачи, дужина дивљачи. Накнаде прописане Ценовником. (преузми) Актом/рачуном/уговором Члану ловачког удружења, са чланском картом ловачког савеза и маркицом за текућу годину, по основу редовног извршавања обавеза утврђених годишњим планом газдовања ловиштем из мера и активности у ловишту на унапређивању популација ловостајем заштићених врста дивљачи, заштити, очувању и унапређивању станишта дивљачи и уређивању и одржавању ловишта, одлуком се може одобрити попуст до 100% (члан 14. Ценовника). Ловачки савез Србије
Корисник ловишта
Утврђује се актом/рачуном/уговором   100% Корисник ловишта Рачун корисника ловишта.
216 Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи Накнада   Закон о дивљачи и ловству – члан 80. (СГ РС, бр. 18/2010)   Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање израде и остваривања програма развоја ловних подручја и ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта. Коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи. Корисник.   Вредност планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за текућу ловну годину. - 5% за ловишта посебне намене
- 10% за остала ловишта.
Актом/рачуном/уговором   Министарство, односно орган АП надлежан за ловство 30%   до 15. априла, а 70%   до 31. децембра текуће ловне године. Судско извршење Ван АП - 100% буџет Републике;
На територији АП: 30% буџет Републике, а 70% АП
840-741524843-28
217 Накнада за ловну карту Такса   Закон о дивљачи и ловству – члан 81. (СГ РС, бр. 18/2010) Обавештење о поступку добијања ловне карте Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова поступка.
Наменски приход буџета РС/АПВ.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за пољопривреду Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике ван АПВ
30% буџет Републике, 70% буџет АПВ
840-741525843-35
218 Накнада за упис у регистар произвођача дуванских производа Порез   Закон о дувану – члан 32. став 3. (СГ РС, бр. 101/2005, ..., 108/2013)   Министарство надлежно за финансије Уређивање производње дуванских производа тако да се њоме могу бавити само лица са дозволом.
Општи приход буџета.
Захтев за упис у регистар произвођача дуванских производа. Подносилац захтева.   - 20.464.143,35 динара;
Износи се усклађују полугодишње индексом раста потрошачких цена.
Прописани износ   Управа за дуван Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742292843-69
219 Накнада за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима Порез   Закон о дувану – члан 40. став 3. (СГ РС, бр. 101/2005, ..., 108/2013) Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану (СГ РС, бр. 8/2017) Министарство надлежно за финансије Уређивање велепродаје дуванских производа тако да могу да га врше само лица са дозволом.
Општи приход буџета.
Захтев за упис у регистар трговаца на велико дуванским производима. Подносилац захтева.   - 10.232.072,57 динара;
Износи се усклађују сваке године индексом раста потрошачких цена.
Прописани износ   Управа за дуван Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742292843-69
220 Накнада за издавање дозволе за обављање малопродаје дуванских производа Такса   Закон о дувану – члан 45. став 1. тачка 4. (СГ РС, бр. 101/2005, ..., 108/2013)
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану (СГ РС, бр. 8/2017) Министарство надлежно за финансије Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Малопродајни објекат. - 14.731,59 динара по малопродајном објекту;
* износи се усклађују сваке године индексом раста потрошачких цена.
Прописани износ   Управа за дуван Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742291843-62
221 Накнада за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа Порез   Закон о дувану – члан 54. став 3. (СГ РС, бр. 101/2005, ..., 108/2013) Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану (СГ РС, бр. 8/2017) Министарство надлежно за финансије Уређивање увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа тако да могу да га врше само лица са дозволом.
Општи приход буџета.
Захтев за упис у регистар увозника дувана, обрађеног дувана и дуванских производа. Подносилац захтева.   - 10.232.072,57 динара;
Износи се усклађују сваке године индексом раста потрошачких цена.
Прописани износ   Управа за дуван Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-742292843-69
222 Годишња накнада за коришћење додељених бројева крајњим корисницима у јавној фиксној комуникационој мрежи Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник. Број додељених бројева крајњим корисницима.   - 8 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
223 Годишња накнада за коришћење додељених бројева крајњим корисницима у јавној фиксној комуникационој мрежи који подлежу посебним техничким условима од значаја за њену употребу Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник. До- Дк, где је:
До - број додељених бројева оператору - кориснику;
Дк - број додељених бројева крајњим корисницима.
- 4 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
224 Годишња накнада за коришћење додељених бројева у јавној мобилној комуникационој мрежи Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник. Број додељених бројева крајњим корисницима.   - 12 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
225 Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама "78" и "9" Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник.   (До- Дк) x Б + 12.000 x Дк, где је:
До - број додељених бројева оператору;
Дк - број додељених бројева корисницима.
Б - коефицијент величине блока (10, 100, 1.000, 10.000):
10 бројева износи 2.400 по неискоришћеном броју,
100 бројева износи 1.800 по неискоришћеном броју,
1.000 бројева износи 1.200 по неискоришћеном броју,
10.000 бројева износи 600 по неискоришћеном броју.  
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
226 Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама 72" и "76" Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник. Број додељених бројева крајњим корисницима.   - 8 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
227 Годишња накнада за бројеве за остале негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама "72" и "76", који представљају разлику између бројева додељених оператору и бројева додељених крајњим корисницима Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник. До-Дк, где је:
До - број додељених бројева оператору - кориснику;
Дк - број додељених бројева крајњим корисницима.  
- 4 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
228 Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама "70" и "8" Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење додељених бројева. Корисник.   (До- Дк) x Б + 1.200 x Дк
До - број додељених бројева оператору;
Дк - број додељених бројева корисницима.
Б - коефицијент величине блока (10, 100, 1.000, 10.000), где за блок од:
10 бројева износи 240 по неискоришћеном броју,
100 бројева износи 180 по неискоришћеном броју,
1.000 бројева износи 120 по неискоришћеном броју,
10.000 бројева износи 60 по неискоришћеном броју;  
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
229 Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за услуге од јавног интереса Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011)       Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење појединачно додељених кратких кодова из Плана нумерације. Корисник. Број додељених бројева оператору - кориснику. - 250.000 динара за троцифрени кôд
-   50.000 динара за четвороцифрени кôд
-   25.000 динара за петоцифрени кôд  
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се коришћење кодова за службе хитне интервенције и службе помоћи. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
230 Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за комерцијалне услуге Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011)       Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење појединачно додељених кратких кодова из Плана нумерације. Корисник.   - 50.000 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
231 Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за избор оператора Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011)       Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење појединачно додељених кратких кодова из Плана нумерације. Корисник.   - 500.000 динара. Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
232 Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кодова - адреса Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (СГ РС, бр. 67/2011)       Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење појединачно додељених кодова - адреса. Корисник. Врста кода. - 300.000 динара - код међународне сигнализационе тачке (ИСПЦ);
- 300.000 динара - код мобилне мреже (МНЦ);
- 600.000 динара - национални одредишни код мобилне мреже из лиценце;
- 6.000.000 динара - национални одредишни код мобилне мреже ван лиценце;
- 300.000 динара троцифрени одредишни код мобилне мреже.
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
233 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио станицу у радиодифузној служби - аналогна радио дифузна служба Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   А x В x Г x Д, где је:
А - број становника у зони опслуживања;
В - врста - сигнала:
а) за аудио сигнал - коефицијент 0,01;
б) за видео сигнал - коефицијент 0,1;
Г - начин коришћења радио-фреквенције:
а) ако се радио-фреквенција користи у радио мрежи - коефицијент 1,5, у супротном коефицијент 1;
б) за заједничко коришћење једне радио-фреквенције - коефицијент 1,5 помножен процентом (%) времена коришћења радио-фреквенције.
Д - број програма:
а) за један програм, коефицијент 1;
б) за другу и сваку следећу радио-фреквенцију на којима се емитују различити програми - коефицијент 1,5
- 8 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
234 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио станицу у радиодифузној служби - дигитална радио дифузна служба - дигитална ТВ Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   А x В, где је
А - број становника у релевантној области израчунат на основу оствареног процента покривености становништва дигиталним телевизијским сигналом (РС, или једна или више зона расподела)
В - коефицијент сигнала, В = 0.1
- 20 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
235 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио станицу у радиодифузној служби - дигитална радио дифузна служба - дигитални радио Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   А x С, где је
А - број становника у релевантној области израчунат на основу оствареног процента покривености становништва дигиталним радијским сигналом (РС, или једна или више зона расподела)
С - коефицијент сигнала, С = 0.25
- 20 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
236 Годишња накнада за коришћење једне радио-фреквенције за радио станицу у радио мрежи са симплексним, семидуплексним и дуплексним начином рада Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   Кн x Кс
Кн - радио мрежа са:
а) за симплексним начином рада - коефицијент 0,5;
б) за семидуплексним и дуплексним начином рада - коефицијент 1;
Кс - број радио станица у радио мрежи:
а) до 100 - коефицијент 1;
б) до 200 - коефицијент 2;
в) до 400 - коефицијент 3;
г) преко 400 - коефицијент 5.
- 20.000 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
237 Годишња накнада за коришћење једне радио-фреквенције за радио релејну станицу Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   Кц x Кф, где је:
КЦ - намена радио мреже у којој се радио станица користи одређена одговарајућом ширином канала (Б), и то:
а) Б ≤ 180 кХз - коефицијент 0,1;
б) 180 кХз < Б ≤ 700 кХз - коефицијент 0,2;
в) 700 кХз < Б 1,75 МХз - коефицијент 0,3;
г) 1,75 МХз < Б ≤ 3,5 МХз - коефицијент 0,4;
д) 3,5 МХз < Б ≤ 7 МХз - коефицијент 1;
ђ) 7 МХз < Б ≤ 14 МХз - коефицијент 2;
е) 14 МХз < Б ≤ 28 МХз - кефицијент 3;
ж) 28 МХз < Б ≤ 40 МХз - коефицијент 4;
з) Б > 40 МХз коефицијент - коефицијент 5.
Кф - намена радио мреже у којој се радио станица користи, одређена фреквенцијским опсегом и то:
а) ф ≤ 10 ГХз - коефицијент 1;
б) 10 ГХз < ф ≤ 20 ГХз - коефицијент 0,8;
в) 20 ГХз < ф ≤ 30 ГХз - коефицијент 0,6;
г) ф > 30 ГХз - коефицијент 0,5.
где је ф радио-фреквенција изражена у ГХз.
- 16.000 динара. Актом/рачуном/уговором Не плаћа се за коришћење радио-фреквенције за радио релејне станице за пружање универзалног сервиса на подручју за то одређеном.
Накнада за привремено коришћење износи 20% годишње накнаде.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
238 Годишња накнада у широкопојасној јавној комуникационој мрежи за коришћење радио-фреквенција за базну станицу у радио мрежи са дуплексним начином рада, по додељеном каналу Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   Кц x Кп, где је:
Кц - намена радио мреже у којој се радио станица рационално користи одређена одговарајућом ширином канала, и то:
а) за канал ширине 200 кХз - коефицијент 1;
б) за канал ширине 1,25 МХз - коефицијент 7.
Кп - број претплатника (корисника) у зони опслуживања (тржишна конкуренција) п:
а) п ≤ 500 претплатника - коефицијент 0,5;
б) 500 < п ≤ 1.000 претплатника - коефицијент 1;
в) 1.000 < п ≤ 5.000 претплатника - коефицијент 1,5;
г) 5.000 < п ≤ 10.000 претплатника - коефицијент 2;
д) п > 10.000 претплатника - коефицијент 2,5.
- 100.000 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
239 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција у јавној мобилној комуникационој мрежи са дуплексним начином рада Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.    ∑(Кои x Кки x Кт), и =1 до 4; где је
и =1 фреквенцијски опсег 800 МХз;
и =2 фреквенцијски опсег 900 МХз;
и= 3 фреквенцијски опсег 1800 МХз;
и =4 фреквенцијски опсег 2100 МХз;
Кои - коефицијент одређен фреквенцијским опсегом радио мреже:
и =1, коефицијент 2;
и =2, коефицијент 2;
и= 3, коефицијент 1;
и =4, коефицијент 1;
Кки - коефицијент који означава број основних канала ширине 200 кХз у додељеном фреквенцијском опсегу и (и = 1,4), а који се израчунава по формули :
Кки = Б/200 , где је Б додељени фреквенцијски опсег у кХз;
Кт - коефицијент одређен тржишном конкуренцијом - зависи од укупног броја претплатника (п) у свим додељеним фреквенцијским опсезима на 800 МХз, 900 МХз, 1800 МХз и 2100 МХз по следећем принципу:
а) п ≤ 500.000 претплатника - коефицијент 0,25;
б) п ≤ 1.000.000 претплатника - коефицијент 0,5;
в) 1.000.000 < п ≤ 1.500.000 претплатника - коефицијент 1;
г) 1.500.000 < п ≤ 2.000.000 претплатника - коефицијент 1,5;
д) 2.000.000 < п ≤ 2.5000.000 претплатника - коефицијент 1,75;
ђ) 2.500.000 < п ≤ 3.000.000 претплатника - коефицијент 2;
е) п > 3.000.000 претплатника - коефицијент 2,5.
- 95.000 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
240 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за сателитску радио станицу Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   Кк - врста радио станице:
а) земаљска станица - коефицијент 1;
б) централна (ВСАТ-ХУБ) земаљска станица у оквиру комуникационе мреже - коефицијент 0,9;
в) ВСАТ земаљска станица чији се ВСАТ-ХУБ налази ван територије РС - коефицијент 0,7;
г) земаљска преносива станица (ВСАТ/СНГ и друге) - коефицијент 0,35;
д) ВСАТ земаљска станица у оквиру комуникационе мреже - коефицијент 0,15;
ђ) пријемник ВСАТ земаљске станице намењен за даљи пренос сигнала у оквиру КДС, радиодифузне и друге комуникационе мреже - коефицијент 0,1.
- 100.000 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
241 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио станицу на ваздухоплову, броду, другим пловилима и локомотиви Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.     - 2.000 динара - ваздухоплов, брод, друго пловилима са искључиво ВХФ опсегом;
- 10.000,00 динара - ваздухоплов, брод, друго пловило са опсезима: СХФ, УХФ, ВХФ, ХФ, МФ;
 - 4.000,00 динара - локомотива.
Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
242 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио станицу   на копну која је намењена за: сигурност ваздушне пловидбе, сигурност пловидбе на унутрашњим пловним путевима, радио навигацију, радио детерминацију, радио локацију, метеоролошка и хидролошка осматрања и истраживања и научне и друге сврхе Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   Број радио станица. - 20.000 динара;
- 30.000 динара - ако се радио фреквенција користи у оквиру додељеног фреквенцијског опсега.
Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
243 Годишња накнада по базној радио станици у радио мрежи са бежичним приступом и по додељеном каналу Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење базне радио станице у радио мрежи са бежичним приступом и по додељеном каналу. Корисник.   Кц - намена радио мреже у којој се радио станица користи одређена одговарајућом ширином канала, и то:
а) за канал ширине ≤ 3,5 МХз у опсезима 3,4-3,6 ГХз и 3,6-3,8 ГХз - коефицијент 1,5;
б) за канал ширине 14 МХз у опсезима 24,5-26,5ГХз и 27,5-29,5ГХз - коефицијент 1,5;
в) за канал ширине 28 МХз у опсезима 24,5-26,5ГХз и 27,5-29,5 ГХз - коефицијент 3.
- 15.000 динара. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
244 Годишња накнада за органе одбране и безбедности, као и служби за хитне интервенције, аматерску службу, хитну медицинску помоћ, здравствене установе, Црвени крст Србије, противградну одбрану, горску службу спасавања   Накнада   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 31. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (СГ РС, бр. 93/2010 и 15/2015) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Коришћење радио-фреквенције. Корисник.   Агенција утврђује износ посебним актом у сарадњи са органима. Актом/рачуном/уговором Умањење на 20% накнаде за привремено коришћење. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
245 Накнада за обављање делатности електронских комуникација - Услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже, које се пружају преко сопствене мреже за приступ: ГСМ/ГСМ 1800   УМТС/ИМТ-2000, ЕДГЕ, ХСДПА, ЛТЕ Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 32 (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (СГ РС, бр. 93/2010) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Захтев за издавање дозволе за обављање делатности електронских комуникација. Оператер. Остварени приход од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада. - 0,5% од оствареног прихода од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада;
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде, плаћа се аконтација у висини коначно утврђене накнаде из претходне пословне године.
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
246 Накнада за обављање делатности електронских комуникација - Услуге електронских комуникација које се пружају корисницима преко мреже за приступ другог оператера (приступ Интернету, ВоИП, пренос медијских садржаја Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 32 (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (СГ РС, бр. 93/2010) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Захтев за издавање дозволе за обављање делатности електронских комуникација. Оператер. Остварени приход од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада. - 0,4% оствареног прихода од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада, када се користи мобилна мрежа, а не мање од 10.000,00 динара;
- 0,05% оствареног прихода од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада, када се користи фиксна мрежа, а не мање од 10.000,00 динара;
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини коначно утврђене периодичне накнаде из претходне пословне године;
- за прву годину пословања аконтациона накнада на годишњем нивоу је једнака минималној накнади за одговарајућу делатност.
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
247 Накнада за обављање делатности електронских комуникација - Услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже које се пружају преко сопствене мреже за приступ (говорна услуга, пренос података, приступ Интернету, пренос медијских садржаја и др.) Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 32 (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (СГ РС, бр. 93/2010) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Захтев за издавање дозволе за обављање делатности електронских комуникација. Оператер. Остварени приход од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада. - 0,08% од оствареног прихода од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада;
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде, плаћа се аконтација у висини коначно утврђене накнаде из претходне пословне године.
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
248 Накнада за обављање делатности електронских комуникација - Услуге приступа Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 32 (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (СГ РС, бр. 93/2010) Министарство надлежно за телекомуникације   Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Захтев за издавање дозволе за обављање делатности електронских комуникација. Оператер. Остварени приход од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада. - 0,08% од оствареног прихода од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада, а не мање од 10.000,00 динара;
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде , плаћа се аконтација у висини коначно утврђене накнаде из претходне пословне године;
- за прву годину пословања аконтациона накнада на годишњем нивоу је једнака минималној накнади за делатности.
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
249 Накнада за обављање делатности електронских комуникација - Услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже, које се пружају преко сопствене бежичне мреже за приступ на фрекфенцијама и режиму општег овлашћења (пренос података, приступ интернету , пренос медијских садржаја) Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. – 32 (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (СГ РС, бр. 93/2010) Министарство надлежно за телекомуникације Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Захтев за издавање дозволе за обављање делатности електронских комуникација. Оператер. Остварени приход од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада. - 0,2% од оствареног прихода од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада, а не мање од 10.000,00 динара;
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини коначно утврђене накнаде из претходне пословне године.
Актом/рачуном/уговором   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Утврђује се актом/рачуном/уговором   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840- 963627-41
250 Накнада за издавање и продужење дозволе за коришћење нумерације Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 20.000 динара - за издавање дозволе за коришћење нумерације по дозволи;
- 10.000 динара - за продужење дозволе за коришћење нумерације по дозволи.
Прописани износ   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
251 Накнада за издавање и продужење појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције за радио-станицу у одређеној електронској комуникационој служби Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста електронске комуникационе службе и врста радио станице. Видети члан 3. Правилника. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције за пријемну радио-станицу за симплексну радио-релејну везу.
Умањује се на 40% износа за издавање и продужење дозволе
 - за привремену дозволу за коришћење радио-фреквенција,
-   за издавање дупликата појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција.
Умањује се на 50% износа за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција:
- за исправљање погрешно достављених података из захтева,
- у случају статусне промене, промене имена, назива, односно фирме или знака идентификације.  
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
252 Накнада за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станице, без обзира на врсту електронске комуникационе службе, које користе службе хитне медицинске помоћи и друге здравствене установе, противградна одбрана, ватрогасна друштва, горске службе спасавања и хуманитарне организације Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 100 динара. Прописани износ   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
253 Накнада за обраду захтева подносиоца пријаве у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 25.000 динара - обрада захтева подносиоца пријаве у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција;
- 0,01% од најмањег (почетног) износа једнократне накнаде, који је утврђен у поступку јавног надметања, а не мање од 250.000,00 динара за откуп конкурсне документације у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције.
Прописани износ   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-741571843-66
254 Накнада за обављање техничког прегледа од стране Агенције Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста радио станице. Видети члан 7. Правилника. (преузми) Прописани износ Умањује се на 40% износа за издавање дупликата извештаја о техничком прегледу радио-станице. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840- 963627-41
255 Накнада за оцењивање усаглашености Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста РиТТ опреме. Видети члан 9. Правилника. (преузми) Прописани износ Накнада за оцењивање усаглашености са издавањем потврде за радио опрему из која ради само као пријемник се по захтеву умањује се на 10.000,00 динара.
Накнада за издавање дупликата потврде о усаглашености/извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености умањује се на 2.000,00 динара.
Умањује се на 50% износа накнаде за оцењивање усаглашености:
- накнада за издавање извода из евиденције издатих потврда о усаглашености,
- накнада за издавање потврде о усаглашености због извршених измена истог типа/модела РиТТ опреме, које захтевају ново спровођење поступка оцењивања усаглашености само у обиму извршених измена .
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
256 Накнада за издавање нове потврде о усаглашености/извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености   Такса   Закон о електронским комуникацијама – чл. 29. и 33. (СГ РС, бр. 44/2010, ..., 62/2014) Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (СГ РС, 34/2013) Министарство надлежно за телекомуникације Покриће трошкова поступка.
Финансирање Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара. Прописани износ   Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) Приликом подношења захтева.   РАТЕЛ, а годишњи вишак прихода над расходима уплаћује се у буџет Републике 840-963627-41
257 Накнада за пружање медијске услуге Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о електронским медијима – члан 36. став 3. (СГ РС, бр. 83/2014 и 6/2016 – др. закон) Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге (СГ РС, бр. 104/2016) Министарство надлежно за јавно информисање Финансирање Регулатора, док се вишак прихода над расходима у једној календарској години уплаћује у буџет РС. Право на пружање медијске услуге. Пружалац медијске услуге. Стварни трошкови регулације.
У случају када је дозвола за пружање медијске услуге издата на основу јавног конкурса износи 7,85 динара.
У случају када је дозвола издата на основу захтева:
- 0,13 динара, ако је подносиоцу захтева већ издата дозвола на основу јавног конкурса за програм за који захтевом тражи издавање дозволе;
- 0,57 динара, ако подносиоцу захтева није издата дозвола на основу јавног конкурса за програм за који захтевом тражи издавање дозволе.
Висина накнаде обрачунава се применом следеће формуле: Н = О x Ктр x С x Кзп x Квм x Клн x Кпк
Ознаке у формули имају следеће значење: Н – висина год. накнаде; O – основица за утврђ. год. накнаде; Ктр – коеф. стварних трош. регулације;С– бр. становника у зони покривања, односно бр. корисн. услуге;
Кзп–кор. коеф. зоне покривања;
Квм – коеф. врсте елект. медија (радио, тел, др. аудио-виз. мед.услуге и др);Клн – коеф. начина пружања мед. услуге и типа мед. услуге према садржају; Кпк – коеф. програмске концепције.
Актом/рачуном/уговором Члан 10. Правилника (удео научно-образ, култ-умет.или дечијег програмског садржаја или докум.програма у сопственој продукцији, прог.садржаја на језицима нац.мањина имају...);
Пружалац медијске услуге јавног сервиса као и пружалац медијске услуге цивилног сектора ослобођени су обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге у складу са прописима о додели државне помоћи.
Регулаторно тело за електронске медије Месечно, 1/12 утврђене годишње накнаде, до петог у месецу за текући месец; за првих шест месеци пружања медијске услуге пружалац плаћа 1/2 накнаде утврђене на годишњем нивоу, у року од осам дана од дана пријема дозволе.   100% Регулаторно тело за електронске медије 840-0000000714804-95
258 Накнада за издавање лиценце за обављање енергетских делатности   Такса   Закон о енергетици – чл. 27. став 7, 101. став 2. и 240. став 2. (СГ РС, бр. 145/2014) Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији (СГ РС, бр. 87/2015)
Одлука о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности (СГ РС, бр. 13/2016)
Правилник о критеријумима и мерилима за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности (за ЈЛС)
Решење о утврђивању вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности за ____. годину (За ЈЛС)
Министарство надлежно за енергетику Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције, односно органа ЈЛС (када ЈЛС издаје лиценцу).  
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети Одлуку о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности. (преузми) Прописани износ   Агенције за енергетику РС, односно надлежни орган ЈЛС Приликом подношења захтева.   100% Агенција за енергетику или буџет ЈЛС у зависности од надлежности за издавање дозволе. 265 104031000032068   
за ЈЛС посебни рачуни
259 Цена услуга обележавања нафте и деривата нафте за ванредну контролу   Такса     Закон о енергетици – чл. 337. 338. и 339. (СГ РС, бр. 145/2014) Нова структура и цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте за ванредну контролу (СГ РС, бр. 55/2015) Министарство надлежно за енергетику Покриће трошкова услуга маркирања.
Средства су приход лица које врши маркирање нафте и нафтних деривата.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети Нову структуру и цене услуге обележавања (маркирања) деривата нафте за ванредну контролу. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Правно лице које врши мониторинг/маркирање - бира се кроз поступак јавног тендера     100% лице које врши услугу Рачун лица које врши услугу.
260 Цена услуга мониторинга и маркирања нафте и деривата нафте Такса     Закон о енергетици – чл. 337. 338. и 339. (СГ РС, бр. 145/2014) Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте (СГ РС, бр. 51/2015 и 5/2017)
Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива (СГ РС, бр. 97/2015, ..., 8/2017 - испр.)
Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте (СГ РС, бр. 2/2014, ..., 55/2015 - др. одлука)
Министарство надлежно за енергетику Покриће трошкова услуга маркирања и мониторинга.
Средства су приход лица које врши маркирање нафте и нафтних деривата.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 280,04 динара, односно 2,3144 евра по 1.000 литара - за услугу маркирања;
- 87,10 динара, односно 0,7198 евра по 1.000 литара - за услугу мониторинга;  
Актом/рачуном/уговором   Правно лице које врши мониторинг/маркирање - бира се кроз поступак јавног тендера     100% лице које врши услугу Рачун лица које врши услугу.
261 Накнада за биогорива Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о енергетици – члан 341. (СГ РС, бр. 145/2014) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за енергетику Финансирање подстицаја за постепено повећање удела биогорива у сектору саобраћаја. Није донет подзаконски акт. Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата нафте и енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за eнергетику Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт 100% буџет Републике Није донет подзаконски акт.
262 Накнада за формирање обавезних резерви природног гаса Порез ПАРАФИСКАЛ Закон о енергетици – члан 351. (СГ РС, бр. 145/2014) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за енергетику Финансирање формирања, складиштења, обнављања обавезних резерви, инвестиција у складишта и пратећу инфраструктуру, као и других трошкова везаних за обавезне резерве.
Општи приход буџета.
Није донет подзаконски акт. Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност снабдевања природним гасом и енергетски субјект који снабдева јавне снабдеваче природног гаса. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за eнергетику Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт 100% буџет Републике Није донет подзаконски акт.
263 Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о енергетици – члан 79. (СГ РС, бр. 145/2014) Уредба о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (СГ РС, бр. 12/2016)             
Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2018. години (СГ РС, бр. 5/2018)
Министарство надлежно за енергетику Финансирање подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. Потрошња електричне енергије. Крајњи купац електричне енергије. Потрошена количина електричне енергије. Одређује се посебном формулом, а у 2018. години износи 0,093 дин/kWh. (преузми) Актом/рачуном/уговором За електричну енергију утрошену у реверзибилним хидроелектранама за пумпни режим рада се не плаћа накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Оператор система за крајње купце који немају уговор о потпуном снабдевању.
Одабрани снабдевач за крајње купце који имају уговор о потпуном снабдевању, а нису на гарантованом снабдевању.
Гарантовани снабдевач за крајње купце на гарантованом снабдевању.  
Месечно, уз рачун за електричну енергију. Судско извршење 100% гарантовани снабдевач (ЕПС) који средства користи за исплату повлашћеним произвођачима 105-0000000515128-49  
264 Трошкови обуке за полагање испита за енергетског саветника Такса Није донет подзаконски акт. Закон о ефикасном коришћењу енергије – члан 31. (СГ РС, бр. 25/2013) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за енергетику Покриће трошкова обуке. Подношење захтева. Подносилац захтева. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за eнергетику Приликом подношења захтева.   100% организација за спровођење обуке Износ трошкова похађања обуке, уплаћује се на рачун Организације за обуку, пре почетка обуке. (Машински факултет је Организација за обуку).
265 Трошкови обуке за полагање испита за енергетског менаџера Такса   Закон о ефикасном коришћењу енергије – члан 31. (СГ РС, бр. 25/2013) Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (СГ РС, бр. 12/2015) Министарство надлежно за енергетику Покриће трошкова обуке. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 40.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за eнергетику Приликом подношења захтева.   100% организација за спровођење обуке Износ трошкова похађања обуке, уплаћује се на рачун Организације за обуку, пре почетка обуке. (Машински факултет је Организација за обуку).
266 Такса за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром Такса Правилник остао на снази (доносилац је Дирекција) иако је члан Закона (члан 13.) који је дао право на наплату брисан. Закон о железници (СГ РС, бр. 45/2013 и 91/2015) Правилник о висини таксе за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром (СГ РС, бр. 3/2014) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 468.000 динара. Прописани износ   Дирекција за железнице     100% буџет Републике Није јавно расположив податак.
267 Накнада за стручни преглед   Такса   Закон о жичарама за транспорт лица – члан 37. (СГ РС, бр. 38/2015)   Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.         Произвођач, односно правно или физичко лице овлашћено од стране надлежног државног органа да врши стручни преглед.     100% овлашћено лице Рачун конкретног овлашћеног лица / произвођача, односно правног или физичког лица.
268 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач Порез   Закон о заштити животне средине – чл. 85, 85а и 86. (СГ РС, бр. 135/2004, ... 14/2016)                    Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (СГ РС, бр. 113/2005, ..., 44/2016 - др. правилник)                   
Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 113/2005 и 24/2010.)                          
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци (СГ РС, бр. 114/2013)
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 43/2017)
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Заштита и унапређивање животне средине.
Општи приход буџета Републике, наменски приход буџета ЈЛС.
Увоз супстанци које оштећују озонски омотач (утврђене Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци). Увозници супстанци које оштећују озонски омотач. Количина (кг) увезене супстанце.  - 52 динара за 2017. годину
Износи се усклађују сваке године индексом раста потрошачких цена.
Актом/рачуном/уговором   Министарство надлежно за заштиту животне средине   Тромесечно, по добијању акта/рачуна/уговора. ПУ 40% ЈЛС - 60% Република, односно 20% ЈЛС - 80% Република за подручја од посебног државног интереса у области заштите животне средине 840-714548843-55
269 Накнада за пластичне полиетиленске кесе тзв. трегер кесе
а) пластичне кесе са адитивима
б) пластичне кесе без адитива
Порез   Закон о заштити животне средине – чл. 85, 85а и 86. (СГ РС, бр. 135/2004, ... 14/2016)                    Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (СГ РС, бр. 113/2005, ..., 44/2016 - др. правилник)                   
Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 113/2005 и 24/2010.)                          
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 43/2017)
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Заштита и унапређивање животне средине.
Општи приход буџета Републике, наменски приход буџета ЈЛС.
Производња/увоз пластичних кеса, осим биоразградивих кеса. Произвођачи/увозници пластичних кеса, осим биоразградивих кеса. Количина (т) пластичних кеса. У 2017. години:
 - 1.296 динара (пластичне кесе са адитивима);
 - 25.914 динара (пластичне кесе без адитива).
Износи се усклађују сваке године индексом раста потрошачких цена.
Актом/рачуном/уговором   Министарство надлежно за заштиту животне средине   Утврђује се актом/рачуном/уговором ПУ 40% ЈЛС - 60% Република, односно 20% ЈЛС - 80% Република за подручја од посебног државног интереса у области заштите животне средине 840-714547843-48
270 Накнада за емисије појединачних извора загађивања
1) емисија SО2 
2) емисија NО2 
3) емисија прашкастих материја
4) емисија прашкастих материја из асфалтних база  
Накнада   Закон о заштити животне средине – чл. 85, 85а, 86. (СГ РС, бр. 135/2004, ... 14/2016)                    Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (СГ РС, бр. 113/2005, ..., 44/2016 - др. правилник)                   
Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 113/2005 и 24/2010.)                          
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 43/2017)
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Заштита и унапређивање животне средине.
Општи приход буџета РС/ЈЛС.
Емисија појединачних извора загађивања. Привредна друштва са постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (за емисије SО2, NО2 и прашкастих материја).
Лица која користе асфалтне базе (за емисије прашкастих материја из асфалтних база).
Производ количине емисије (т) и корективног коефицијента (Кк)
Кк = k1 x k2 x k3
Количина прашкастих материја (т) коришћених за асфалтне базе утврђује се као 0,01% масе произведене асфалтне базе.
k1 – корективни подстицајни коефицијент према годишњој количини емисије:
за SO2:
1) емисија ≥ 500 т – 1,00;
2) 100 т ≤ емисија < 500 т – 0,83;
3) 0,1 т ≤ емисија < 100 т – 0,67.
за NO2:
1)   емисија ≥ 500 т – 1,00;
2) 50 т ≤ емисија < 500 т – 0,83;
3) 0,03 т ≤ емисија < 50 т – 0,67
за прашкасте материје:
1)   емисија ≥ 500 т – 1,00;
2) 10 т ≤ емисија < 500 т – 0,83;
3) 0,01 т ≤ емисија < 10 т – 0,67
k2 – корективни подстицајни коефицијент према пореклу емисије k2=1
k3 – корективни подстицајни коефицијент према прописаним граничним вредностима емисије:
1) ако вредности емисија утврђене континуалним мерењем не прелазе прописане граничне вредности емисије и прописане услове – 0,8;
2) ако вредности емисије утврђене континуалним мерењем прелазе прописане граничне вредности емисије, односно прописане услове и за вредности емисије које нису утврђене континуалним мерењем – 1,0.
За прашкасте материје емитоване из асфалтних база и за произведени или одложени отпад не примењује се корективни подстицајни коефицијент.
- 9.005 динара (SО2);
- 7.204 динара (NО2);
- 14.410 динара (прашкасте материје);
- 139.450 динара (прашкасте материје из асфалтних база).
Актом/рачуном/уговором Умањење, односно повраћај за обвезника који има постројења за која се издаје интегрисана дозвола ако:
- је интегрисана дозвола прибављена пре утврђеног рока,
- се средства повраћаја користе за прилагођавање рада постојећег постројења прописаним условима,
- је извештајем инспекције о мерењу емисије утврђено смањено загађивање животне средине испод прописаних граничних вредности, односно ако је смањена количина произведеног или одложеног отпада.
Повраћај се утврђује до висине годишње накнаде плаћене у претходном обрачунском периоду тако што се накнада умањује сразмерно смањењу загађивања животне средине испод прописане граничне вредности у претходном обрачунском периоду за емисије СО2, НО2 и прашкастих материја.
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Утврђује се актом/рачуном/уговором ПУ 40% ЈЛС - 60% Република, односно 20% ЈЛС - 80% Република за подручја од посебног државног интереса у области заштите животне средине 840-714549843-62
271 Накнада за произведени или одложени отпад Накнада   Закон о заштити животне средине – чл. 85, 85а, 86. (СГ РС, бр. 135/2004, ... 14/2016)                    Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (СГ РС, бр. 113/2005, ..., 44/2016 - др. правилник)                   
Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 113/2005 и 24/2010.)                          
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине (СГ РС, бр. 43/2017)
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Заштита и унапређивање животне средине. Производња или одлагање отпада. Произвођач, односно одлагач неопасног индустријског отпада и опасног отпада за постројења за која се издаје интегрисана дозвола. Количина (т) одложеног неопасног отпада, односно произведеног опасног отпада.  - 306 динара по т одложеног неопасног индустријског отпада,
 - 1.532 динара по т произведеног опасног отпада.
Актом/рачуном/уговором Не плаћа се ако се:
- опасан отпад извози;
- отпад предаје на третман, односно одлагање у постројења за управљање отпадом.
Повраћај се утврђује до висине годишње накнаде плаћене у претходном обрачунском периоду тако што се накнада умањује сразмерно количини извезеног отпада, односно предатог на третман   у односу на укупно произведену количину отпада.  
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Утврђује се актом/рачуном/уговором ПУ 40% ЈЛС - 60% Република, односно 20% ЈЛС - 80% Република за подручја од посебног државног интереса у области заштите животне средине 840-714547843-48
272 Накнада за скупљање и стављање у промет заштићених дивљих биљних и животињских врста   Накнада   Закон о заштити животне средине – члан 27. (СГ РС, бр. 135/2004, ..., 14/2016)        Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (СГ РС, бр. 31/2005, ..., 69/2011) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Заштита биодиверзитета и биолошких ресурса, односно аутохтоних биљних и животињских врста и њихово распростирање.
Наменски приход буџета РС.
Промет дивље флоре и фауне. Лице које врши промет. Цена заштићених врста на годишњем нивоу. - 10% формиране цене. Самоопорезивање   Завод за заштиту природе Србије Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-714126843-11
273 Накнада за стручни преглед документације која се подноси уз захтев за доделу права на коришћење еколошког знака   Такса   Закон о заштити животне средине – члан 54. став 5. и 6. (СГ РС, бр. 135/2004, ..., 14/2016)        Правилник о висини трошкова доделе права на коришћење еколошког знака (СГ РС, бр. 81/2010) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Наменски приход буџета РС за заштиту и унапређивање животне средине.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88
274 Накнада за израду извештаја и предлога акта о додели права на коришћење еколошког знака Такса   Закон о заштити животне средине – члан 54. став 5. и 6. (СГ РС, бр. 135/2004, ..., 14/2016)        Правилник о висини трошкова доделе права на коришћење еколошког знака (СГ РС, бр. 81/2010) Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова поступка.
Наменски приход буџета РС за заштиту и унапређивање животне средине.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за заштиту животне средине Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88  
275 Накнада за заштиту и унапређење животне средине   Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о заштити животне средине – члан 87. (СГ РС, бр. 135/2004, ... 14/2016)                      Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде (СГ РС, бр. 111/2009)  
Одлуке ЈЛС о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Финансирање заштите и унапређења животне средине.
Наменски приход буџета ЈЛС.
Поседовање, односно коришћење непокретности;
Обављање одређених активности;
Власништво над теретним возилом;
Транспорт нафте и нафтних деривата, сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији ЈЛС са статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за Републику Србију.
Власник/закупац непокретности;
Лица која обављају одређене активности;
Власници теретних возила, односно правна и физичка лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за РС.
Површина објеката за становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката;
Остварени приход од обављања одређених активности које утичу на животну средину- износ који лице оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству;
Носивост транспортног средства преко 5 тона и количина терета приликом транспорта нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији ЈЛС са статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за РС.
Највиши износи
1) по основу коришћења непокретности :
- 1 динар/м2 за коришћење стамбених зграда и станова;
- 3 динара/м2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија;
- 0,50 динара/м² за коришћење неизграђеног земљишта за обављање делатности привредних субјеката;
2) по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину: 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу;
3) по основу транспорта: 100 динара по тони терета .
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Свака ЈЛС утврђује износе на својој територији, који не могу бити виши од горњих.
Актом/рачуном/уговором Одређени актом ЈЛС. ЛПА Утврђује се актом/рачуном/уговором ЛПА 100% ЈЛС 840-714562843-56
276 Годишња дозвола за привредни риболов Накнада   Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда – члан 35. (СГ РС,", бр. 128/2014)   Министарство надлежно за пољопривреду Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда. Захтев за издавање дозволе за привредни риболов. Подносилац захтева.   - 120.000 динара на територији АП Војводина;
Није јавно расположив податак ван територије АП Војводина.
Прописани износ   Корисник рибарског подручја Приликом подношења захтева.   100% Корисник рибарског подручја Рачун конкретног рибарског подручја.
277 Накнада за дозволу за рекреативни риболов Накнада   Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда – члан 41. (СГ РС,", бр. 128/2014) Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2017. годину (СГ РС, бр. 96/2016) Министарство надлежно за пољопривреду Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда. Захтев за издавање дозволе за рекреативни риболов. Подносилац захтева. Врста дозволе и подручје за које се издаје. Годишња дозволе за рекреативни риболов:
- 6.000 динара (ако није у заштићеном подручју);
- 2.000 динара (годишња дозволе за рекреативни риболов за заштићена подручја: Парк природе "Сићевачка клисура", Специјални резерват природе "Јелашничка клисура", Специјални резерват природе "Јерма", Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја" и Заштићено станиште "Бара Трсковача");
- 5.000 динара (годишња дозволе за рекреативни риболов за заштићена подручја: Национални парк "Ђердап", Специјални резерват природе "Увац", Парк природе "Палић" и Специјални резерват природе "Лудашко језеро");
- 10.000 динара (годишња дозволе за рекреативни риболов за заштићено подручје Предео изузетних одлика "Клисура реке Градац");
- 4.000 динара (у горе непоменутим заштићеним подручјима).
Дневна дозвола на свим рибарским подручјима:
 - 1.000 динара.
Вишедневна дозвола на свим рибарским подручјима
 - 2.000 динара.
Прописани износ Не плаћају лица млађа од 14 година за рекреативни риболов једним штапом у присуству лица које поседује дозволу.
Умањује се на:
- 3.000 динара за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%,
- 600 динара за лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година.
Умањени износи се не односе на дозволе у заштићеним подручјима.
Корисник рибарског подручја Приликом подношења захтева.   100% Корисник рибарског подручја Рачун конкретног рибарског подручја.
278 Такса за издавање акта о продужењу рока за даљу продају акција или удела по захтеву стицаоца акција или удела Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 18. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 700 евра. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
279 Такса за издавање акта о обустављању поступка по пријави концентрације Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 38. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 900 евра. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
280 Такса за издавање решења по захтеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума којим се изузеће не одобрава Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 60. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.200 евра. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16  
281 Такса за издавање решења по захтеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума којим се изузеће одобрава Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 60. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.200 евра. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
282 Такса за издавање акта о одбацивању пријаве концентрације Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 65. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500 евра. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
283 Такса за издавање решења о забрани концентрације Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 65. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.200 евра. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
284 Такса за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку и условном одобрењу концентрације Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 65. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Укупни годишњи прихода свих учесника у концентрацији остварен у претходној обрачунској години. - 0,03% од заједничког укупног годишњег прихода свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години, с тим да износ накнаде не може бити виши од 25.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
285 Такса за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку и условном одобрењу концентрације Такса   Закон о заштити конкуренције – члан 65. и 66. (СГ РС, бр. 51/2009 и 95/2013) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (СГ РС, бр. 49/2011) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Комисије за заштиту конкуренције.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Укупни годишњи прихода свих учесника у концентрацији остварен у претходној обрачунској години. - 0,07% од заједничког укупног годишњег прихода свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години, с тим да износ накнаде не може бити виши од 50.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате. Прописани износ   Комисија за заштиту конкуренције Приликом подношења захтева.   100% Комисија за заштиту конкуренције 840-0000000880668-16
286 Накнада за издавање осталих решења, сертификата и других аката из надлежности Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Такса   Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности – члан 6. став 1. тачка 13 (СГ РС, бр. 36/2009 и 93/2012) Правилник о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата (СГ РС, бр. 100/2010) Министарства надлежна за заштиту од јонизујућих зрачења, нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 50.000 динара - издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности (Све делатности изузев медицине/стоматологије);
- 20.000 динара - издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини - рендген дијагностици (по једном извору зрачења);
- 20.000 динара - издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у стоматологији (по једном извору зрачења);
- 100.000 динара - издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини - радиотерапија;
- 100.000 динара - издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини - нуклеарна медицина;
- 10.000.000 динара - издавање и продужење лиценце за обављање нуклеарне активности,
- 5.000 динара - издавање решења за коришћење извора јонизујућих зрачења;
- 1.000.000 динара - издавање решења за коришћење нуклеарног материјала,
- 20.000 динара - издавање сагласности на пројекат мера радијационе сигурности и безбедности.
Прописани износ   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност   Приликом подношења захтева.   100% Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 840-0000001409764-36  
287 Накнада за издавање дозвола из надлежности Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Такса   Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности – члан 6. став 1. тачка 13 (СГ РС, бр. 36/2009 и 93/2012) Правилник о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата (СГ РС, бр. 100/2010) Министарства надлежна за заштиту од јонизујућих зрачења, нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом Финансирање рада Агенције. Подношење захтева. Подносилац захтева.   Издавање дозволе за промет:
- извора јонизујућих зрачења (1-5 извора) 10.000 динара
- извора јонизујућих зрачења (5-10 извора) 20.000 динара
- извора јонизујућих зрачења (више од 10 извора) 30.000 динара
- нуклеарних материјала 5.000.000 динара.
Прописани износ   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност   Приликом подношења захтева.   100% Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 840-0000001409764-36  
288 Накнада за издавање решења за овлашћивање, по појединачној делатности Такса   Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности – члан 6. став 1. тачка 13 (СГ РС, бр. 36/2009 и 93/2012) Правилник о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата (СГ РС, бр. 100/2010) Министарства надлежна за заштиту од јонизујућих зрачења, нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 80.000 динара. Прописани износ   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност   Приликом подношења захтева.   100% Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 840-0000001409764-36  
289 Накнада за издавање потврде о евидентирању извора јонизујућих зрачења Такса   Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности – члан 6. став 1. тачка 13 (СГ РС, бр. 36/2009 и 93/2012) Правилник о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата (СГ РС, бр. 100/2010) Министарства надлежна за заштиту од јонизујућих зрачења, нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара. Прописани износ   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност   Приликом подношења захтева.   100% Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 840-0000001409764-36  
290 Накнада за издавање сертификата одговорним лицима за заштиту од јонизујућих зрачења Такса   Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности – члан 6. став 1. тачка 13 (СГ РС, бр. 36/2009 и 93/2012) Правилник о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата (СГ РС, бр. 100/2010) Министарства надлежна за заштиту од јонизујућих зрачења, нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом Покриће трошкова поступка.
Финансирање Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност   Приликом подношења захтева.   100% Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 840-0000001409764-36  
291 Годишњи трошкови одржавања права оплемењивача биљне сорте Такса   Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти – члан 39. став 1. (СГ РС, бр. 41/2009 и 88/2011) Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти (СГ РС, бр. 98/2013) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова.
Општи приход буџета РС.
Додељено право оплемењивача биљне сорте. Оплемењивач, односно носилац права оплемењивача.   - 15.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за пољопривреду До почетка године за коју се уплаћују трошкови. Министарство надлежно за пољопривреду укида право оплемењивачу у случају неплаћања у року 100% буџет Републике Није јавно расположив податак.
292 Накнада за коришћење заштићеног подручја Накнада   Закон о заштити природе – члан 70. (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 14/2016) Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја   (СГ РС, бр. 43/2010)
Одлуке заштићених подручја
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Заштита, развој и унапређење заштићеног подручја, односно спровођење плана и програма управљања.   Коришћење заштићеног подручја. Корисник. Различита у зависности од заштићеног подручја и:
- врсте и обима заузећа простора, искоришћавања природних ресурса и природних вредности;
- установљеног режима односно зоне заштите;
- врсте делатности, активности односно објекта у односу на обавезу израде процене утицаја на животну средину, у складу са посебним прописом;
- врсте и обима ангажовања кадровских и материјално-финансијских ресурса управљача на чувању, одржавању и заштити природних и других вредности, уређењу простора и укупном унапређењу стања заштићеног подручја, управљању посетиоцима и пружању других услуга;
- предности и користи које очувана природа и квалитетна животна средина, природне и културне вредности заштићеног подручја, укључујући и његов статус, име и слику у јавности, доносе у финансијском, културном и другом погледу.
Различите у зависности од заштићеног подручја, при чему је прописано да се најмања и највећа висина накнаде по истој основици и јединици мере могу разликовати највише за:
1) половину вредности најмање накнаде, за основице које се односе на обављање делатности;
2) три четвртине вредности најмање накнаде, за основице које се односе на улазак у заштићено подручје, његове делове и објекте, комерцијално фотографисање и снимање, коришћење погодних терена, имена и знака заштићеног подручја и услуга управљача.
Актом/рачуном/уговором Различите у зависности од заштићеног подручја, а управљач може прописати смањење или ослобађање плаћања накнаде по једном или више предмета накнаде за:
1) становнике и стално запослене, физичка лица која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу, пензионере и сл.;
2) кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
3) кориснике код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања.
Управљач заштићеног подручја Утврђује се актом/рачуном/уговором ПУ 100% Управљач заштићеног подручја Рачун конкретног заштићеног подручја.
293 Такса за прикупљање и процену информација неопходних за издавање акта о условима заштите природе Такса   Закон о заштити природе – члан 9. став 7 (СГ РС, бр. 36/2009, ..., 14/2016) Правилник о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе (СГ РС, бр. 110/2013)
Правилник о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе   (СГ РС, бр. 73/2011 и 106/2013)
Министарство надлежно за заштиту животне средине   Покриће трошкова прикупљања и процене информација неопходних за издавање услова заштите природе. Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста и предмет захтева. Видети члан 2. Правилника. (преузми) Прописани износ Не наплаћује за издавање Решења о условима за израду:
- просторног плана РС;
- регионалних просторних планова;
- просторних планова јединица локалне самоуправе;
- просторних планова подручја посебне намене;
- генералних урбанистичких планова;
- планова генералне регулације и
- шумских, риболовних, ловних и водопривредних основа.
Не плаћају за издавање Решења о условима:
- управљачи природних добара;
- републички, покрајински и органи локалне самоуправе;
- јавне установе;
- физичка лица у заштићеним природним подручјима за радове/активности којима се унапређује природно добро;
- физичка лица у заштићеним природним подручјима за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката у оквиру домаћинства;
- Црвени крст, Црвени полумесец и њихове подружнице, удружења која воде бригу о особама са посебним потребама и слично и
- црква и верске заједнице - осим за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију комерцијалних објеката.
Умањује се за 50% за издавање Решења о условима за:
- физичка лица - која обављају дозвољене активности/делатности у заштићеним природним подручјима на традиционалан начин;
- физичка лица - за водоснабдевање и унапређење инфраструктуре у сеоским домаћинствима;
- физичка лица - за изградњу стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у сеоским домаћинствима и
- правна лица - за потребе водоснабдевања становништва пијаћом водом.
Завод за заштиту природе Србије и
Покрајински завод за заштиту природе
Приликом подношења захтева.   100% Завод за заштиту природе Србије/Покрајински завод за заштиту природе Завод за заштиту природе Србије:
840-0000000458764-72
Покрајински завод за заштиту природе:
840-948668-07
294 Накнада трошкова за програм обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести Такса   Закон о заштити становништва од заразних болести – члан 48. (СГ РС, бр. 15/2016)
Закон о безбедности хране – члан 45. (СГ РС, бр. 41/2009)
Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима (СГ РС, бр. 15/2017) Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова обуке.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.988 динара - трошкови обуке за стицање основних знања;
- 2.188 динара - полагање испита.
Прописани износ   Министарство надлежно за здравље Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-0000000007725-39  
295 Трошкови лабораторијске контроле узетих узорака лекова и одређених врста медицинских средстава Такса   Закон о здравственој заштити – члан 253. (СГ РС, бр. 107/2005, ..., 105/2017)   Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова лабораторијске контроле.
Наменски приход буџета РС.
Надзор над прометом лекова на мало. Здравствена установа.         Здравствена инспекција     100% буџет Републике 840-742324843-02
296 Накнада за полагање испита за стицање основних знања о хигијени производа и о личној хигијени Такса Није донет подзаконски акт. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе – члан 19. (СГ РС, бр. 92/2011) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова испита.
Наменски приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Ослобођена обавезе похађања обуке су лица која имају формално образовање из области здравствене, фармацеутске и ветеринарске струке. Министарство надлежно за здравље Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике Није донет подзаконски акт.
297 Трошкови за издавање здравствене картице осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање Такса   Закон о здравственом осигурању – члан 112. (СГ РС, бр. 107/2005, …, 10/2016 – др. закон)   Одлука о висини трошкова за издавање здравствене картице (СГ РС, бр. 131/2014 и 94/2016) Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова поступка.
Приход РФЗО.  
Подношење захтева. Подносилац захтева. Број здравствених картица. - 400 динара за лично преузимање;
- 469 динара за доставу поштом.
Прописани износ   РФЗО Приликом подношења захтева.   100% РФЗО 840-742362843-74
298 Такса за оцену испуњености услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе лекова Такса   Закон о здравственом осигурању – члан 43в (СГ РС, бр. 107/2005, …, 10/2016 – др. закон) Одлука о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе лекова (СГ РС, бр. 28/2014 и 105/2014) Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова поступка.
Приход РФЗО.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 144.000 динара за један ИНН, једну индикацију, једно заштићено име лека, један фармацеутски облик лека, једну или више јачина лека и једно или више паковања, уколико се тај ИНН не налази на Листи лекова, односно уколико се исти или сродан фармацеутски облик не налази на Листи лекова, као и када се ИНН налази на Листи лекова али се индикација, односно остало не налази на њој;
- 74.500 динара за исти ИНН, исту индикацију, исти или сродан фармацеутски облик, исту или различиту јачину и паковање, који се налази на Листи лекова.
Прописани износ Не плаћа се захтев за скидање лека са Листе лекова. РФЗО Приликом подношења захтева.   100% РФЗО 840-742261843-46
299 Накнада за приређивање класичних игара на срећу Порез   Закон о играма на срећу – чл. 19. и 35. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Приређивање класичних игара на срећу. Приређивач класичних игара на срећу - Државна лутрија Србије.
Разлика између укупне вредности примљених уплата и укупног износа фонда добитака. - 60% Самоопорезивање   ПУ До 5. у месецу за претходни месец. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742284843-13
300 Накнада за одобрење за приређивање свих врста игара на срећу преко средстава електронске комуникације Порез   Закон о играма на срећу – члан 106. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон) Правилник о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације (СГ РС, бр. 75/2013) Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Одобрење за приређивање свих врста игара на срећу преко средстава електронске комуникације. Приређивач.   - 2.500 евра месечно. Самоопорезивање   ПУ 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора за износ сразмеран броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742293843-76
301 Накнада за приређивање посебних игара на срећу путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза Порез   Закон о играма на срећу – члан 107. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Приређивање посебних игара на срећу путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза. Приређивач. Разлика између укупно остварених уплата и исплата. - 15% на основицу, а за остале игре на срећу преко средстава електронске комуникације у висини од 5% на основицу, али не мање од 7.500 евра месечно. Самоопорезивање   ПУ До 5. у месецу за претходни месец. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742289843-48
302 Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама Порез   Закон о играма на срећу – члан 113. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Приређивање наградних игара у роби и услугама. Приређивач. Вредност наградног фонда. - 25%
Ако ПУ оцени да вредност наградног фонда не одговара тржишној вредности има право да утврди тржишну вредност фонда добитака.
Самоопорезивање   ПУ По пријему решења о давању сагласности за приређивање наградне игре, а пре отпочињања наградне игре. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742288843-41
303 Накнада за дозволу за посебне игре на срећу у играчницама Порез   Закон о играма на срећу – члан 41. став 3. тачка 7) и став 4. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Дозвола за приређивање. Приређивач.   Приређивач предлаже износ који не може бити мањи од 500.000 евра на дан подношења пријаве на јавни позив. Самоопорезивање: у пријави на јавни позив за дозволу подносилац захтева даје и понуду износа накнаде за дозволу   ПУ Пре закључивања уговора на основу јавног позива. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742281843-89
304 Накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчницама Порез   Закон о играма на срећу – члан 59. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Приређивање посебних игара на срећу у играчницама. Приређивач. Код игара које учесници играју један против другог (покер и др) - вредност примљених уплата;
Код осталих игара - разлика између вредности примљених уплата за учествовање у игри и исплаћених добитака играчима за поједину врсту игре.
Вредност промотивног жетона не може бити већа од четвороструке вредности најнижег износа жетона за играње на столовима за игре на срећу у играчници који је утврђен правилима игре одређене играчнице.
- 3%            
- 25%
Самоопорезивање Вредност примљених уплата може се умањити највише за 2% на име укупне вредности промотивних жетона који се не могу откупити новцем, а играчница их даје само уз дозволу ПУ и највише за 1% на име прихода од напојница које се примају у складу са Законом.   ПУ До 5. у месецу за претходни месец. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742285843-20
305 Накнада за одобрење за посебне игре на срећу на аутоматима   Порез   Закон о играма на срећу – члан 80. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Дозвола за приређивање. Приређивач. Аутомат. - 25 евра месечно у динарској противвредности по аутомату. Прописани износ   ПУ 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора за износ сразмеран броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742282843-96
306 Накнада за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима Порез   Закон о играма на срећу – члан 81. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Приређивање посебних игара на срећу на аутоматима. Приређивач. Разлика између укупно остварених уплата и исплата. - 5% на основицу до 18.000 евра годишње, али не мање од 35 евра месечно у динарској противвредности по аутомату.
- 10% на основицу преко 18.000 евра годишње по аутомату.
Самоопорезивање   ПУ До 5. у месецу за претходни месец, а у случају годишњег прихода већег од 18.000 евра по аутомату до 15. јануара текуће године за претходну годину.   ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742286843-27
307 Накнада за одобрење за посебне игре на срећу - клађење Порез   Закон о играма на срећу – члан 95. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Дозвола за приређивање. Приређивач. Кладионица. - 100 евра месечно у динарској противвредности по кладионици. Прописани износ   ПУ 8 дана од дана пријема акта/рачуна/уговора за износ сразмеран броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742283843-06
308 Накнада за приређивање посебних игара на срећу - клађење Порез   Закон о играма на срећу – члан 96. (СГ РС, бр. 88/2011 и 93/2012 – др. закон)   Министарство надлежно за финансије Општи приход буџета РС 60%, а наменски приход 40% за финансирање социјалне политике и помоћ различитим угроженим групама. Приређивање посебних игара на срећу - клађење. Приређивач. Разлика између укупно остварених уплата и исплата. - 15% на основицу, али не мање од динарске противвредности 500 евра месечно по кладионици. Самоопорезивање   ПУ До 5. у месецу за претходни месец. ПУ 60% буџет Републике, а 40% за:     
- Црвени крст Србије 19%
- организације особа са инвалидитетом 19%
- установе социјалне заштите и друга слична удружења 19%
- спорт и омладина 19%
- ЈЛС 19%
- финансирање лечења ретких болести 5%
840-742287843-34
309 Накнада за оверу потписа Такса   Закон о избору народних посланика – члан 43. (СГ РС, бр. 35/2000, …, 104/2009 – др. закон) Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор народних посланика (СГ РС, бр. 12/2016) Министарство надлежно за правосуђе Покриће трошкова овере. Подношење захтева. Подносилац захтева. Број бирача. - 50 динара по бираџу. Прописани износ     По пруженој услузи.   100% приход органа који врши оверу   Када оверу потписа бирача врши основни суд, накнада за оверу потписа плаћа се на рачун прописан за уплату судске таксе и приход је буџета РС.
Када оверу потписа бирача врши јавни бележник, накнада за оверу потписа плаћа се на рачун јавног бележника.  
310 Чланарина за Комору јавих извршитеља Обавезна чланарина   Закон о извршењу и обезбеђењу – чл. 504. и 515. (СГ РС, бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење) Правилник о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља (СГ РС, бр. 13/2018) Министарство надлежно за правосуђе Финансирање рада Коморе. Обављање јавноизвршитељске делатности. Јавни извршитељ. Број примљених предмета из претходног месеца. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак Није јавно расположив податак. Комора јавних извршитеља Месечно, од првог до петог за претходни месец.   100%   Комора јавних извршитеља 205-0000000178075-42
311 Уписнина у Комору јавних извршитеља Такса   Закон о извршењу и обезбеђењу – члан   515. (СГ РС, бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење) Правилник о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља (СГ РС, бр. 13/2018) Министарство надлежно за правосуђе Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Прописани износ   Комора јавних извршитеља Приликом подношења захтева.   100%   Комора јавних извршитеља 205-0000000178075-42
312 Накнада за полагање испита за јавног извршитеља Такса   Закон о извршењу и обезбеђењу – члан 472. (СГ РС, бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење) Правилник о испиту за јавног извршитеља (СГ РС, бр. 58/2016) Министарство надлежно за правосуђе Покриће трошкова испита.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 11.800 динара.
(износ се утврђује за сваки рок)
Прописани износ   Министарство надлежно за правосуђе Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-30985845-21
313 Накнада за испитивања оружја, делова, направа и муниције Такса   Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и муниције – члан 25. (СЛ СЦГ, бр. 31/2004) Ценовник Завода за испитивање оружја и муниције - Крагујевац Министарство надлежно за унутрашње послове Покриће трошкова испитивања.
Финансирање Завода за испитивање оружја и муниције - Крагујевац.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Прописано Ценовником. Прописани износ   Завод за испитивање оружја и муниције - Крагујевац Приликом подношења захтева.   100% Завод за испитивање оружја и муниције - Крагујевац 150-1133-37
160-7365-97  
314 Накнада за услуге Агенције за страна улагања и промоцију извоза Прописана цена   Закон о јавним агенцијама - члан 40. (СГ РС, бр. 18/2005 и 81/2005 – испр.) Одлука о висини накнада за услуге Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СГ РС, бр. 35/2010) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова.
Финансирање Агенције за страна улагања и промоцију извоза.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500.000 динара за услугу оглашавања у публикацији "Doing business", годишње издање унутрашња страна 1/1;
Преводилачке услуге са језика: енглески, немачки, руски, италијански, шпански, француски
преводи за потребе излагача на сајмовима:
- 8.000 динара за уобичајену кореспонденцију по једном часу;
- 50.000 динара за уобичајену кореспонденцију један радни дан (највише 8 часова);
- по посебном уговору за остале преводилачке услуге.
 - по посебном уговору за посебне консалтинг услуге.
Услуге дизајна:
 - по посебном уговору за идејно решење и припрему за штампу брошура.
Учествовање на сајмовима:
- по посебном уговору за партиципације;
- по посебном уговору за подршку предузећима код учешћа на сајмовима.
Прописани износ   Агенције за страна улагања и промоцију извоза Плаћање претходи услузи.   100% Агенције за страна улагања и промоцију извоза Није јавно расположив податак.
315 Такса за заштиту права Такса Висина зависи од вредности јавне набавке, није у складу са Методологијом. Закон о јавним набавкама – члан 156. (СГ РС, бр. 124/2012, …, 68/2015)   Министарство надлежно за финансије Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Прописани износ   Републичка комисија за заштиту права Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-30678845-06
 
316 Накнада за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила РС и база прописа Такса   Закон о јавним набавкама – члан 57. (СГ РС, бр. 124/2012, …, 68/2015) Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила РС и база прописа, у 2017. години (СГ РС, бр. 86/2016) Министарство надлежно за финансије Финансирање Службеног Гласника. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 288,75 динара без ПДВ-а по куцаном реду текста, уколико се текст преда у електронској форми;
- 428,75 динара без ПДВ-а по куцаном реду текста, уколико се текст преда у штампаној форми.
Прописани износ   ЈП "Службени Гласник" Приликом подношења захтева.   100% Службени Гласник 160-0000000444989-23  
317 Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству                                          Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1 тачка 13), 20, 22. (СГ РС, бр. 101/2005, ..., 104/2013) Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству (СГ РС, бр. 16/2016) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Употреба јавног пута за возила регистрована у иностранству. Возач возила које је регистровано у иностранству. За теретно возило, односно скуп возила - бруто-тонски километар (производ масе у тонама и раздаљине у км).
За аутобус - возило - километар (раздаљина у км).
- 0,0027 евра за теретно и приључно возило,
- 0,0286 евра за аутобус са до 23 места за седење,
- 0,0366 евра за аутобус са преко 23 места за седење.
Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, по коришћењу.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714585843-23
318 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу                                       Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл.   Инвеститор. Дужина и пречник инсталације (м). - 24 динара по метру постављених инсталација пречника до 0,01 метара, за инсталације већег пречника, накнада се линеарно повећава сразмерно повећању пречника. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
319 Накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта које користи предузеће, а које се користи за приступ и изградњу објеката Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Закупљена површина (м 2 ). - 1.688 дин/м2, за земљиште у насељу;
- 85 дин/м2, за земљиште ван насеља.
Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Месечно, до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
320 Накнада за закуп другог земљишта које користи предузеће, а које се користи у пољопривредне сврхе Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Закуп земљишта. Инвеститор. Закупљена површина (ха). - 5.947 дин/ха - закупљене површине оранице;
- 1.189 дин/ха - закупљене површине ливаде/пашњака.
Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Годишње.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
321 Накнада за изградњу комерцијалних објеката, који нису станице за снабдевање моторних возила горивом, којима је омогућен приступ са Прве групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 8.496 динара. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
322 Накнада за изградњу станица за снабдевање моторних возила горивом која је у саставу комерцијалног комплекса, којима је омогућен приступ са Прве групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 424.800 динара до 500 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 8.496 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
323 Накнада за изградњу самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, којима је омогућен приступ са Прве групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 300.000 динара до 300 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 6.000 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
324 Накнада за изградњу комерцијалних објеката, који нису станице за снабдевање моторних возила горивом, којима је омогућен приступ са Друге групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 4.248 динара. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
325 Накнада за изградњу станица за снабдевање моторних возила горивом која је у саставу комерцијалног комплекса, којима је омогућен приступ са Друге групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 339.840 динара до 300 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 4.248 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
326 Накнада за изградњу самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, којима је омогућен приступ са Друге групе путева (преузми) Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 200.000 динара до 200 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 4.000 динара/м2. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
327 Накнада за изградњу комерцијалних објеката, који нису станице за снабдевање моторних возила горивом, којима је омогућен приступ са државних путева који нису ни у Првој ни у Другој групи Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 2.124 динара по м2 корисне површине. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
328 Накнада за изградњу станица за снабдевање моторних возила горивом која је у саставу комерцијалног комплекса, којима је омогућен приступ са државних путева који нису ни у Првој ни у Другој групи   Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 254.880 динара до 150 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 2.124 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
329 Накнада за изградњу самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, којима је омогућен приступ са државних путева који нису ни у Првој ни у Другој групи Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Изградња комерцијалног објекта. Инвеститор. Корисна површина (м 2 ). - 150.000 динара за до 150 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 3.000 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714583843-90
330 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу                                       Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 10), 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)   Одлуке ЈЛС Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл.   Инвеститор. Метар инсталације. Различити по ЈЛС. Актом/рачуном/уговором   Управљач општинског пута и улице   Једнократно, приликом закључења уговора.   100% ЈЛС 840-714593843-79
331 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката, који нису станице за снабдевање моторних возила горивом, којима је омогућен приступ са Прве групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 850 динара. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
332 Годишња накнада за коришћење станица за снабдевање моторних возила горивом која је у саставу комерцијалног комплекса, којима је омогућен приступ са Прве групе путева (преузми) Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 424.800 динара до 500 м2 корисне површине, а изнад те површине, плаћа се износ од 850 динара/м2. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
333 Годишња накнада за коришћење самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, којима је омогућен приступ са Прве групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 300.000 динара до 300 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 600 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
334 Годишња накнада за коришћењекомерцијалних објеката, који нису станице за снабдевање моторних возила горивом, којима је омогућен приступ са Друге групе путева Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 425 динара . (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
335 Годишња накнада за коришћење станица за снабдевање моторних возила горивом која је у саставу комерцијалног комплекса, којима је омогућен приступ са Друге групе путева (преузми) Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 339.840 динара до 300 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 425 динара/м2. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
336 Годишња накнада за коришћење самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, којима је омогућен приступ са Друге групе путева (преузми) Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 200.000 динара до 200 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 400 динара/м2. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
337 Накнада за коришћење комерцијалних објеката, који нису станице за снабдевање моторних возила горивом, којима је омогућен приступ са државних путева који нису ни у Првој ни у Другој групи   Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 212 динара. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
338 Накнада за коришћење станица за снабдевање моторних возила горивом која је у саставу комерцијалног комплекса, којима је омогућен приступ са државних путева који нису ни у Првој ни у Другој групи   Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 254.880 динара до 150 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 212 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
339 Накнада за коришћење самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, којима је омогућен приступ са државних путева који нису ни у Првој ни у Другој групи   Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Корисна површина (м 2 ). - 150.000 динара до 150 м2 корисне површине, а изнад те површине додатно се обрачунава 300 динара/м2. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
340 Накнада за постављање и коришћење комерцијалних привремених објеката (контејнери, киосци, караван возила, покретне продавнице и сл.) поред аутопута или полуаутопута Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Број објеката. - 12.744 динара месечно. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
341 Накнада за постављање и коришћење комерцијалних привремених објеката (контејнери, киосци, караван возила, покретне продавнице и сл.) на паркиралиштима, одмориштима или другим површинама које су део магистралног или регионалног пута Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 12), 21. став 2, 22. (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење комерцијалног објеката. Корисник. Број објеката. - 5.098 динара месечно. Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" До 5. у месецу за претходни месец, а накнада за први месец приликом закључења уговора.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714584843-16
342 Накнада за постављање објеката и средства за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута орган ЈЛС                                       Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 4, 18. ст. 3. и 4, 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, …, 104/2013) Одлуке ЈЛС Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Постављање носиоца огласне поруке. Корисник. Утврђује се одлуком ЈЛС. Утврђује се одлуком ЈЛС. Актом/рачуном/уговором Утврђује се одлуком ЈЛС. Управљач општинског пута и улице   Утврђује се актом/рачуном/уговором   100% управљач општинских путева и улица 840-714595843-93
343 Посебна накнада за употребу општинског пута и улица, њиховог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе             Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 5), 18. ст. 3. и 4, 21. став 2, 22. (СГ РС, 101/2005, …, 104/2013     Одлуке ЈЛС Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Употреба општинског пута и улица, њиховог дела или путног објекта. Корисник.   Утврђује се одлуком ЈЛС. Утврђује се одлуком ЈЛС. Актом/рачуном/уговором Утврђује се одлуком ЈЛС. Управљач општинског пута и улице   Утврђује се актом/рачуном/уговором   100% управљач општинских путева и улица 840-714591843-65
344 Посебна накнада за употребу државног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)                                             Накнада   Закон о јавним путевима – чл. 17. став 1. тачка 5), 21. став 2, 22, 24, 25. (СГ РС, 101/2005, ..., 104/2013)
Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (СГ РС, бр. 56/2006, …, 106/2017) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење државног пута, његовог дела или путног објекта. Корисник. Категорија возила и конкретна деоница аутопута. Видети Одлуку. (преузми) Прописани износ   ЈП "Путеви Србије" Једнократно, по коришћењу.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714581843-92
345 Накнада за ванредни превоз Накнада   Закон о јавним путевима – члан 17. став 1. тачка 3) (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење пута за превоз возилима које осовинским оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачује прописане мере. Власник, односно корисник возила. Димензије и маса возила. Видети Одлуку. (преузми) Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" 8 дана од дана утврђивања накнаде.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-714525843-88
346 Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици Накнада   Закон о јавним путевима – члан 17. став 1. тачка 3) (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлуке ЈЛС Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Коришћење пута за превоз возилима које осовинским оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачује прописане мере. Власник, односно корисник возила. Димензије и маса возила. Утврђује се одлуком ЈЛС. Актом/рачуном/уговором Утврђује се одлуком ЈЛС. Управљач општинског пута и улице   Утврђује се актом/рачуном/уговором   100% управљач општинских путева и улица 840-714598843-17
347 Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима Накнада   Закон о јавним путевима – члан 17. став 1. тачка 4) (СГ РС,101/2005, ..., 104/2013)   Одлука о висини накнада за употребу државног пута (СГ РС, бр. 16/2009) Министарство надлежно за саобраћај Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева. Постављање огласне поруке. Корисник. Површина огласне поруке (м 2 ). - 4.720 динара/м2 - годишње за једнострано постављање;
- 8.000 динара/м2 - годишње за двострано постављање.
Актом/рачуном/уговором   ЈП "Путеви Србије" У 12 једнаких месечних рата до 5. у месецу за претходни месец.   100% ЈП "Путеви Србије" 840-741581843-39
348 Редарски испит Такса   Закон о јавним скијалиштима – члан 53. (СГ РС, бр. 46/2006) Правилник о начину и програму полагања испита за редара, стицања овлашћења за обављање послова редара на скијалишту и изгледу и начину издавања легитимације редара (СГ РС, бр. 4/2011, …, 2/2015) Министарство надлежно за туризам   Покриће трошкова полагања испита.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 4.000 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за туризам   Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88
349 Накнада за складиштење у јавном складишту Обавезно осигурање   Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе – члан 7. (СГ РС, бр. 41/2009) Правилник о утврђивању висине чланарине и динарског износа по тони ускладиштених пољопривредних производа које јавно складиште за пољопривредне производе плаћа Компензационом фонду (СГ РС,", бр. 15/2010 и 44/2011) Министарство надлежно за пољопривреду Накнада штете по основу робних записа. Смештање робе у јавном складишту. Држалац јавног складишта. Количина (тоне) и врста ускладиштених пољопривредних производа. Динарска противвредност по средњем курсу НБС:
- 0,12 евра за житарице и индустријско биље,
- 0,50 евра по тони воћа и поврћа.
Самоопорезивање   Компензациони фонд До 5. у месецу за претходни месец. Компензациони фонд из гаранције 100% Компензациони фонд Није јавно расположив податак.
350 Чланарина Компензационом фонду Такса   Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе – члан 7. (СГ РС, бр. 41/2009) Правилник о утврђивању висине чланарине и динарског износа по тони ускладиштених пољопривредних производа које јавно складиште за пољопривредне производе плаћа Компензационом фонду (СГ РС,", бр. 15/2010 и 44/2011) Министарство надлежно за пољопривреду Финансирање рада Компензационог фонда. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара Прописани износ   Компензациони фонд Плаћање претходи услузи.   100% Компензациони фонд Није јавно расположив податак.
351 Чланарина Јавнобележничкој комори Србије Обавезна чланарина   Закон о јавном бележништву – члан 123. (СГ РС, бр. 31/2011, ..., 106/2015)   Министарство надлежно за правосуђе Финансирање Јавнобележничке коморе Србије. Обављање јавнобележичке делатности. Јавни бележник. Висина прихода који се остварује од јавнобележничке делатности. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак Није јавно расположив податак. Јавнобележничка комора Србије Није јавно расположив податак.   100% Јавнобележничка комора Србије Није јавно расположив податак.
352 Накнада за полагање испита за јавног бележника Такса   Закон о јавном бележништву – члан 145. (СГ РС, бр. 31/2011, ..., 106/2015) Правилник о јавнобележничком испиту (СГ РС, бр. 71/2011, …, 31/2013) Министарство надлежно за правосуђе Покриће трошкова испита.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   За сваки рок одређује Министарство надлежно за послове правосуђа.
 За рок у марту 2017. важили су следећи износи:
- полагање испита први пут - 39.000 динара;
- поновни испит - 25.000 динара;
- поправни испит - 17.000 динара.
Прописани износ   Министарство надлежно за правосуђе Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-30985845-21
353 Накнада за пружање других финансијских услуга Управе за јавни дуг Прописана цена   Закон о јавном дугу – члан 45. (СГ РС, бр. 61/2005, …, 68/2015) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за финансије Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за финансије - Управа за јавни дуг Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт 100% буџет Републике Није донет подзаконски акт.
354 Накнада за увид или откуп конкурсне документације потребне за израду понуде Такса   Закон о јавно–приватном партнерству и концесијама – члан 34. (СГ РС, бр. 88/2011, …, 104/2016)   Министарство надлежно за финансије Покриће трошкова.
Општи приход буџета РС, АП, односно ЈЛС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Износ се утврђује за сваку понуду. Прописани износ   Понуђач Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике, АПВ, односно ЈЛС, зависно од понуђача Није јавно расположив податак.
355 Чланарине за Комору биохемичара Србије Обавезна чланарина   Закон о коморама здравствених радника – чл. 4. и 7. став 1. тачка 8) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине и надокнада за 2017. годину Коморе биохемичара Србије (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова рада, заштите професионалних интереса доктора медицине специјалиста клиничке биохемије, унапређивање здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Намена средстава је финансирање рада Коморе.
Обављање делатности доктора медицине специјалиста клиничке биохемије у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе, основање приватне здравствене установе или обављање приватне праксе. Доктор биохемије.   - 10.000 динара годишње. Прописани износ   Комора биохемичара Србије Једнократно, или у два једнака дела најкасније до 1. априла   и 1. октобра, или у једнаким месечним ануитетима од 833,33 динара одбијањем - административном забраном од личног дохотка.   100% Комора биохемичара Србије 160-275336-23
356 Чланарина за Лекарску комору Србије Обавезна чланарина   Закон о коморама здравствених радника – чл. 4. и 7. став 1. тачка 8) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнаде за чланарину Лекарске коморе Србије (СГ РС, бр. 29/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова рада, заштите професионалних интереса доктора медицине, унапређивање здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање рада Коморе.
Обављање делатности доктора медицине у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе, основање приватне здравствене установе или обављање приватне праксе. Доктор медицине који обавља здравствену делатност, оснивач приватне здравствене установе или приватне праксе. Месечна нето зарада. - 0,8 %, али не мање од 400 динара месечно. Самоопорезивање   Лекарска комора Србије Месечно.   100% Лекарска комора Србије Рачун регионалне Лекарске коморе према боравишту члана Коморе.
357 Чланарина за Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије Обавезна чланарина   Закон о коморама здравствених радника – чл. 4. и 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (СГ РС, 3/2012) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова рада, заштите професионалних интереса медицинских сестара и здравствених техничара, унапређивање здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Намена средстава је финансирање рада Коморе.
Обављање професије медицинске сестре и здравствене техничаре у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе. Медицинска сестра и здравствени техничар. Месечна нето зарада. - 0,6 %. Самоопорезивање   Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Месечно.   100% Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 160-386068-52
358 Надокнада за издавање извода, уверења и потврда Лекарске коморе Србије Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда Лекарске коморе Србије (СГ РС, бр. 29/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Лекарске коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 100 динара - издавање извода, потврда и уверења члановима Коморе;
- 200 динара - издавање новог лиценцног листа, због насталих промена у подацима са лиценцног листа, након издавања лиценце.
Прописани износ   Лекарска комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Лекарска комора Србије 275-0010222129718-62  
359 Надокнада за упис у именик Коморе за све лекаре Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнаде за упис у именик коморе Лекарске коморе Србије (СГ РС, бр. 29/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Лекарске коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 6.000 динара.   Прописани износ   Лекарска комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Лекарска комора Србије 275-0010222129718-62  
360 Надокнада за упис у Комору Биохемичара Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине и надокнада за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање комора.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Комора биохемичара Србије Приликом подношења захтева.   100% Комора биохемичара Србије 160-275336-23
361 Надокнада за полагање лиценцног испита Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине и надокнада за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање комора.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 30.000 динара. Прописани износ   Комора биохемичара Србије Приликом подношења захтева.   100% Комора биохемичара Србије 160-275336-23
362 Надокнаде за издавање лиценци, уверења и потврда Коморе биохемичара Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине и надокнада за 2017. годину (СГ РС, бр. 36/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање комора.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 5.000 динара - издавање лиценце (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година);
- 1.000 динара - за издавање извода из Именика (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);
- 200 динара - за издавање потврда (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година).
Прописани износ   Комора биохемичара Србије Приликом подношења захтева.   100% Комора биохемичара Србије 160-275336-23
363 Надокнада за упис чланова Фармацеутске коморе Србије Обавезна чланарина   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије (СГ РС, бр. 7/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Фармацеутске коморе Србије.
Обављање делатности доктора фармације у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе, основање приватне здравствене установе или обављање приватне праксе. Доктор фармације.   - 3.000   динара (неуредна и неблагов. документација - надокнада се увећава за 50%). Прописани износ   Фармацеутска комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Фармацеутска комора Србије 325-9500900015066-04                позив на бр.: ЈМБГ
364 Надокнада за полагање лиценцног испита Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије (СГ РС, бр. 7/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Фармацеутске коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 по истеку лиценце године,
- 30.000 по истеку лиценцног периода.
Прописани износ   Фармацеутска комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Фармацеутска комора Србије 325-9500900015066-04                позив на бр.: ЈМБГ
365 Надокнада за издавање извода из именика, потврда и уверења о евиденцијама које води Стоматолошка комора Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије о висини надокнаде за издавање извода из именика, потврда и уверења о евиденцијама које комора води (СГ РС, бр. 17/2016) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Стоматолошке коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500 динара. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84                  
позив на број: ЈМБГ
366 Надокнада за упис у именик Стоматолошке коморе Србије   Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије о висини надокнаде за упис у Именик коморе (СГ РС, бр. 17/2016) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Стоматолошке коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.500 динара. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84                  
позив на број: ЈМБГ
367 Надокнада за издавање лиценци докторима стоматологије Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије о висини надокнаде за упис у Именик коморе (СГ РС, бр. 17/2016) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Стоматолошке коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.000 динара. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84                  
позив на број: ЈМБГ
368 Надокнада за полагање лиценцног испита за лиценцни период и лиценцну годину Стоматолошке коморе Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије о надокнади за полагање лиценцног испита за лиценцну годину (СГ РС, бр. 57/2016) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Стоматолошке коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 12.000 динара - полагање лиценцног испита за лиценцну годину у којој није испуњен услов у погледу бодова КЕ;
- 36.000 динара - полагање лиценцног испита за лиценцни
период у коме није испуњен услов у погледу бодова КЕ износи.
Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84                  
позив на број: ЈМБГ
369 Чланарина за Стоматолошку комору Србије Обавезна чланарина   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије о утврђивању висине чланова Стоматолошке коморе Србије (СГ РС, бр. 37/2014) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова рада, заштите професионалних интереса доктора стоматологије, унапређивање здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Намена средстава је финансирање рада Коморе.
Обављање делатности доктора стоматологије у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе, основање приватне здравствене установе или обављање приватне праксе. Доктор стоматологије.   - 800 динара месечно. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Месечно.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84 позив на број: ЈМБГ
370 Надокнада за обнављање лиценце Стоматолошке коморе Србије Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије о надокнади за обнављање лиценце (СГ РС, бр. 89/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова рада, заштите професионалних интереса доктора стоматологије, унапређивање здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Намена средстава је финансирање рада Коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84 позив на број: ЈМБГ
371 Надокнада за издавање лиценце услед промене у року важења лиценце Стоматолошке коморе Србије Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе србије број 80/5-51 о надокнади за издавање лиценци услед промене у року важења лиценце (СГ РС, бр. 78/2017) Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова рада, заштите професионалних интереса доктора стоматологије, унапређивање здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Намена средстава је финансирање рада Коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 500 динара. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84 позив на број: ЈМБГ
372 Надокнада за издавање и обнављање лиценце Лекарске коморе Србије Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (СГ РС, бр. 119/2007, ..., 102/2015)
Одлука о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и обнављање лиценце Лекарске коморе Србије (СГ РС, бр. 29/2017)
Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Лекарске коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 2.000 динара - издавање лиценце;
- 10.000 динара - издавање привремене лиценце страном држављанину;
- 200 динара - обнављање лиценце.
Прописани износ   Лекарска комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Лекарска комора Србије 275-0010222129718-62  
373 Надокнаде за лиценце, уверења и потврде Фармацеутске коморе Србије Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (СГ РС, бр. 119/2007, ..., 102/2015)
Одлука о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије (СГ РС, бр. 7/2017)
Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Фармацеутске коморе Србије.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 7.000 динара - издавање лиценце;
- 1.000 динара - обнављање лиценце.
- 7.000 динара - привремена лиценца страном држављанину;
- 2.000 динара - издавање дупликата лиценце;
- 1.000 динара - издавање извода;
- 500 динара - уверења и потврдe.
Прописани износ Не плаћа се за издавање нове лиценце због промене стручног звања током важења већ издате лиценце. Фармацеутска комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Фармацеутска комора Србије 325-9500900015066-04                позив на бр.: ЈМБГ
374 Надокнада за издавање привремених лиценци Стоматолошке коморе Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (СГ РС, бр. 119/2007, ..., 102/2015)
Одлука Стоматолошке коморе Србије о надокнади за издавање привремених лиценци (СГ РС, бр. 57/2016)
Министарство надлежно за здравље Унапређивање услова за обављање професије, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.
Финансирање Стоматолошке коморе.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 12.000 динара. Прописани износ   Стоматолошка комора Србије Приликом подношења захтева.   100% Стоматолошка комора Србије 105-51035-87             
105-51034-90          
105-51037-81           
105-51036-84                  
позив на број: ЈМБГ
375 Надокнада за полагање лиценцног испита за лиценцни период медицинских сестара и здравствених техничара Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Правилник о полагању лиценцног испита медицинских сестара и здравствених техничара (УО Коморе) Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова испита.
Финансирање рада Коморе медицинских сестара и здравствених техничара.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 35.000 динара. Прописани износ   Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Приликом подношења захтева.   100% Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 160-386068-52
376 Надокнада за полагање лиценцног испита по лиценцној години   Такса   Закон о коморама здравствених радника – члан 7. став 1. тачка 9) (СГ РС, бр. 107/2005 и 99/2010) Правилник о полагању лиценцног испита медицинских сестара и здравствених техничара (УО Коморе) Министарство надлежно за здравље Покриће трошкова испита.
Финансирање рада Коморе медицинских сестара и здравствених техничара.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 12.000 динара. Прописани износ   Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Приликом подношења захтева.   100% Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 160-386068-52
377 Комунална накнада Порез ПАРАФИСКАЛ Закон о комуналним делатностима – члан 27. (СГ РС, бр. 88/2011 и 104/2016) Није донет подзаконски акт. Министарство надлежно за инфраструктуру Финансирање комуналних услуга чији се крајњи корисник не може прецизно утврдити. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Није донет подзаконски акт. Актом/рачуном/уговором Није донет подзаконски акт. ЛПА Није донет подзаконски акт. ЛПА 100% ЈЛС Није донет подзаконски акт.
378 Накнаде за испитивање услова за доношење решења о знаку произвођача/увозника предмета   Такса   Закон о контроли предмета од драгоцених метала – члан 30. (СГ РС, бр. 36/2011 и 15/2016)    Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала (СГ РС, бр. 50/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 6.000
-10.000 (за поступак у просторијама подносиоца захтева)
Прописани износ   Дирекција за мере и драгоцене метале Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-0000031020845-72
379 Накнаде за радње које се предузимају и акти који се издају у поступку испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала Такса   Закон о контроли предмета од драгоцених метала – члан 30. (СГ РС, бр. 36/2011 и 15/2016)    Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала (СГ РС, бр. 50/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Тежина предмета (г) и број започетих сати рада. Видети Уредбу. (преузми) Актом/рачуном/уговором Умањује се за:
- 30% ако се предмети испитују и жигошу у пословним просторијама произвођача, или увозника (шифра посла: 311);
- 10% ако се испитивање врши применом методе узимања узорка и то за предмете из исте серије која није мања од 200 комада (шифра посла: 312);
- 10% ако произвођач предмета обезбеди помоћно особље за жигосање испитаних предмета (шифра посла: 313).
Накнада се може умањити само по једном основу.  
Дирекција за мере и драгоцене метале Пре издавања акта.   100% буџет Републике 840-0000031020845-72
380 Трошкови полагања испита у области заштите културних добара Такса   Закон о културним добрима – члан 68. (СГ РС, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони и 99/2011 – др. закон) Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања (СГ РС, бр. 11/1996 и 15/1996 - испр.) Министарство надлежно за културу Покриће трошкова полагања испита.
Финансирање Народног музеја.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 8.500 динара. Прописани износ   Народни музеј Приликом подношења захтева.   100% Народни музеј  840-523668-39
381 Тарифа за издавање дозволе, издавање условне дозволе, дозволе за лек под посебним околностима, привремене дозволе за лек, обнове дозволе за лек, измене и допуне дозволе за лек, издавање решења за пренос дозволе за лек и издавање решења о престанку важења дозволе за лек Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети чл. 2.-10. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
382 Тарифа за издавање решења за упис у регистар традиционалних биљних лекова и хомеопатских лекова Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 210. динара - издавање решења за упис у регистар традиционалних биљних лекова и хомеопатских лекова;
- 148.000 динара - обнова уписа у регистар;
- 25.000 динара - измена и допуна уписа у регистар;
- 10.000 динара - брисање из регистра.
 
Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
383 Тарифа за издавање решења о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава и обнову уписа, измене и допуне уписа медицинског средства у регистар, измене и допуне уписа медицинског средства у регистар и издавање решења за брисање медицинског средства из регистра Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети чл. 12.-15. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
384 Тарифа за вигиланцу медицинских средстава Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети члан 16. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
385 Тарифа за издавање сертификата анализе лека и медицинског средства Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети чл. 17.-19. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
386 Тарифа за клиничко испитивање лека и медицинског средства Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети члан 20. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
387 Тарифа за фармаковигиланцу Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети члан 21. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
388 Тарифа за издавање извештаја, решења и мишљења за лек и медицинско средство Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Видети члан 22. Одлуке. (преузми) Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
389 Тарифа за издавање и праћење контролних маркица Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.000 динара. Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
390 Тарифа за издавање преписа аката Агенције и решења о изменама и допунама Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 1.500 динара. Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
391 Тарифа за издавање решења за одобрење промотивног материјала и друге документације за оглашавање и рекламирање лекова и медицинских средстава Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова поступка.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   Оглашавање намењено општој јавности:
- 30.000 динара - штампани медији;
- 35.000 динара - интернетски медији;
- 40.000 динара - телевизијски медији.
Оглашавање намењено стручној јавности:
- 35.000 динара - штампани медији;
- 40.000 динара - интернетски медији.
Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
392 Тарифа за издавање одобрења за увоз лекова који немају дозволу за лек односно медицинског средства које није уписано у регистар Такса   Закон о медицинским средствима – члан 7. (СГ РС, бр. 105/2017) Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (СГ РС, бр. 95/2017) Министарство надлежно за здравље, а за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини министарство надлежно за ветерину Покриће трошкова контроле.
Финансирање рада Агенције.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 15.000 динара - издавање одобрења за увоз лекова који немају дозволу за лек односно медицинског средства које није уписано у регистар;
- 10.000 динара - издавање одобрења за увоз лекова и медицинских средстава за потребе спровођења клиничког испитивања.
Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
393 Трошкови уписа у регистар лабораторија које врше лабораторијска испитивања Такса   Закон о лековима и медицинским средствима – члан 94. став 7. (СГ РС, бр. 30/2010 и 107/2012) Правилник о начину уписа, садржају пријаве и трошковима уписа у регистар лабораторија које врше лабораторијска испитивања (СГ РС, бр. 4/2011) Министарство надлежно за здравље Финансирање рада Агенције. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ   Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
394 Трошкови уписа у регистар произвођача активних супстанци које улазе у састав лека Такса   Закон о лековима и медицинским средствима – члан 97. став 5. (СГ РС, бр. 30/2010 и 107/2012) Правилник о начину и поступку уписа, садржају пријаве и трошковима уписа у регистар произвођача активних супстанци (СГ РС, бр. 4/2011) Министарство надлежно за здравље Финансирање рада Агенције. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 10.000 динара. Прописани износ Не плаћа се за
 - лекове који се употребљавају за лечење ретких болести код људи ("Орпхан" лекови),
 - лекове за лечење ретких болести код мање заступљених животињских врста ("МУМС"),
 - лекове и медицинска средства из хуманитарне помоћи,
обављање послова по захтеву надлежних министарстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Приликом подношења захтева.   100% Агенција за лекове и медицинска средства 840-712667-07
395 Трошкови издавања личне карте - образац Такса   Закон о личној карти – члан 24. (СГ РС, бр. 62/2006 и 36/2011) Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте (СГ РС, бр. 9/2008) Министарство надлежно за унутрашње послове   Покриће трошкова поступка. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 774 динара. Прописани износ   НБС Приликом подношења захтева.   100% НБС - Завод за израду новчаница и кованог новца 980-333-07
396 Трошкови издавања личне карте - израда Такса   Закон о личној карти – члан 24. (СГ РС, бр. 62/2006 и 36/2011) Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте (СГ РС, бр. 9/2008) Министарство надлежно за унутрашње послове   Покриће трошкова поступка. Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 226 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за унутрашње послове   Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-0000000004806-66
397 Накнада за оверу потписа бирача   Такса   Закон о локалним изборима – члан 23. (СГ РС, бр. 129/2007, …, 54/2011) Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника (СГ РС, бр. 12/2016) Министарство надлежно за правосуђе Покриће трошкова овере. Подношење захтева. Подносилац захтева. Број бирача. - 50 динара по бираџу. Прописани износ     По пруженој услузи.   100% приход органа који врши оверу   Када оверу потписа бирача врши основни суд, накнада за оверу потписа плаћа се на рачун прописан за уплату судске таксе, а када оверу потписа бирача врши општинска управа, накнада за оверу потписа плаћа се на рачун прописан за уплату административне таксе.
Када оверу потписа бирача врши јавни бележник, накнада за оверу потписа плаћа се на рачун јавног бележника.
398 Трошкови погалања испита за матичара Такса Подаци нису јавно расположиви Закон о матичним књигама (СГ РС, бр. 20/2009 и 145/2014)   Министарство надлежно за послове управе Покриће трошкова полагања испита. Подношење захтева. Подносилац захтева. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак. Није јавно расположив податак.
399 Накнада за утврђивање испуњености услова за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају Такса   Закон о међународном превозу у друмском саобраћају – члан 17. став 2.   (СЛ СРЈ, бр. 60/98, …, 4/2000 и СГ РС, бр. 68/2015 - др. закони) Одлука о висини накнаде за утврђивање услова за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају (СЛ СРЈ, бр. 64/1999) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање одржавања и заштите путева.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 19.200 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за саобраћај Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88
400 Накнада за промене у испуњењу услова за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају (промена возног парка, промена адресе, промена правне форме привредног друштва, сл.) Такса   Закон о међународном превозу у друмском саобраћају – члан 17. став 2.   (СЛ СРЈ, бр. 60/98, …, 4/2000 и СГ РС, бр. 68/2015 - др. закони) Одлука о висини накнаде за утврђивање услова за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају (СЛ СРЈ, бр. 64/1999) Министарство надлежно за саобраћај Покриће трошкова поступка.
Финансирање одржавања и заштите путева.
Подношење захтева. Подносилац захтева.   - 3.600 динара. Прописани износ   Министарство надлежно за саобраћај Приликом подношења захтева.   100% буџет Републике 840-1562845-88
401 Накнада за пружање ваздухопловних метеоролошких услуга Такса Подаци нису јавно расположиви. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности – члан 14. (СГ РС, бр. 88/2010)     Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева.               100% буџет Републике Није јавно расположив податак.
402 Накнада за пружање услуга из области метеоролошке и хидролошке делатности   Прописана цена   Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности – члан 15. (СГ РС, бр. 88/2010)   Уредба о утврђивању накнаде за пружање услуга из области метеоролошке и хидролошке делатности (СГ РС, бр. 37/2013) Министарство надлежно за пољопривреду Покриће трошкова.
Наменски приход Завода за финансирање развоја методолошких и аналитичко-прогностичких решења, обуке и опремања Завода.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Врста услуге и јединица мере. Видети члан 2. Уредбе. (преузми) Актом/рачуном/уговором   Републички хидрометеоролошки завод По пруженој услузи.   100% Републички хидрометеоролошки завод 840-0000030963845-61  
403 Накнаде за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије Такса   Закон о метрологији – члан 40. (СГ РС, бр. 15/2016)   Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије ("Сл. гласник РС", бр. 68/2010, …, 50/2013) Министарство надлежно за привреду Покриће трошкова поступка.
Општи приход буџета РС.
Подношење захтева. Подносилац захтева. Дужина, запремина, маса, густина и сл. Видети Прилог Уредбе, као и чл. 4. - 11. (преузми) Актом/рачуном/уговором Умањује се за:
- 20% ако се мерила оверавају статистичком методом, а серије нису мање од 200 комада (шифра посла 102);
- 30% ако се мерила оверавају статистичком методом, а серије су веће од 500 комада или ако је поступак оверавања аутоматизован (шифра посла 103).
Накнада се може умањити само по једном основу.
Дирекција за мере и драгоцене метале По пруженој услузи.   100% буџет Републике 840-0000031020845-72
404 Осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја Обавезно осигурање   Закон о обавезном осигурању у саобраћају – чл. 2. став 1. тачка 1. и 14. (СГ РС, бр. 51/2009, 7…, 7/2013 – одлука УС) Уредба о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају (СГ РС, бр. 89/2009)   Министарство надлежно за унутрашње послове   Исплата осигуране суме, односно накнаде штете оштећеним лицима. Власништво над моторним возилом. Власник моторног возила.   Конкретно осигуравајуће друштво прописује износ. Прописани износ   Осигуравајућа друштва Плаћање приликом регистрације.   100% осигуравајуће друштво Рачун конкретног осигуравајућег друштва.
405 Осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима Обавезно осигурање   Закон о обавезном осигурању у саобраћају – чл. 2. став 1. тачка 1. и 18. (СГ РС, бр. 51/2009, 7…, 7/2013 – одлука УС)   Министарство надлежно за унутрашње послове   Исплата осигуране суме, односно накнаде штете оштећеним лицима. Осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима. Власник/корисник превозног средства, односно моторног возила.   Конкретно осигуравајуће друштво прописује износ. Прописани износ   Осигуравајућа друштва Плаћање приликом регистрације.   100% осигуравајуће друштво Рачун конкретног осигуравајућег друштва.
406 Осигурање власника ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима и путницима Обавезно осигурање   Закон о обавезном осигурању у саобраћају – чл. 2. став 1. тачка 3) и 61. (СГ РС, бр. 51/2009, 7…, 7/2013 – одлука УС) Уредба о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају (СГ РС, бр. 89/2009)   Министарство надлежно за унутрашње послове   Исплата осигуране суме, односно накнаде штете оштећеним лицима. Осигурање власника ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима и путницима. Власник/корисник превозног средства, односно ваздухоплова.   Конкретно осигуравајуће друштво прописује износ. Прописани износ   Осигуравајућа друштва Плаћање приликом регистрације.   100% осигуравајуће друштво Рачун конкретног осигуравајућег друштва.
407 Осигурање власника чамаца од одговорности за штету причињену трећим лицима Обавезно осигурање   Закон о обавезном осигурању у саобраћају – члан 2.став 1. тачка 4) (СГ РС, бр. 51/2009, 7…, 7/2013 – одлука УС) Уредба о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају (СГ РС, бр. 89/2009)   Министарство надлежно за унутрашње послове   Исплата осигуране суме, односно накнаде штете оштећеним лицима. Осигурање власника чамца од одговорности за штету причињену трећим лицима. Власник/корисник превозног средства, односно чамца.   Конкретно осигуравајуће друштво прописује износ. Прописани износ   Осигуравајућа друштва Плаћање приликом регистрације.   100% осигуравајуће друштво Рачун конкретног осигуравајућег друштва.
408 Средства од 5% бруто премије осигурања од аутоодговорности Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о обавезном осигурању у саобраћају – члан 35. став 4. (СГ РС, бр. 51/2009, …, 7/2013 – одлука УС)
  Министарство надлежно за унутрашње послове   Одрицање РФЗО од права на регресну наплату штете од друштва за осигурање од аутоодговорности. Обављање делатности друштва за осигурање. Друштво за осигурање. Бруто премија осигурања од аутоодговорности. - 5,0% Самоопорезивање     До 20. у месецу за претходни месец.   100% РФЗО 840-745166843-11
409 Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење, контролу и регулисање саобраћаја Наменски порез ПАРАФИСКАЛ Закон о обавезном осигурању у саобраћају – члан 45. став 4. (СГ РС, бр. 51/2009, …, 7/2013 – одлука УС)
  Министарство надлежно за унутрашње послове   Унапређење безбедности на путевима.
Од 70% средстава која припадају буџету РС, 75% се користи за потребе МУП, док је остатак ненаменске природе.
Од 30% средстава која припадају буџету ЈЛС, 50% се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре ЈЛС, док је остатак ненаменске природе.