ensr
ensr

VESTI

Mesec parafiskala – drugi okrugli sto

  Kroz upis u javni registar do veće transparentnosti lokalnih neporeskih dažbina Beograd, 15. jun 2021. – Lokalne neporeske dažbine popisane su u više od 400 odluka, a iznos takse za zahtev, molbu, predlog ili prijavu u različitim gradovima i opštinama varira između 20 i 300 dinara. Kako bi sistem bio transparentniji, potrebno je sve...

Održan prvi okrugli sto u okviru kampanje „Mesec parafiskala“

Da bi građani i privreda imali uvid u takse i naknade koje plaćaju, potrebno je uspostaviti jedinstveni registar neporeskih dažbina koji bi osigurao transparentnost i oslobodio korisnike suvišnih troškova zaključak je današnjeg okruglog stola, prvog u okviru kampanje „Mesec parafiskala“. Kampanju su pokrenuli Partner Solutions, KPMG, NALED i Institut Mihajlo Pupin u okviru Projekta za...

Jun je „Mesec parafiskala“ – oslobodimo se suvišnih dažbina

Kampanja „Mesec parafiskala“ startovala je danas sa pozivom građanima i privredi da na sajtovima jpd.rs i parafiskali.rs nominuju takse, naknade i druge neporeske dažbine koje ih najviše opterećuju, smatraju da su previsoke ili da se duplo plaćaju. Kampanju su pokrenuli Partner Solutions, KPMG, NALED i Institut Mihajlo Pupin u okviru Projekta za reformu neporeskih prihoda...

Zašto bi registar neporeskih nameta bio koristan za građane i privredu

Privreda Srbije je tokom 2019. izdvojila gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije. Reč je o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada su za 20 najvećih nameta izdvojene 73 milijarde. Najveći deo novca, gotovo 75 milijardi...

Privreda izdvojila 148 milijardi za 20 najvećih nameta

Beograd, 29. decembar 2020 – Privreda Srbije tokom 2019. izdvojila je gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije 2019/2020. Problem predstavlja činjenica da je reč o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada je za 20 najvećih...

Ministarstvu finansija predstavljeni sadržina i obuhvat registra neporeskih nameta

Krajem 2019. i početkom 2020. projektni tim NALED-a i KPMG-a sastao se dvaput sa predstavnicima Ministarstva finansija kako bi razgovarali o osnovnom konceptu reforme neporeskih nameta, predlozima za unapređenje sistema i rezultatima analize republičkih propisa. Prilikom drugog sastanka detaljno je izložen plan popisa svih dažbina, načini utvrđivanja njihove fiskalne prirode i predloga za reklasifikovanje, ukidanje...

NALED i KPMG popisali gotovo 1.200 republičkih neporeskih nameta

Građani i privreda plaćaju gotovo 1.200 republičkih taksi, naknada i drugih neporeskih nameta pri čemu su u 2019. za ove namene izdvojili 167 milijardi dinara, pokazala je analiza kompanije KPMG i NALED-a sprovodena u okviru projekta za reformu neporeskih prihoda, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj projekta je smanjenje parafiskalnog opterećenja i...

Odloženo plaćanje poreza na zarade najviše pogodilo lokalne samouprave

Beograd, 2. septembar. 2020 – NALED je u saradnji sa kompanijom KPMG održao sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ne temu efekata ekonomskih mera Vlade RS na lokalne budžete. Predstavnici pet lokalnih samouprava su u konsultacijama izneli podatke o realizaciji budžeta, u periodu januar-avgust, i to po najvećim prihodnim i rashodnim kategorijama. Odlaganje plaćanja poreza...

Kako prepoznati parafiskalne namete

Parafiskalni nameti predstavljaju jedno od najvećih finansijskih opterećenja u poslovanju privrede. Unazad pet godina, u svim istraživanjima NALED-a, privrednici su parafiskale svrstavali među tri najveće prepreke s kojima se suočavaju, zajedno sa visokim porezom i doprinosima na zarade i nedostatkom povoljnih finansijskih sredstava. Jedan od ciljeva Projekta za reformu neporeskih prihoda upravo je smanjenje opterećenja...