sren
sren

VESTI

Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3. januara 2018. godine, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima privrede i drugih zainteresovanih strana a u cilju predstavljanja Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovim zakonom bi se po prvi put objedinile i uredile sve naknade koje građani i privreda plaćaju za korišćenje javnih dobara, koje su sada predmet brojnih različitih propisa. Zakon ima za cilj i uklanjanje parafiskalnih nameta iz ove oblasti. Donošenje ovog zakona bi, stoga, predstavljalo značajno unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji kroz povećanje transparentnosti pravila i predvidljivosti uslova poslovanja.   Predstavnici privrede najviše su bili zainteresovani za stavove Ministarstva finansija povodom predloga koji su u okviru javne rasprave do sada upućeni. Posebno su istakli problem neprimereno i nepredvidivo visoke naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, tzv. eko takse, kao i uvođenja nekih novih parafiskala poput „naknade“ za unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga, ukazali su i na znatan skok nekih od naknada, uprkos najavama da se ovim zakonom neće povećavati postojeće dažbine. Sastanku je prisustvovala i gospođa Azza El-Abd, direktorka Misije USAID u Srbiji, koja je ovom prilikom istakla značaj ovakvog vida saradnje javnog i privatnog sektora, kao jedinog načina koji obezbeđuje realizaciju i održivost ovakvih reformskih koraka.

Organizovan okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3....
Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta učestvovali u radu Radne grupe Ministarstva finansija

Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta učestvovali u radu Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama

Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, u periodu od 28. februara do 14. marta 2018. godine, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama i pružili su članovima Radne grupe odgovarajuću tehničku podršku pri razmatranju i analizi pristiglih komentara i predloga za izmene i dopune Nacrta zakona o...
Ministarstvu finansija dostavljeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama

Ministarstvu finansija dostavljeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je 28. februara 2018. godine, u okviru javne rasprave, dostavio Ministarstvu finansija predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama, pripremljene od strane eksperata na projektu. Ministarstvo finansija je 3. januara 2018. godine, zvanično otvorilo proces javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. U...
Organizovana serija sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija

Organizovana serija sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je u periodu od 17. oktobra do 6. novembra 2017. godine, organizovao seriju sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija u Republici Srbiji u cilju prikupljanja predloga i komentara od predstavnika privrede a istovremeno u cilju predstavljanja aktivnosti na pripremi Nacrta zakona o naknadama. Takođe, organizovan je...
Održano 6 radnih sastanaka Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama

Održano 6 radnih sastanaka Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama

Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, u periodu od 9. do 13. oktobra 2017. godine, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama i pružili su članovima Radne grupe odgovarajuću tehničku podršku pri razmatranju najboljih rešenja za sadržaj zakona. U periodu od 9. do 13. oktobra 2017. godine,...
Završena izrada sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta

Završena izrada sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je završio izradu sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta koji postoje u Republici Srbiji (sve naknade, takse, obavezne članarine, plaćanja, troškovi i slično) a koje plaćaju pravna i fizička lica.   Registar svih neporeskih nameta obuhvata sve one oblike koje privreda i građani plaćaju a koji nisu porezi. On obuhvata...