sren
sren

VESTI

Zašto bi registar neporeskih nameta bio koristan za građane i privredu

Privreda Srbije je tokom 2019. izdvojila gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije. Reč je o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada su za 20 najvećih nameta izdvojene 73 milijarde. Najveći deo novca, gotovo 75 milijardi dinara,...

Privreda izdvojila 148 milijardi za 20 najvećih nameta

Beograd, 29. decembar 2020 – Privreda Srbije tokom 2019. izdvojila je gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije 2019/2020. Problem predstavlja činjenica da je reč o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada je za 20 najvećih...

Ministarstvu finansija predstavljeni sadržina i obuhvat registra neporeskih nameta

Krajem 2019. i početkom 2020. projektni tim NALED-a i KPMG-a sastao se dvaput sa predstavnicima Ministarstva finansija kako bi razgovarali o osnovnom konceptu reforme neporeskih nameta, predlozima za unapređenje sistema i rezultatima analize republičkih propisa. Prilikom drugog sastanka detaljno je izložen plan popisa svih dažbina, načini utvrđivanja njihove fiskalne prirode i predloga za reklasifikovanje, ukidanje...

NALED i KPMG popisali gotovo 1.200 republičkih neporeskih nameta

Građani i privreda plaćaju gotovo 1.200 republičkih taksi, naknada i drugih neporeskih nameta pri čemu su u 2019. za ove namene izdvojili 167 milijardi dinara, pokazala je analiza kompanije KPMG i NALED-a sprovodena u okviru projekta za reformu neporeskih prihoda, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj projekta je smanjenje parafiskalnog opterećenja i...

Odloženo plaćanje poreza na zarade najviše pogodilo lokalne samouprave

Beograd, 2. septembar. 2020 – NALED je u saradnji sa kompanijom KPMG održao sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ne temu efekata ekonomskih mera Vlade RS na lokalne budžete. Predstavnici pet lokalnih samouprava su u konsultacijama izneli podatke o realizaciji budžeta, u periodu januar-avgust, i to po najvećim prihodnim i rashodnim kategorijama. Odlaganje plaćanja poreza...

Kako prepoznati parafiskalne namete

Parafiskalni nameti predstavljaju jedno od najvećih finansijskih opterećenja u poslovanju privrede. Unazad pet godina, u svim istraživanjima NALED-a, privrednici su parafiskale svrstavali među tri najveće prepreke s kojima se suočavaju, zajedno sa visokim porezom i doprinosima na zarade i nedostatkom povoljnih finansijskih sredstava. Jedan od ciljeva Projekta za reformu neporeskih prihoda upravo je smanjenje opterećenja...

Danas.rs: Porezi i parafiskali najveći problem za privredu

U odnosu na 2013. godinu transparentnost i predvidljivost u poslovanju su poboljšani, ali u odnosu na 2017. godini poslovni ambijent se u nizu indikatora pogoršava, pokazuje anketa 1.000 preduzeća 2019. u okviru USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj. U anketi u kojoj je učestvovalo više od 1.000 preduzeća 27 odsto njih je ocenilo da su...

Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu

Piše: Tihomir Petković, gradonačelnik Užica Lokalne samouprave dužne su da građanima i privredi obezbede kvalitetne komunalne usluge. Međutim, tek u poslednjih šest godina su samostalne u određivanju cena i uticanju na kvalitet. Zbog različitih mehanizama nadzora koje je primenjivao republički nivo prethodne dve decenije i vođenja socijalne politike preko cena, lokalne samouprave su se našle...
Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3. januara 2018. godine, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima privrede i drugih zainteresovanih strana a u cilju predstavljanja Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovim zakonom bi se po prvi put objedinile i uredile sve naknade koje građani i privreda plaćaju za korišćenje javnih dobara, koje su sada predmet brojnih različitih propisa. Zakon ima za cilj i uklanjanje parafiskalnih nameta iz ove oblasti. Donošenje ovog zakona bi, stoga, predstavljalo značajno unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji kroz povećanje transparentnosti pravila i predvidljivosti uslova poslovanja.   Predstavnici privrede najviše su bili zainteresovani za stavove Ministarstva finansija povodom predloga koji su u okviru javne rasprave do sada upućeni. Posebno su istakli problem neprimereno i nepredvidivo visoke naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, tzv. eko takse, kao i uvođenja nekih novih parafiskala poput „naknade“ za unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga, ukazali su i na znatan skok nekih od naknada, uprkos najavama da se ovim zakonom neće povećavati postojeće dažbine. Sastanku je prisustvovala i gospođa Azza El-Abd, direktorka Misije USAID u Srbiji, koja je ovom prilikom istakla značaj ovakvog vida saradnje javnog i privatnog sektora, kao jedinog načina koji obezbeđuje realizaciju i održivost ovakvih reformskih koraka.

Organizovan okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3....