sr
sr

Tag

nameti
Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta učestvovali u radu Radne grupe Ministarstva finansija
Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, u periodu od 28. februara do 14. marta 2018. godine, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama i pružili su članovima Radne grupe odgovarajuću tehničku podršku pri razmatranju i analizi pristiglih komentara i predloga za izmene i dopune Nacrta zakona o...
Read More
Ministarstvu finansija dostavljeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama
USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je 28. februara 2018. godine, u okviru javne rasprave, dostavio Ministarstvu finansija predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama, pripremljene od strane eksperata na projektu. Ministarstvo finansija je 3. januara 2018. godine, zvanično otvorilo proces javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. U...
Read More
Organizovana serija sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija
USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je u periodu od 17. oktobra do 6. novembra 2017. godine, organizovao seriju sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija u Republici Srbiji u cilju prikupljanja predloga i komentara od predstavnika privrede a istovremeno u cilju predstavljanja aktivnosti na pripremi Nacrta zakona o naknadama. Takođe, organizovan je...
Read More
Održano 6 radnih sastanaka Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama
Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, u periodu od 9. do 13. oktobra 2017. godine, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama i pružili su članovima Radne grupe odgovarajuću tehničku podršku pri razmatranju najboljih rešenja za sadržaj zakona. U periodu od 9. do 13. oktobra 2017. godine,...
Read More
Završena izrada sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta
USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je završio izradu sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta koji postoje u Republici Srbiji (sve naknade, takse, obavezne članarine, plaćanja, troškovi i slično) a koje plaćaju pravna i fizička lica.   Registar svih neporeskih nameta obuhvata sve one oblike koje privreda i građani plaćaju a koji nisu porezi. On obuhvata...
Read More

O projektu

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.