sr
sr

Beograd, 29. decembar 2020 – Privreda Srbije tokom 2019. izdvojila je gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije 2019/2020. Problem predstavlja činjenica da je reč o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada je za 20 najvećih neporeskih nameta izdvojeno 73 milijarde dinara.

Učešće ovih nameta u odnosu na bruto domaći proizvod izražen u tekućim cenama za 2019. iznosi 2,73%.

Najviše novca naplaćeno je za posebnu naknadu za upotrebu državnog puta (26 milijardi dinara). Slede naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta i naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa sa po 14,9 milijardi dinara. Na četvrtom mestu su republičke administrativne takse (9,1 milijardi), a na petom naknade za priređivanje igara na sreću (8,4 milijardi).

U vrhu po visini naplaćenih sredstava su i naknade za korišćenje vazduhoplovnog prostora, vode, šumskog i poljoprivrednog zemljišta i prirodnih dobara, sredstva od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, sudske takse i dr.

Najveći deo novca, gotovo 75 milijardi dinara, pripao je republičkom budžetu (50,7%). Gradovi i opštine prihodovali su na ime ovih neporeskih nameta više od 39 milijardi dinara (26,4%), pokrajinski budžet 7,6 milijardi (5,1%), a ostali korisnici 26 milijardi dinara (17,6%).

Regulatorni indeks Srbije meri način i kvalitet donošenja i sprovođenja propisa, kroz šest komponenti od kojih je jedna „Regulatorno opterećenje“. RIS putem indikatora kao što su opterećenje koje nameću neporeski nameti i učešće administrativnih troškova u BDP, meri nivo administrativnog opterećenja koje privreda ima u vezi s troškovima i vremenom potrebnim za finalizaciju procedura jer one ili predstavljaju uslov da privreda nesmetano obavlja svoju delatnost ili „odvlače“ privrednike od obavljanja te delatnosti.

Leave a Reply