sr
sr
Organizovana serija sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je u periodu od 17. oktobra do 6. novembra 2017. godine, organizovao seriju sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija u Republici Srbiji u cilju prikupljanja predloga i komentara od predstavnika privrede a istovremeno u cilju predstavljanja aktivnosti na pripremi Nacrta zakona o naknadama. Takođe, organizovan je i sastanak sa Stalnom konferencijom gradova i opština i sa predstavnicima lokalnih samouprava. Ukupno je organizovano 6 sastanaka – fokus grupa.

  1. oktobra je organizovan sastanak sa predstavnicima kompanija iz sektora energetike, rudarstva, industrije građevinskih materijala i hemijske industrije.
  2. oktobra je organizovan sastanak sa predstavnicima kompanija iz sektora saobraćaja, elektronskih komunikacija i informacionih tehnologija.
  3. oktobra je organizovan sastanak sa predstavnicima automobilske industrije, industrije trajnih potrošnih dobara i dobara široke potrošnje.
  4. oktobra je organizovan sastanak sa predstavnicima kompanija iz sektora finansijskih usluga i usluga osiguranja.
  5. oktobra je organizovan sastanak sa predstavnicima kompanija iz sektora zdravstvo i farmacija.
  6. novembra je organizovan sastanak sa predstavnicima gradova i opština i Stalnom konferencijom gradova i opština.

 

Leave a Reply