sr
sr

Beograd, 2. septembar. 2020 – NALED je u saradnji sa kompanijom KPMG održao sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ne temu efekata ekonomskih mera Vlade RS na lokalne budžete. Predstavnici pet lokalnih samouprava su u konsultacijama izneli podatke o realizaciji budžeta, u periodu januar-avgust, i to po najvećim prihodnim i rashodnim kategorijama.

Odlaganje plaćanja poreza na zarade za narednu godinu je mera koja je najviše pogodila lokalne samouprave, tako da su svi prisutni izvestili o nižoj naplati ove, pojedinačno posmatrano, najveće stavke u strukturi svojih budžeta. Trend smanjenja zabeležen je i kod ostalih prihodnih kategorija, kao što su takse i naknade. Veći rashodi lokalnih budžeta uslovljeni su prvenstveno nabavkom zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, tokom trajanja vanrednog stanja. Iz tog razloga su gotovo sve lokalne samouprave pripremile, a neke već i usvojile, rebalanse budžeta za ovu godinu.

Zaključak sastanka je da će NALED i KPMG nastaviti u konsultacijama sa lokalnim samoupravama, da prate i analiziraju pojedinačne budžete opština i gradova sa ciljem izrade predloga rešenja za uspostavljanje stabilnog i održivog finansiranja jedinica lokalne samouprave.

Održane konsultacije sa lokalnim samoupravama predstavljaju jednu od redovnih aktivnosti u sklopu projekta za reformu neporeskih prihoda, koji NALED sprovodi u saradnji sa kompanijom KPMG, uz podršku USAID-a.

Leave a Reply