sren
sren

O PROJEKTU

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.

Cilj projekta će biti ostvaren kroz sveobuhvatan popis i izradu Registra svih neporeskih i parafiskalnih nameta koji postoje u Republici Srbiji, zatim kroz pripremu odgovarajućih preporuka za izmene i unapredjenje pravnog okvira i kroz promovisanje i uvođenje mehanizama koji će obezbediti dalju održivost unapređenog sistema. Detaljnije, ovo će biti ostvareno kroz realizaciju tri osnovne aktivnosti na projektu:

Aktivnost 1 – Analiza i preporuke

U okviru ove aktivnosti biće sprovedena analiza i pripremljene preporuke u vezi neporeskih i parafiskalnih nameta koje je potrebno ili redukovati ili sasvim ukinuti. Ovaj rad će biti blisko koordinisan sa Ministarstvo finansija uz istovremeno pružanje neophodne tehničke podrške Radnoj grupi Ministarstva finansija za pripremu nacrta Zakona o naknadama, koja je u toku i čiji se završetak i otpočinjanje javne rasprave očekuju do kraja 2017. godine. Preporuke moraju uključiti i predloge za: 1) izmene odgovarajućih zakona i podzakonskih akata koje će unaprediti predvidivost i transparentnost neporeskih dažbina koje plaća privreda; 2) načine za otklanjanje mogućnosti za ponovno pogoršanje sistema neporeskih dažbina u budućnosti i 3) načine za kompenzaciju gubitaka prihoda koje bi lokalne samouprave eventualno mogle da imaju kao posledicu eliminisanja određenih parafiskalnih nameta.

Aktivnost 2 – Javne konsultacije, promocija i komunikacija

U okviru ove aktivnosti biće organizovane brojne javne konsultacije, promocija i komunikacija tokom celog trajanja projekta a u cilju podizanja svesti javnosti i obezbeđivanja podrške za implementaciju regulatorne reforme koja se odnosi na parafiskalne namete. Posebni ciljevi u okviru ove aktivnosti biće zastupanje i promovisanje reformskih koraka u vezi parafiskalnih nameta kao i edukacija i uključivanje svih relevantnih zainteresovanih strana kada je reč o ovom pitanju.

Aktivnost 3 – Izrada on-line Registra neporeskih nameta

U okviru ove aktivnosti biće razvijen on-line Registra svih neporeskih dažbina u Republici Srbiji i koji će biti javno dostupan svim zainteresovanim korisnicima uz redovno ažuriranje svih promena u vezi njegovog sadržaja. Plan je da pre kraja projekta, ovaj on-line Registar preuzme Ministarstvo finansija i koristi ga u budućnosti kao jedan od instrumenata za regulaciju neporeskih nameta u Republici Srbiji.