ensr
ensr

O PROJEKTU

Opis projekta (O projektu):

Projekat za reformu neporeskih prihoda se sprovodi sa ciljem unapređenja transparentnosti i predvidivosti neporeskih dažbina, uključujući sve vrste naknada, taksi i ostalih neporeskih nameta koje plaćaju privreda i građani, kroz formiranje sveobuhvatnog javnog Registra neporeskih i parafiskalnih nameta. Time će u značajnoj meri biti unapređeni uslovi poslovanja, što će sa svoje strane doprineti ostvarivanju održivog privrednog rasta i povećanju standarda građana.

Dvogodišnji projekat predstavlja nastavak ranijih aktivnosti na reformisanju neporeskih i parafiskalnih dažbina i realizuju ga Partner Solutions, KPMG, NALED i IMP uz podršku USAID-a. Saradnici u implementaciji projektnih aktivnosti su Privredna komora Srbije (PKS) i Američka privredna komora (AmCham), koje su među prvima prepoznale značaj i važnost reforme neporeskih prihoda.

Cilj programa će biti ostvaren realizacijom tri ključne aktivnosti:

Aktivnost 1 – Analiza i preporuke

okviru ove komponente, predviđeno je sprovođenje analiza propisa (zakona, podzakonskih akata, odluka) kojima su ustanovljene neporeske dažbine, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, sistematizovanje svih prikupljenih podataka i reklasifikovanje dažbina u skladu sa njihovom stvarnom fiskalnom prirodom, na takse, naknade za korišćenje javnog dobra ili porez, kako je definisano Zakonom o budžetskom sistemu. Partneri će u okviru inicijative pružati stalnu podršku Ministarstvu finansija u procesu izmene postojeće i donošenja nove regulative, uz davanje preporuka za smanjenje ili ukidanje pojedinih nameta, kao i predloga za kompenzovanje gubitaka po nivoima vlasti.

Aktivnost 2 – Javne konsultacije, promocija i komunikacija

U cilju obezbeđivanja podrške za implementaciju reforme parafiskalnih nameta, ova komponenta podrazumeva brojne javne konsultacije sa resornim ministarstvima, kao i fokus grupe, okrugle stolove i sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave, privrede i medija, uz saradnju sa privrednim udruženjima i poslovnim asocijacijama (AmCham, PKS, FIC, SKGO). Radi jačanja svesti javnosti o izazovima i mogućnostima uređenja sistema taksi i naknada, u okviru projekta biće omogućeno uključivanje privrede i građana u proces davanja predloga za regulisanje parafiskalnih nameta.

Aktivnost 3 – Izrada on-line Registra neporeskih nameta

U okviru ove aktivnosti predviđeno je ažuriranje, kao i nadogradnja i unapređenje funkcionalnosti postojećeg online registra svih neporeskih dažbina u Srbiji, kako bi se svim zainteresovanim korisnicima omogućio uvid i pretraga u sve postojeće takse i naknade u različitim oblstima poslovanja. Komponenta takođe predviđa izradu metodološkog uputstva za unos podataka u registar, koji bi nakon toga preuzelo Ministarstvo finansija kao jedan od instrumenata za regulaciju neporeskih nameta u Srbiji.