sr
sr
Ministarstvu finansija dostavljeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je 28. februara 2018. godine, u okviru javne rasprave, dostavio Ministarstvu finansija predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama, pripremljene od strane eksperata na projektu.

Ministarstvo finansija je 3. januara 2018. godine, zvanično otvorilo proces javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. U okviru ovog procesa, sve zainteresovane strane su pozvane da putem zvanične internet prezentacije Ministarstva finansija i u okviru zadatih formata, dostave svoje predloge, komentare i izmene koje predlažu. U skladu sa tim, i USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je pripremio značajan broj predloga za izmene samog Nacrta zakona i to je dostavljeno Ministarstvu finansija.

 

Leave a Reply