ensr
ensr

O PROJEKTU

Projekat za reformu neporeskih prihoda ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparentnost i predvidivost za privredu i građane kao obveznike plaćanja, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.

REGISTAR NEPORESKIH NAMETA

Trenutno, Registar obuhvata 1.189 neporeskih nameta, od čega su 823 takse, 121 naknada i 245 druge dažbine (koje po svojoj prirodi predstavljaju trošak regulacije, porez, obaveznu članarinu, itd.).

U procesu izrade registra detaljno je pregledano preko 200 zakona i 270 podzakonskih akata. Ukupni prihodi od popisanih dažbina u 2019. godini iznosili su 167 mlrd dinara, odnosno preko 7% ukupnih javnih prihoda. Registrom nisu obuhvaćene takse i ostali nameti koje privredi i građanima naplaćuju javna preduzeća i javna komunalna preduzeća.