en
en
Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3. januara 2018. godine, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima privrede i drugih zainteresovanih strana a u cilju predstavljanja Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovim zakonom bi se po prvi put objedinile i uredile sve naknade koje građani i privreda plaćaju za korišćenje javnih dobara, koje su sada predmet brojnih različitih propisa. Zakon ima za cilj i uklanjanje parafiskalnih nameta iz ove oblasti. Donošenje ovog zakona bi, stoga, predstavljalo značajno unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji kroz povećanje transparentnosti pravila i predvidljivosti uslova poslovanja.   Predstavnici privrede najviše su bili zainteresovani za stavove Ministarstva finansija povodom predloga koji su u okviru javne rasprave do sada upućeni. Posebno su istakli problem neprimereno i nepredvidivo visoke naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, tzv. eko takse, kao i uvođenja nekih novih parafiskala poput „naknade“ za unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga, ukazali su i na znatan skok nekih od naknada, uprkos najavama da se ovim zakonom neće povećavati postojeće dažbine. Sastanku je prisustvovala i gospođa Azza El-Abd, direktorka Misije USAID u Srbiji, koja je ovom prilikom istakla značaj ovakvog vida saradnje javnog i privatnog sektora, kao jedinog načina koji obezbeđuje realizaciju i održivost ovakvih reformskih koraka.

Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja.

U okviru javne rasprave koja je otvorena 3. januara 2018. godine, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima privrede i drugih zainteresovanih strana a u cilju predstavljanja Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Ovim zakonom bi se po prvi put objedinile i uredile sve naknade koje građani i privreda plaćaju za korišćenje javnih dobara, koje su sada predmet brojnih različitih propisa. Zakon ima za cilj i uklanjanje parafiskalnih nameta iz ove oblasti. Donošenje ovog zakona bi, stoga, predstavljalo značajno unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji kroz povećanje transparentnosti pravila i predvidljivosti uslova poslovanja.

Predstavnici privrede najviše su bili zainteresovani za stavove Ministarstva finansija povodom predloga koji su u okviru javne rasprave do sada upućeni. Posebno su istakli problem neprimereno i nepredvidivo visoke naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, tzv. eko takse, kao i uvođenja nekih novih parafiskala poput „naknade“ za unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga, ukazali su i na znatan skok nekih od naknada, uprkos najavama da se ovim zakonom neće povećavati postojeće dažbine.

Sastanku je prisustvovala i gospođa Azza El-Abd, direktorka Misije USAID u Srbiji, koja je ovom prilikom istakla značaj ovakvog vida saradnje javnog i privatnog sektora, kao jedinog načina koji obezbeđuje realizaciju i održivost ovakvih reformskih koraka.

 

Leave a Reply