ensr
ensr

By

Parafiskali
Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3. januara 2018. godine, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima privrede i drugih zainteresovanih strana a u cilju predstavljanja Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovim zakonom bi se po prvi put objedinile i uredile sve naknade koje građani i privreda plaćaju za korišćenje javnih dobara, koje su sada predmet brojnih različitih propisa. Zakon ima za cilj i uklanjanje parafiskalnih nameta iz ove oblasti. Donošenje ovog zakona bi, stoga, predstavljalo značajno unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji kroz povećanje transparentnosti pravila i predvidljivosti uslova poslovanja.   Predstavnici privrede najviše su bili zainteresovani za stavove Ministarstva finansija povodom predloga koji su u okviru javne rasprave do sada upućeni. Posebno su istakli problem neprimereno i nepredvidivo visoke naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, tzv. eko takse, kao i uvođenja nekih novih parafiskala poput „naknade“ za unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga, ukazali su i na znatan skok nekih od naknada, uprkos najavama da se ovim zakonom neće povećavati postojeće dažbine. Sastanku je prisustvovala i gospođa Azza El-Abd, direktorka Misije USAID u Srbiji, koja je ovom prilikom istakla značaj ovakvog vida saradnje javnog i privatnog sektora, kao jedinog načina koji obezbeđuje realizaciju i održivost ovakvih reformskih koraka.
Ministarstvo finansija, uz podršku USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je 16. marta 2018. godine organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministar finansija, g. Dušan Vujović sa saradnicima, je predstavio Nacrt zakona predstavnicima privrede i njihovih udruženja. U okviru javne rasprave koja je otvorena 3....
Read More
Završena izrada sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta
The completion of the development of a comprehensive Registry of all non-tax charges   The USAID Support to regulation of para-fiscal charges project has completed the development of a comprehensive registry of all non-tax charges existing in the Republic of Serbia (all charges, fees, compulsory membership fees, payments, expenses, etc.) paid by legal and natural...
Read More

About the project

The contractor must provide technical assistance and services, as described below, to help the GoS in its stated intention to tackle its murky myriad of para-fiscal charges. The overarching objective of the proposed activities is to improve the transparency and rationality of Serbia’s system of charging businesses fees for various services.