ensr
ensr

By

Parafiskali
Privreda Srbije je tokom 2019. izdvojila gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije. Reč je o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada su za 20 najvećih nameta izdvojene 73 milijarde. Najveći deo novca, gotovo 75 milijardi...
Read More
Beograd, 29. decembar 2020 – Privreda Srbije tokom 2019. izdvojila je gotovo 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta, pokazao je NALED-ov godišnji izveštaj kvaliteta regulatornog okruženja – Regulatorni indeks Srbije 2019/2020. Problem predstavlja činjenica da je reč o dvostruko većem iznosu u odnosu na 2016. i prethodni RIS, kada je za 20 najvećih...
Read More
Krajem 2019. i početkom 2020. projektni tim NALED-a i KPMG-a sastao se dvaput sa predstavnicima Ministarstva finansija kako bi razgovarali o osnovnom konceptu reforme neporeskih nameta, predlozima za unapređenje sistema i rezultatima analize republičkih propisa. Prilikom drugog sastanka detaljno je izložen plan popisa svih dažbina, načini utvrđivanja njihove fiskalne prirode i predloga za reklasifikovanje, ukidanje...
Read More
Građani i privreda plaćaju gotovo 1.200 republičkih taksi, naknada i drugih neporeskih nameta pri čemu su u 2019. za ove namene izdvojili 167 milijardi dinara, pokazala je analiza kompanije KPMG i NALED-a sprovodena u okviru projekta za reformu neporeskih prihoda, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj projekta je smanjenje parafiskalnog opterećenja i...
Read More
Beograd, 2. septembar. 2020 – NALED je u saradnji sa kompanijom KPMG održao sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ne temu efekata ekonomskih mera Vlade RS na lokalne budžete. Predstavnici pet lokalnih samouprava su u konsultacijama izneli podatke o realizaciji budžeta, u periodu januar-avgust, i to po najvećim prihodnim i rashodnim kategorijama. Odlaganje plaćanja poreza...
Read More
Parafiskalni nameti predstavljaju jedno od najvećih finansijskih opterećenja u poslovanju privrede. Unazad pet godina, u svim istraživanjima NALED-a, privrednici su parafiskale svrstavali među tri najveće prepreke s kojima se suočavaju, zajedno sa visokim porezom i doprinosima na zarade i nedostatkom povoljnih finansijskih sredstava. Jedan od ciljeva Projekta za reformu neporeskih prihoda upravo je smanjenje opterećenja...
Read More
U odnosu na 2013. godinu transparentnost i predvidljivost u poslovanju su poboljšani, ali u odnosu na 2017. godini poslovni ambijent se u nizu indikatora pogoršava, pokazuje anketa 1.000 preduzeća 2019. u okviru USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj. U anketi u kojoj je učestvovalo više od 1.000 preduzeća 27 odsto njih je ocenilo da su...
Read More
Piše: Tihomir Petković, gradonačelnik Užica Lokalne samouprave dužne su da građanima i privredi obezbede kvalitetne komunalne usluge. Međutim, tek u poslednjih šest godina su samostalne u određivanju cena i uticanju na kvalitet. Zbog različitih mehanizama nadzora koje je primenjivao republički nivo prethodne dve decenije i vođenja socijalne politike preko cena, lokalne samouprave su se našle...
Read More
Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta učestvovali u radu Radne grupe Ministarstva finansija
Eksperti USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, u periodu od 28. februara do 14. marta 2018. godine, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Nacrta zakona o naknadama i pružili su članovima Radne grupe odgovarajuću tehničku podršku pri razmatranju i analizi pristiglih komentara i predloga za izmene i dopune Nacrta zakona o...
Read More
Ministarstvu finansija dostavljeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama
USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je 28. februara 2018. godine, u okviru javne rasprave, dostavio Ministarstvu finansija predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o naknadama, pripremljene od strane eksperata na projektu. Ministarstvo finansija je 3. januara 2018. godine, zvanično otvorilo proces javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. U...
Read More
1 2

O projektu

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.