sr
sr

Day

9 juna, 2021
09.06.2021. Piše: Savet stranih investitora Prema poslednjem Doing Business izveštaju iz 2020. godine koji izrađuje Svetska banka, Srbija prema oblasti poreza, zajedno sa oblastima pribavljanja strujnih priključaka i započinjanja poslovanja još uvek je među tri najlošije rangirane oblasti. Jedan od isticanih problema koji se tiču poreskog sistema u Srbiji je to što paralelno sa postojećim...
Read More

O projektu

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.