sr
sr

Day

6 novembra, 2017
Organizovana serija sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija
USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta, je u periodu od 17. oktobra do 6. novembra 2017. godine, organizovao seriju sastanaka – fokus grupa sa predstavnicima privrede i kompanija u Republici Srbiji u cilju prikupljanja predloga i komentara od predstavnika privrede a istovremeno u cilju predstavljanja aktivnosti na pripremi Nacrta zakona o naknadama. Takođe, organizovan je...
Read More

O projektu

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.