ensr
ensr

Day

1 oktobra, 2017
Završena izrada sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta
USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je završio izradu sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta koji postoje u Republici Srbiji (sve naknade, takse, obavezne članarine, plaćanja, troškovi i slično) a koje plaćaju pravna i fizička lica.   Registar svih neporeskih nameta obuhvata sve one oblike koje privreda i građani plaćaju a koji nisu porezi. On obuhvata...
Read More

O projektu

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.