sren
sren

O PROJEKTU

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta ima za cilj da pojednostavi sistem neporeskih dažbina i parafiskalnih nameta, unapredi njihovu transparetnost i predvidivost za sve obveznike plaćanja, kako pravna tako i fizička lica, i na taj način doprinese povoljnom poslovnom okruženju.

REGISTAR NEPORESKIH NAMETA

Trenutno, Registar obuhvata 1037 neporeskih dažbina, od čega su 668 takse, 124 naknade i 245 su ostale forme (po svojoj prirodi ili porezi, ili obavezna osiguranja, obavezne članarine, itd).

U procesu izrade Registra, detaljno je obrađeno 118 zakona, 37 uredbi, 59 pravilnika, 58 odluka, akti koji se odnose na 16 neporeskih nameta koje propisuju lokalne samouprave i zaštićena područja, 14 drugih vrsta dokumenata (npr. cenovnika, obaveštenja, uputstava, i sl.), i 3 dokumenta NBS, Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kojima se regulišu plaćanja tim institucijama.