Domen je parkiran.Vlasnik domena odlučuje o načinu upotrebe domena i postavljanju sadržaja