ensr
ensr

MESEC PARAFISKALA

O parafiskalnim nametima

Koliko puta vam se učinilo da plaćate takse za koje smatrate da je iznos previsok ili za koje ne znate čemu služe?

Upravo sa ciljem unapređenja transparentnosti i predvidivosti neporeskih dažbina koje plaćaju privreda i građani, Partner Solutions, KPMG, NALED i Institut Mihajlo Pupin sprovode „Projekat za reformu neporeskih prihoda“ koji finansira Američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID), i u okviru njega, Mesec parafiskala!

Pozivamo sve zainteresovane građane i privredu da se ovog juna uključe u dijalog i ukažu na takse i naknade koje smatraju nejasnim ili neopravdanim, kroz platformu za dijalog. Tokom meseca, konsultacije o ovoj temi biće organizovane kroz okrugle stolove sa privredom, poslovnim udruženjima, kao i predstavnicima lokalnih samouprava i ministarstava.

Šta su neporeske dažbine i parafiskali?

U neporeske dažbine spadaju pre svega takse i naknade za korišćenje javnih dobara, ali i brojni parafiskalni nameti čija je visina nije u skladu sa propisanom metodologijom (recimo utvrđena je u procentualnom iznosu ili prema ekonomskoj snazi poreskog obveznika).

Analize sprovodene tokom trajanja projekta pokazale su da je u preko 200 zakona i 270 podzakonskih akata propisano blizu 1.200 republičkih neporeskih dažbina. Najveći deo tih dažbina čine različite takse (3/4), dok se četvrtina odnosi na naknade za korišćenje javnih dobara i ostale oblike neporeskih dažbina.

Pored velikog broja propisa, problem je i što se ponekad iste neporeske dažbine (npr. takse) mogu pronaći pod drugačijim imenom – nadoknada troškova određenog postupka, naknada za izdavanje i produženje dozvole.

Na lokalnom nivou, neporeske dažbine su uređene u preko 400 odluka – o lokalnim administrativnim taksama, lokalnim komunalnim taksama, odlukama o visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta, odlukama javnih komunalnih preduzeća.

Postoji veliki broj neporeskih dažbina koje jedinice lokalne samouprave (JLS) naplaćuju, ali su često netransparentne, nedovolјno sistematizovane, a visina takse za istu uslugu varira između samih JLS.

Većoj transparetnosti postojećeg sistema neporeskih dažbina svakako bi doprinelo formiranje sveobuhvatnog, javno dostupnog elektronskog Registra, koji se lako može pretraživati prema izabranom kriterijumu. Osnovni princip na kome se zasniva Registar jeste da nijedna neporeska dažbina, bez obzira što je propisana odgovarajućim zakonom ili podzakonskim aktom, ne može biti naplaćena privredi i građanima ukoliko nije uneta, odnosno objavlјena u samom Registru.

Blog

Uspešnost ekoloških naknada u smanjenju zagađenja vazduha

28.06.2021. Piše: Suzana Lukić, urednica u dnevnom listu Blic   Šta povezuje Mumbaj, Peking, Vroclav, Kalkutu i London sa Beogradom i Valjevom? U svim ovim...
Read More

Zašto su takse tako tvrd orah?

18.06.2021. Piše: Petrica Đaković, novinar NIN-a Vlada Srbije već tri dana pokušava da prebroji sve namete, ovako je septembra 2012. godine satirični portal njuz.net naslovio...
Read More

Besmisao skrivenog poreza

13.06.2021. Piše: Aleksandar Milošević, urednik u dnevnom listu Danas Parafiskal je “teška” reč. Apstraktna. I kada znamo šta znači, ako se parafiskalima ne bavimo svakodnevno,...
Read More

Savet stranih investitora: Sledeći korak za poboljšanje sistema neporeskih prihoda

09.06.2021. Piše: Savet stranih investitora Prema poslednjem Doing Business izveštaju iz 2020. godine koji izrađuje Svetska banka, Srbija prema oblasti poreza, zajedno sa oblastima pribavljanja...
Read More